ETHER 7-15
Vecka 20
14-18 maj 2018
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Hemliga föreningar orsakar människors undergång

Ether 8:25

"Ty det skall ske att den som stiftar [hemliga föreningar] försöker omintetgöra alla länders, nationers och rikens frihet. Och den åstadkommer alla människors undergång eftersom den är stiftad av djävulen som är alla lögners fader."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Moroni skriver för att förmå oss att göra gott och komma till Kristus

Ether 8:26

"Därför är jag, Moroni, befalld att skriva detta så att ondskan kan drivas bort och så att den tid kan komma då Satan inte har någon makt över människobarnens hjärtan, utan de kan förmås att ständigt göra gott, så att de kan komma till all rättfärdighets källa och bli frälsta."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Kung Emer ser Kristus

Ether 9:22

"Ja, och [Emer] såg även Rättfärdighetens Son och fröjdade sig och jublade över hans dag, och han dog i frid."

Under Kung Emers tid råder det stor rättfärdighet bland jarediterna. Freden håller i 225 år, allt på grund av de stora välsignelser från Herren som kom av folkets rättfärdighet.

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Buden

Aldrig ett mer välsignat folk

Ether 10:28

"Och aldrig kunde något folk ha varit mer välsignat än de eller fått större framgång av Herrens hand. Och de befann sig i ett land som var utvalt framför alla länder, ty Herren hade talat det."

Under Kung Libs tid var folket rättfärdigt och mycket flitiga att arbeta.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Inget kunde stoppa Ether - pga den Helige Anden

Ether 12:2

"Och Ether var en Herrens profet, varför Ether framträdde i Coriantumrs dagar och började profetera för folket, ty han kunde inte hållas tillbaka på grund av den Herrens Ande som var i honom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Hopp - ett ankare för människosjälen

Ether 12:4

"därför kan var och en som tror på Gud förvisso hoppas på en bättre värld, ja, på en plats på Guds högra sida, vilket hopp kommer av tro och blir ett ankare för människornas själar, vilket gör dem fasta och ståndaktiga, alltid rika på goda gärningar, och leder dem till att prisa Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställe: Förvissningen sker efter att vår tro har prövats

Ether 12:6

"Och nu vill jag, Moroni, tala något om detta. Jag vill visa världen att tro är något som man hoppas på men som inte syns. Motsäg därför inte för att ni inte ser, ty ni får ingen förvissning förrän efter det att er tro har prövats."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Herren "visar sig" och gör underverk för dem som har tro

Ether 12:8-9, 12

"Men tack vare människors tro har han visat sig för världen och förhärligat Faderns namn och berett en väg så att andra därigenom kan få del av den himmelska gåvan, så att de kan hoppas på det som de inte har sett. Därför kan även ni ha hopp och bli delaktiga i gåvan, om ni bara vill ha tro...

12 Ty om det inte finns tro bland människobarnen kan Gud inte göra underverk bland dem. Därför visade han sig inte förrän efter det att de hade tro."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppe

Nyckelskriftställe: När vi ödmjukar oss gör Frälsaren det svaga starkt för oss

Ether 12:27

"Och om människorna kommer till mig skall jag visa dem deras svaghet. Jag ger människorna svaghet för att de skall kunna bli ödmjuka, och min nåd är tillräcklig för alla människor som ödmjukar sig inför mig. Ty om de ödmjukar sig inför mig och har tro på mig, då skall jag göra så att det svaga blir starkt för dem."

Bakgrunden till denna vers är Moronis oro för att de som en dag kommer att läsa Mormons bok kommer att håna honom och de föregående profeterna eftersom Herren har gjort dem "mäktiga i ord" men inte "mäktiga i att skriva" (Mor 12:23). Detta ser Moroni som en svaghet. Herren svarar då honom: "Dårar hånar, men de skall sörja. Och min nåd är tillräcklig för de ödmjuka så att de inte skall dra fördel av er svaghet" (Ether 12:23-26). Och sedan följer vers 27 (se ovan).

Viktigt att notera! Herren hjälper Moroni - och därmed även oss - om vi inser att vi är svaga. Det är första steget mot att bli stark. "Och eftersom du har insett din svaghet skall du göras så stark att du kan inta den plats som jag har berett åt dig i min Faders boningar." (Ether 12:37)

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Tro, hopp och kärlek leder till Kristus

Ether 12:28

"Se, jag skall visa icke-judarna deras svaghet, och jag skall visa dem att tro, hopp och kärlek leder till mig – all rättfärdighets källa."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Utan kristlig kärlek kan vi inte ärva himmelriket

Ether 12:34

"Och nu vet jag att denna kärlek som du har haft till människobarnen är detsamma som kristlig kärlek. Om därför en människa inte har denna kärlek kan hon inte ärva den plats som du har berett i din Faders boningar."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Moroni har talat med Jesus, ansikte mot ansikte

