SeminarieTV 17: Alma 15-20

Presenteras av Trollhättans seminarieklass.

Sammanfattning och tankar från skriftblocket: Alma 21-26.
Inspelad på Bolliaden i Eskilstuna, januari 2014. Presentarad av seminarieelever från hela Sverige.

SeminarieTV 18: Alma 21-26

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 2-4:

Tidsutdelning, avfall & återställelse

ALMA 17-22
Vecka 2
8-12 jan 2018

Måndag 8 jan

SeminarieTV är frivilligt denna veckan, eftersom många av er är lediga på måndag. Men se nedan om du vill titta ändå.

Tisdag 9 jan

Alma 17     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 2-4. Lista hur Mosiahs söner förberedde sig att bli effektiva missionärer och beskriv vad det fick till följd. Välj något som de här missionärerna gjorde som du skulle vilja göra bättre än hittills i ditt liv eller en egenskap som du skulle vilja utveckla. Skriv ett stycke i din studiedagbok om hur du kan göra det här.

  • Begrunda hur ofta du ber och utforskar skrifterna på egen hand och tillsammans med familjen, och tänk på möjligheterna du har att fasta. Hur har de här sakerna hjälpt dig att bli ”stark i kunskapen om sanningen” (Alma 17:2)?

Onsdag 10 jan

Alma 18      Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 34-35. Vad var det för saker i dessa verser, och från resten av kapitel 18, som gav Ammon kraft från Gud att kunna övertyga kung Lamoni om att omvända sig till evangeliet?

Torsdag 11 jan

Alma 19     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 13-14. Besvara följande frågor i din studiedagbok: Vad tror du menas med att vara ”överväldigad av Anden” eller att ”överväldiga[s] av glädje”? När har du upplevt den Helige Andens påverkan i ditt liv på ett kraftfullt sätt?

Alma 20     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 26-27. Vad ledde Ammons reaktion till. Vad önskade kung Lamonis far efter att ha bevittnat Ammons kärlek? Vad kan vi lära oss vi oss av Ammons reaktion på Lamonis fars vrede?

Fredag 12 jan

Alma 21     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 13-17. Ta reda på hur Herren hjälpte Aron och hans bröder när de uthärdade prövningarna och trofast fortsatte att utföra hans verk. Vad kan vi lära av dessa missionärers exempel?

Alma 22     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 15-18. Förklara varför kungen var villig att ge upp så mycket för att kunna bli född på nytt? Vad kan du lära dig av det sätt som kungen bad?

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Resultatet av skriftstudier, bön och fasta

Alma 17:2-3, 9

"Och dessa Mosiahs söner... hade blivit starka i kunskapen om sanningen, ty de var män med sunt förstånd, och de hade flitigt utforskat skrifterna för att de skulle kunna få kännedom om Guds ord. Men detta är inte allt. De hade hängivit sig åt mycket bön och fasta, och därför hade de profetians ande och uppenbarelsens ande, och när de undervisade, undervisade de med Guds kraft och myndighet."

"... och de fastade mycket och bad mycket om att Herren skulle skänka dem en del av sin Ande till att följa dem och stanna kvar hos dem, så att de kunde bli ett redskap i Guds händer till att om möjligt bringa sina bröder lamaniterna till kunskapen om sanningen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Styrkan i Guds ord

Alma 17:4

"Och de hade undervisat om Guds ord under fjorton års tid bland lamaniterna och hade haft stor framgång med att bringa många till kunskapen om sanningen. Ja, genom deras ords kraft fördes många fram inför Guds altare för att åkalla Guds namn och bekänna sina synder för honom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Var uthålliga i tålamod

Alma 17:11

"Och Herren sade även till dem: Gå ut bland lamaniterna, era bröder, och befäst mitt ord. Men ni skall vara uthålliga i tålamod och lidanden så att ni kan visa fram goda exempel för dem genom mig. Då skall jag göra er till ett redskap i mina händer till många själars frälsning."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Rätt vision i missionärsarbetet

Alma 17:13

"Och det hände sig att när de hade kommit till lamaniternas lands gränser skildes de åt och lämnade varandra och litade på Herren att de åter skulle få träffa varandra vid sin skördetids slut, ty de föreställde sig att det var ett stort verk de hade åtagit sig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Prästadömet och prästadömsnycklar

Plikttrogen som Ammon

Alma 18:2, 9-10

"Och när de alla hade vittnat om det som de hade sett, och han hade fått veta hur plikttroget Ammon tagit hand om hans hjordar, och även om dennes stora styrka i striden mot dem som försökte dräpa honom, blev han synnerligen förvånad och sade: Förvisso är denne mera än en människa!"

"Och de sade till honom: Se, han utfodrar dina hästar... När nu kung Lamoni hörde att Ammon höll på att ställa hans hästar och vagnar i ordning, blev han ännu mer förvånad över Ammons plikttrohet och sade: Det har förvisso inte funnits någon tjänare bland hela mitt tjänstefolk som har varit så plikttrogen som denne man, ty han kommer ihåg alla mina befallningar och utför dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Anden hjälper oss se in i en annan människas hjärta

Alma 18:16-18

"Och det hände sig att Ammon, eftersom han var fylld av Guds Ande, förstod kungens tankar... Jag säger dig: Hur kommer det sig att din förundran är så stor? Se, jag är en människa och är din tjänare. Därför skall jag göra vad du än önskar, som är rätt. När nu kungen hört dessa ord förundrades han åter, ty han förstod att Ammon kunde urskilja hans tankar."

Nyckellära:  Gudomen

Anden ger oss kunskap och kraft

Alma 18:34-35

"Ammon sade till honom: Jag är en människa, och människan skapades i begynnelsen till Guds avbild, och jag är av hans Helige Ande kallad att undervisa om dessa ting för detta folk så att de kan bringas till kunskap om det som är rätt och sant.

Och i mig bor en del av denne Ande som ger mig kunskap, och även kraft, i enlighet med min tro och mina önskningar, som är i Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Guds ljus upplyser sinnet och ger själen glädje

Alma 19:6

"Detta var nu vad Ammon önskade, ty han visste att kung Lamoni var i Guds makt. Han visste att otrons mörka slöja höll på att dras bort från hans sinne och att ljuset som upplyste hans sinne, vilket var Guds härlighets ljus, vilket var hans godhets förunderliga ljus, ja, det ljuset hade ingjutit stor glädje i hans själ sedan mörkrets moln hade skingrats och det eviga livets ljus hade tänts i hans själ..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Den pånyttfödde vittnar om Kristus

Alma 19:12-13

"Och det hände sig att [Lamoni] steg upp enligt Ammons ord, och då han steg upp sträckte han fram sin hand till kvinnan och sade: Välsignat vare Guds namn, och välsignad är du. Ty se, så sant du lever har jag sett min Återlösare. Och han skall komma fram och födas av en kvinna, och han skall återlösa alla människor som tror på hans namn. Och när han hade sagt dessa ord svällde hjärtat inom honom, och han segnade åter ned av glädje, och även drottningen segnade ned, överväldigad av Anden."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Guds arm är utsträckt till alla människor som tror på honom

Alma 19:36

"Och på så sätt påbörjades Herrens verk bland lamaniterna. På så sätt började Herren utgjuta sin Ande över dem, och vi ser att hans arm är utsträckt till alla människor som omvänder sig och tror på hans namn."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning