top of page
MOSIAH 11-17
Vecka 19
4-8 maj 2020
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Varför är Mosiahs bok viktig?

Mosiahs bok är namngiven efter den kung och profet som var son till kung Benjamin och sonson till kung Mosiah (se Omnis bok). Vi läser om Kung Benjamin som ger den mest storslagna predikan om Kristi evangelium, om Abinadis profetior om Kristus, om Alma den äldres fantastiska omvändelse, om hur Mosiah leder sitt folk i rättfärdighet. Vi läser också om onda män som kung Noah och Amulon och hur det går för dem som vänder sig bort från Gud. Men än viktigare, hur välsignade de blir som sätter sin lit till Herren och förtröstar på hans försonande kraft.

Sammanfattning Mosiah 11-17

Kung Noah tar över riket efter sin far, Zeniff, men han leder folket på ondskans vägar. Profeten Abinadi tillrättavisar Kung Noa och hans präster och poängterar vikten av att hålla moselagen och att förlita sig på Kristi försoning. Abinadi dödas genom eld. Alma, en av Noas präster, tror på Abinadi och skriver ner hans ord. 

Måndag 4 maj

Seminarie TV 17 (Ses i klass eller med förälder)

Tisdag 5 maj

Nyckellära: Prästadömet och prästadömsnycklar​

Klicka på länken ovan och skriv svaren på dessa frågor i din studiedagbok:

  • Vad är prästadömet?

  • Vad är prästadömets nycklar?

  • Vilka har prästadömets nycklar?

  • Vad är prästadömets ed och förbund?

Onsdag 6 maj

Mosiah 11     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 26-29.  Folket reagerade ilsket mot Abinadi trots att han försökte hjälpa dem? Varför tror du att de försvarade kung Noa, som var på väg att störta dem i elände? Lägg märke till uttrycket ”nu var folkets ögon förblindade” i vers 29. Vad finns det för exempel på uppförande och påverkan som du tror att Satan arbetar hårt på att goda människor ska bli ”förblindade” för i vår tid?​

Mosiah 12     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 27. Kung Noas präster hade god kännedom om Guds bud, men levde inte efter dem. Vad menar Abinadi när han säger till dem att de "inte av hjärtat ansträngt sig" att förstå buden?

Torsdag 7 maj

Mosiah 13     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 11-24. Abinadi tillrättavisade Noa och hans präster för att de inte höll de tio budorden och sade: ”Jag märker att de inte är skrivna i era hjärtan” (13:11). Gör en utvärdering över hur väl du själv lever efter budorden. 1) Skriv ner så många budord du kan hitta. 2) Skriv några personliga mål för hur du ska kunna ha dessa bud mer "skrivna i [ditt] hjärta".    ​

Mosiah 14    Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 4-5. Skriv i din studiedagbok hur du skulle förklara för en kamrat vad dessa verser lär oss om Jesus Kristus.

Fredag 17 nov

Mosiah 15     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Ta reda på vilka som blir återlösta av Herren (Mosiah 15:11–12; 16:13). Ta sedan reda på vilka som inte blir återlösta (Mosiah 15:26–27; 16:2–5, 12). Vad är det som avgör att vissa blir återlösta från sina synder och andra inte?

Mosiah 16     Läs   Lyssna   Elevbok​​

Mosiah 17     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 7–12. Jämför de val som gjordes av Abinadi och kung Noa. Vilka av Abinadis sista ord gjorde störst intryck på dig?Varför tror du att Abinadis ord påverkade kung Noa så som de gjorde? Hur inspirerar Abinadis exempel dig att vara trofast mot Gud i varje situation?

abinadi-1.jpg
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans filmer

Seminarie TV 17: Mosiah 11-17

(17:56) Louis Herrey sammafattar profeten Abinadis budskap: Vi förgås utan Kristi försoning.

STV (äldre avsnitt)

(14:43) Detta avsnitt är inspelat av ungdomar från Handens församling, på tempelresa till Madrid.

Abinadi vittar om Jesus Kristus

(25:37) Profeten Abinadi kallar kung Noah till omvändelse och poängterar vikten av Kristi försoning.

Kom och följ mig - Mosiah 11-17

(58:54) För den som vill fördjupa sig i veckans läsning. Från Book of Mormon Central.

Gud kan befria oss om vi omvänder oss

Mosiah 11:21, 23, 25

"Och om de inte omvänder sig och vänder sig till Herren sin Gud, se, då skall jag överlämna dem i deras fienders händer. Ja, och de skall försättas i träldom... och ingen, utom Herren, den allsmäktige Guden, skall befria dem. Och om de inte omvänder sig i säck och aska och ropar med kraft till Herren sin Gud skall jag inte höra deras böner, och inte heller skall jag befria dem från deras lidanden. Och så säger Herren, och så har han befallt mig."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

En varning till dem som inte undervisar evangeliet på rätt sätt.

