top of page
Veckans läsning
Elevbok, 
s. 160-163
Lärarhandledn.
s . 859-879
1-3 Johannesbrev; Judasbrev
Vecka 19
8-12 maj 2017

Bakgrund

I sina brev talade Johannes om det farliga spridandet av avfälliga influenser i kyrkan. Han varnade de heliga att inte ha något med mörkret att göra utan hålla sig i tryggheten av evangeliets ljus. Genom att studera 1 Johannesbrevet kan man bli bättre på att urskilja falska läror om Jesus Kristus och hjälpa behålla en nära gemenskap med Herren. Dessutom kan man bättre förstå den stora kärleken som vår himmelske Fader har för vart och ett av sina barn.

I sitt andra brev uttryckte Johannes bekymmer över avfälliga influenser i kyrkan. Samtidigt uttryckte han glädje över kyrkans medlemmar som hade förblivit starka och lojala mot evangeliet.

I sitt tredje brev berömde Johannes Gajus, en medlem i kyrkan som var lojal i en tid av uppror mot kyrkans ledare.

Judas brev beskriver avfallets krafter som var verksamma i den tidiga kyrkan. När man studera det här brevet, kan man lära sig att urskilja dem som försöker vända Jesu Kristi lärjungar bort från tron. Man kan också komma att känna hur viktigt det är att ihärdigt fortsätta kampen för tron och förbli trogen mot Gud.

Håll buden och älska varandra

1 Johannesbreven 1-5

Johannes uppmuntrade kyrkans medlemmar att söka gemenskap med Fadern och Sonen. Han framhöll att vi behöver hålla Guds bud för att visa vår kärlek till honom. Johannes påminde även kyrkans medlemmar att älska andra.

Se upp för personer som lär ut falska lärosatser

2-3 Johannesbreven

Johannes varnade de heliga för människor som skulle bedra och förkunna att Jesus Kristus inte hade kommit i köttet. Han berömde även Gajus för hans trofasthet. Johannes lärdomar kan hjälpa dig att lättare förstå det avfall som skedde i kyrkan på Nya testamentets tid och inspirera dig till att förbli trofast mot kyrkans ledare, trots motstånd.

Fortsätt kämpa i tron

Judas brev

Judas uppmanade kyrkans medlemmar att fortsätta kampen för tron och försvara den mot falska lärare. Han beskrev falska lärare och rådde de heliga att bygga sina liv på Jesu Kristi evangelium. Judas är enligt traditionen Jesu Kristi halvbror (se Matt. 13:55, samt fotnot till Judas brev). Judas var uppenbarligen en aktiv, högaktad medlem i kyrkan i Jerusalem.

Please reload

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Buden:

 • 2 Moseboken 20:3–17. Gud uppenbarade de tio budorden.

 • Jesaja 58:6–7. Att fasta hjälper oss att lossa orättfärdiga bojor, lösa okets band och sörja för de fattiga. 

 • Jesaja 58:13–14. Sabbaten är Herrens heliga dag.

 • Malaki 3:8–10. Tiondebetalning medför välsignelser.

 • Matteus 5:14–16. Låt ert ljus lysa som ett exempel för andra.

 • Matteus 22:36–39. Älska Herren, älska din nästa.

 • Johannes 14:15. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.

 • 1 Nephi 3:7. Herren bereder en utväg för oss att lyda hans befallningar.

 • Mosiah 2:17. När vi tjänar andra tjänar vi Gud.

 • Mosiah 2:41. Lydnad skänker välsignelser och lycka.

 • Alma 41:10. Ogudaktighet har aldrig inneburit lycka.

 • Moroni 7:45, 47–48. Den kärlek som är Kristi rena kärlek.

 • L&F 18:15–16. Glädje över att föra själar till Jesus Kristus.

 • L&F 64:9–11. Det krävs av oss att vi förlåter alla människor.

 • L&F 89:18–21. Visdomsordets välsignelser. 

Andra Skriftställen:

Mose 1:39; 1 Mos 1:26–27; 2 Mos 20:3–17; Matt 16:15–19; Joh 17:3; 1 Kor 6:19–20; 2 Ne 2:22–25; Mos 2:41; Al 41:10; L&F 84:20–22 

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckellära (v 19-22): Buden

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Vandra i ljuset

1 Johannes 1:5-7

"Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd."

1 Johannes 2:9-11

"Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, ty mörkret har förblindat hans ögon.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Jesus Kristus är försoningen för våra synder

1 Johannes 2:1-2

"Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

"Känner" vi Kristus håller vi hans bud och lever som han levde

1 Johannes 2:4-6

" Den som säger: 'Jag känner honom' och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde."

1 Johannes 3:6, 9-10

"Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. 

Den som är född av Gud gör inte synd... Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud... den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Älska inte världen

1 Johannes 2:15-17

"Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Se upp för antikrister som försöker leda dig vilse

1 Johannes 2:18-19, 22, 26

"Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss... Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus?... Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

De som gör rätt är född av Kristus

1 Johannes 2:18-19, 22, 26

"Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund, Buden

Vi är Guds barn - kommer bli lika honom

1 Johannes 3:1-3

"Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också... Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund, Buden

Älska varandra - bli född av Gud (för Gud är kärlek)

1 Johannes 3:11, 18, 23-24

"Ty detta är det bud som ni har hört från början, att vi skall älska varandra... Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning... Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom."

1 Johannes 4:7-8, 12, 16

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek... Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss... Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom"

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Tecknet på Guds kärlek: Kristi försoningsoffer

1 Johannes 4:9-11, 19

"Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra... Vi älskar därför att han först har älskat oss."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen, Buden

Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan

1 Johannes 4:9-11

" Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Den som älskar Gud måste älska sin nästa

1 Johannes 4:20-21

"Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Please reload

Video

STV 33: 1-3 Johannesbreven; Judas brev

(20:01) ​ Presenterad av Marcus Brändh, Seminarier & Institut koordinator.

1-3 Johannesbrev

(9:35) Sammanfattning av 1-3 Johannes brev. Av the Bible Project.

Judasbrev

(7:44) Sammanfattning av Judasbrev. Av the Bible Project.

Please reload

bottom of page