Läran och förbunden 89-93
Vecka 2
 7-11 januari 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Please reload

"Guds härlighet är intelligens eller med andra ord ljus och sanning. Ljus och sanning skyr den onde." (LF 93:36-37)

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Sammanfattning

Visdomsordet introduceras (kap 89). Sidney Rigdon och Frederick G Williams kallas som rådgivare i första presidentskapet (kap 90). En förklaring på de apokryfiska böckerna ges (kap 91). Frederick G Williams ska upptas i den förenade orden (kap 92). Vi går från nåd till nåd tills vi får del av Faderns fullhet (kap 93). Huvudfokus bör denna veckan ligga på kapitel 89 och 93. Kapitel 89 handlar om vikten att leva efter visdomsordet, Herrens hälsolag. Där beskriver Herren sådant som vår kropp mår bra av samt det som är direkt skadligt för oss. Nyckelskriftstället (89:18-21) beskriver välsignelser av att leva efter visdomsordet. Kapitel 93 är en av de vackraste och djupaste uppenbarelser i denna tidshusshållning. Den lär oss att vi kan liksom Kristus få del av Faderns fullhet, ett steg i taget, nåd för nåd, när vi lever efter det ljus vi har fått. 

Please reload

Nyckelskriftställen

Läran och förbunden 89: 18-21

"Och alla heliga som kommer ihåg att hålla och handla enligt dess ord och vandrar i lydnad mot buden, skall få hälsa i naveln och märg i benen, och skall finna visdom och stora skatter av kunskap, ja, fördolda skatter, och skall springa och inte bli trötta och skall gå och inte bli matta. Och jag, Herren, ger dem ett löfte att mordängeln skall gå förbi dem som han gick förbi Israels barn, och inte dräpa dem. Amen."

Nyckellära: 

Buden

Seminarie TV

STV 18: Läran & förbunden 89-93

Louis Herrey lyfter fram några principer och lärdomar från Veckans läsning:
L&F 89 – Om Visdomsordet.
L&F 93 – Om ljus och sanning

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 50-2:

Prästadömet och prästadömsnycklar

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
 
Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215