Mosiah 12:26-27

"Jag säger till er: Ve er som förvränger Herrens vägar! Ty om ni förstår detta, så har ni ändå inte undervisat därom. Således har ni förvrängt Herrens vägar. Ni har inte av hjärtat ansträngt er att förstå. Därför har ni inte varit visa. "​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Prästadömet och prästadömsnycklar, Buden

Vi blir frälsta genom buden och försoningen

Mosiah 12:33

"Men då sade Abinadi till dem: Jag vet att om ni håller Guds bud skall ni bli frälsta. Ja, om ni håller de bud som Herren överlämnade till Mose på berget Sinai."​

Mosiah 13:28

"Och vidare säger jag er att frälsning inte kommer enbart genom lagen. Och om det inte vore för den försoning som Gud själv skall utföra för sitt folks synder och ondska så skulle de oundvikligen förgås, trots Moses lag."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Herrens kraft och Ande var med Abinadi

Mosiah 13:2-6

"Och de gick fram och försökte bära hand på honom. Men han motstod dem och sade till dem: Rör mig inte, ty Gud skall slå er om ni bär hand på mig, ty jag har inte överlämnat det budskap som Herren har sänt mig för att överlämna... Utan jag måste utföra de befallningar som Gud har befallt mig... Nu hände det sig att sedan Abinadi talat dessa ord vågade kung Noas folk inte bära hand på honom, ty Herrens Ande var över honom, och hans ansikte lyste med utomordentlig glans, alldeles som Moses gjorde medan han var på Sinai berg och medan han talade med Herren. Och han talade med kraft och myndighet från Gud."​

Nyckellära:  Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Sanningen är hård för de onda

Mosiah 13:4, 7

"... och eftersom jag har sagt er sanningen vredgas ni på mig... och jag märker att det skär er i hjärtat för att jag säger er sanningen om er ondska." (Se 1 Nephi 16:2)​

Nyckellära:  Buden

Abinadi upprepar budorden

Mosiah 13:12-24

12-13. "Du skall inte göra dig någon avgudabild... Du skall inte tillbe sådana, inte heller tjäna dem." (bud 2)

15. "Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn." (bud 3)

16. "Kom ihåg sabbatsdagen så att du håller den helig." (bud 4)

20. "Hedra din far och din mor." (bud 5)

21. "Du skall inte döda." (bud 6)

22. "Du skall inte begå äktenskapsbrott. (bud 7)  Du skall inte stjäla." (bud 8)

23. "Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa." (bud 9)

24. "Du skall inte ha begär till din nästas hus." (bud 10)​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Buden

Försoningen nödvändig för vår frälsning, inte endast lagen (buden)

Mosiah 13:27

"Och vidare säger jag er att frälsning inte kommer enbart genom lagen. Och om det inte vore för den försoning som Gud själv skall utföra för sitt folks synder och ondska så skulle de oundvikligen förgås, trots Moses lag."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Moselagen påminde folket om deras plikt mot Gud

Mosiah 13:29-30

"Och nu säger jag till er att det var nödvändigt att en lag gavs till Israels barn, ja, en mycket sträng lag. Ty de var ett styvnackat folk, snara att göra ont och sena till att komma ihåg Herren sin Gud. Därför gavs en lag till dem, ja, en lag bestående av förrättningar och av förordningar, en lag som de noggrant skulle hålla från dag till dag, för att påminna dem om Gud och sin plikt mot honom."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Moselagen (och profeterna) pekade mot Kristus och försoningen - men alla förstod det inte

Mosiah 13:32-35

"Nej, alla förstod inte lagen, och detta på grund av sina hjärtans hårdhet. Ty de förstod inte att ingen människa kan frälsas utom genom Guds återlösning. Ty se, profeterade inte Mose för dem om Messias ankomst och om att Gud skulle återlösa sitt folk? Jo, och alla profeter som har profeterat ända sedan världens begynnelse – har de inte talat mer eller mindre om detta? Har de inte sagt att Gud själv skulle komma ned bland människobarnen och ikläda sig människogestalt och gå fram i mäktig kraft på jorden? Ja, och har de inte även sagt att han skulle åstadkomma de dödas uppståndelse och att han själv skulle bli förtryckt och plågad?"​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse, Buden

Profetia om Messias lidande och död

Mosiah 14:4-7

"Förvisso har han burit våra sorger och tagit på sig våra smärtor. Ändå ansåg vi honom slagen, tuktad av Gud och pinad. Men han blev sargad för våra överträdelsers skull, han blev slagen för vår ondskas skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade... Han blev förtryckt och han blev pinad, men ändå öppnade han inte sin mun. Han förs som ett lamm till slakt, och liksom ett får är stumt inför dem som klipper det så öppnade han inte sin mun."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 18-22:

Prästadömet och prästadömsnycklar

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

Hemstudier detalj
bottom of page