Ether 12:39

"Och då skall ni veta att jag har sett Jesus och att han har talat med mig ansikte mot ansikte, och att han för mig med tydlig ödmjukhet, ja, så som en människa berättar något för en annan på mitt eget språk, har berättat om detta."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Sök Jesus - få hans nåd

Ether 12:41

"Och nu vill jag uppmana er att söka denne Jesus om vilken profeterna och apostlarna har skrivit, så att nåden från Gud Fadern och likaså Herren Jesus Kristus och den Helige Anden, som vittnar om dem, må vara och förbli i er för evigt. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Ethers profetia om Nya Jerusalem

Ether 13:2-10

2. ... detta land [Amerika] blev ett utvalt land framför alla andra länder, ett av Herren utvalt land, varför det är Herrens vilja att alla människor som bor på dess yta skall tjäna honom –

3. och att det var platsen för det Nya Jerusalem som skulle komma ned från himlen, och för Herrens heliga helgedom.

4. Se, Ether såg Kristi dagar, och han talade om ett Nya Jerusalem i detta land.

6. och att ett Nya Jerusalem, för vilket det har funnits en förebild, skulle byggas i detta land åt återstoden av Josefs avkomlingar.

8 ...Och de skall bygga en helig stad åt Herren, liknande det gamla Jerusalem, och de skall aldrig mera uppblandas förrän änden kommer då jorden skall förgås.

9 Och det skall bli en ny himmel och en ny jord. Och de skall likna de gamla utom att de gamla är borta och att allting har blivit nytt.

10 Och då kommer Nya Jerusalem. Och välsignade är de som bor där, ty det är de vars kläder är vita genom Lammets blod, och det är de som räknas bland återstoden av Josefs avkomlingar, vilka tillhörde Israels hus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen, Profeter och uppenbarelse

Ogudaktighet bereder vägen till undergång

Ether 14:25

"Och sålunda ser vi att Herren hemsökte dem med sin vredes fulla mått, och att deras ogudaktighet och avskyvärdheter hade berett vägen för deras eviga undergång."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

När vi förlorar Anden för Satan makt över oss

Ether 15:19

"Men se, Herrens Ande hade upphört att sträva med dem, och Satan hade fullständig makt över folkets hjärtan. Ty de var överlämnade åt sina hjärtans hårdhet och sina sinnens blindhet så att de skulle kunna förgöra varandra, varför de åter gick ut till strid."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning

Sammanfattning av Ether 7-15

Jarediternas historia forstätter. Kungar avlöser varandra, ofta till följd av stridigheter. Några kungar är rättfärdiga, t ex Emer, men till stor del råder orättfärdighet och vi ser fruktansvärda konsekvenser av hemliga sammansvärjningar. Till slut utrotas hela jarediternas nation genom inbördes krig. Profeten Ether, som bevittnar jarediternas fall, citeras av Moroni. Båda profeterna talar om vikten av tro på Kristus och om ödmjukhet i våra svagheter. Moroni ser Jesus Kristus.

Tisdag 15 maj

Ether 7     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Kapitel 7-11 illustrerar principen att när man förkastar profeternas ord leder det till fångenskap. Skriv i din studiedagbok det du skulle säga till andra i dag som inte följer profeternas råd men som inte tycker att de är i andlig fångenskap. (Du kan till exempel nämna att de som är i andlig fångenskap ofta själva är de sista som inser det. Ge ett exempel på en situation som kan göra att man hamnar i andlig fångenskap.)

  • Vers 26. Vad har orden omvändelse och framgång för koppling till varandra? Vad är sann framgång?

Ether 8     Läs   Lyssna   Elevbok

Ether 9     Läs   Lyssna   Elevbok

Ether 10   Läs   Lyssna   Elevbok

Ether 11   Läs   Lyssna   Elevbok

Onsdag 16 maj

Ether 12     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 4. Besvara följande frågor i din studiedagbok: Vad är det för skillnad mellan att ”förvisso hoppas” och bara önska något? Hur gör tron på Jesus Kristus att vi ”förvisso” kan hoppas på en plats på Guds högra sida? Vilka uttryck i Ether 12:4 beskriver handlingarna hos en person som hoppas och tror på Jesus Kristus?

  • Vers 6. Detta är ett nyckelskriftställe. Varför måste vår tro prövas innan vi kan få förvissning (tecken, bevis, kunskap) från Gud?

  • Vers 27, 37. Vers 27 är ett nyckelskriftställe. Frälsaren vill att vi ska gå igenom en förändringsprocess. Kan du förklara denna process med hjälp av dessa fyra nyckelord: svaghet, ödmjukhet, nåd, styrka. Hur hänger dessa ord ihop? Och vad är Frälsarens roll i vår förändringsprocess?

Torsdag 17 maj