top of page
Veckans läsning
Elevbok, 
s. 156-160
Lärarhandledn.
s . 833-858
Petrus första och andra brev
Vecka 18
1-5 maj 2017

Bakgrund

Ett tema som vi finner genom hela Petrus första brev är att Frälsarens lärjungar, genom Jesu Kristi försoning, trofast kan uthärda och bemöta lidanden och förföljelse. Varje kapitel i 1 Petrusbrevet talar om prövningar eller lidande och Petrus undervisade om att det är "långt värdefullare än guld" att tålmodigt uthärda prövningar, och att detta skulle hjälpa de troende att få frälsning för sina själar (se 1 Petr. 1:7,  9). Paulus påminde även de heliga om deras identitet som "ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds folk" (1 Pet 2:9). Genom att studera Petrus råd i dessa brev, kan man få hopp, uppmuntran och styrka som kan hjälpa med utmaningar i livet samt få undervisning och inspiration, som kan leda till att man blir mer Kristus lik.

De heliga lär sig om gudomligt arv och det nödvändiga i prövningar

1 Petrusbrevet 1-2

Petrus skrev för att stärka de heligas tro då de led svåra förföljelser från det romerska riket. Han betonade att de hade frälsts genom Jesu Kristi dyrbara blod och påminde dem om deras gudomliga arv som Guds eget folk. Petrus sa att de heliga skulle ära Gud bland människor och uthärda lidande som Jesus Kristus gjorde.

Var eniga i rättfärdighet och alltid vara beredda att vittna om Kristus

1 Petrusbrevet 3-5

Petrus uppmanade de heliga att alltid vara beredda att vittna om Jesus Kristus och att leva rättfärdigt så att de kunde avfärda falska anklagelser mot dem. Han undervisade om att Jesus Kristus predikade evangelet i andevärlden efter sin död. Petrus förmanade även kyrkans äldste att vaka över Guds hjord med samma omsorg som Jesus Kristus, den högste herden.

Ta del av Jesu Kristi gudomliga natur

2 Petrusbrevet 1

Petrus uppmanade de heliga att försöka bli lika Jesus Kristus. Petrus försäkrade dem om att denna andliga tillväxt skulle hjälpa dem att få sin "kallelse och utkorelse fast" (2 Petrus 1:10). Petrus talade också om sin upplevelse på förklaringsberget och betonade att skrifterna är inspirerade av Gud.

Förleds inte av falska lärare

2 Petrusbrevet 2-3

Petrus varnade för att falska profeter och lärare vilseleder folket. Han förutsade att de ogudaktiga skulle håna de rättfärdiga för att de trodde på att Jesus Kristus skulle återvända. Petrus uppmanade de heliga att flitigt förbereda sig för Frälsarens andra ankomst.

Please reload

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Äktenskap och familj:

1 Moseboken 1:28  Föröka er och uppfyll jorden.

1 Moseboken 2:24  Mannen och hustrun ska bli ett.
1 Moseboken 39:9  Josef motstod frestelse.
Malaki 4:5–6  Elia ska vända fädernas och barnens hjärtan till varandra.
1 Korintierbrevet 11:11  Endast tillsammans kan en man och en kvinna uppfylla Guds plan.
Alma 39:9  Följ inte längre dina ögons begär.
L&F 49:15–17  Äktenskapet mellan en man och en kvinna är instiftat av Gud.

L&F 131:1–4  Det nya och eviga äktenskapsförbundet. 

Andra Skriftställen:

Mose 1:39; 1 Mos 1:26–27; 2 Mos 20:3–17; Matt 16:15–19; Joh 17:3; 1 Kor 6:19–20; 2 Ne 2:22–25; Mos 2:41; Al 41:10; L&F 84:20–22 

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckellära (v 16-18): Äktenskap och familj

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Nyckelskriftställe

1 Petrus 4:6

 

"Ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda, var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever."

 

Nyckellära:

Frälsningsplanen

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Kan vi hålla ut i prövningar väntar oss ett gudomligt arv

1 Petrus 1:1-7

"I sin stora barmhärtighet har [Fadern] genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd... Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen, Buden

Vi ska vara heliga

1 Petrus 1:15-16

"Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: 'Ni skall vara heliga, ty jag är helig'."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund, Buden

Vi är friköpta genom Kristi blod

1 Petrus 1:15-16

"Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Inget världsligt består, endast Guds levande ord

1 Petrus 1:23-25

"Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Ty 'allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet.' "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse, Buden

Ett heligt folk

1 Petrus 2:9-10

"Men ni är 'ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar', han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund, Buden

Please reload

Video

STV 32: Petrus första och andra brev

(22:15) Medlemmar i Kungsbacka församling delar med sig av tankar från Petrusbreven.

Petrus första brev

(7:56) Sammanfattning av Petrus första brev. Av the Bible Project.

Petrus andra brev

(8:02) Sammanfattning av Petrus andra brev. Av the Bible Project.

Please reload

bottom of page