Vecka 18
30 april - 4 maj 2018
MORMON 1-9
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Ogudaktighet och otro driver bort den Helige Anden

Mormon 1:14

"Och det fanns inga Herrens gåvor, och den Helige Anden kom inte över någon på grund av deras ogudaktighet och otro."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Herren uppenbarar sig för Mormon

Mormon 1:15

"Och när jag var femton år gammal, och eftersom jag var ganska allvarligt sinnad, besöktes jag av Herren och smakade och kände Jesu godhet."

Nyckellära: Profeter och uppenbarelse

Man kan inte känna glädje i synd

Mormon 2:13-14

"... deras sorg förde dem inte till omvändelse på grund av Guds godhet, utan det var snarare de fördömdas sorg över att Herren inte alltid ville låta dem finna glädje i synd. Och de kom inte till Jesus med förkrossat hjärta och botfärdig ande, utan de förbannade Gud och önskade sig döden. Dock kämpade de med svärd för sina liv."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning

Sammanfattning av Mormon 1-9

Mormon får stora ansvar redan i sin ungdom. Han får ta hand om alla plåtar innehållande nephiternas historia. Dessutom blir han, 15 år gammal, överbefälhavare över den nephitiska hären. Trots hans egen rättfärdighet omvänder sig inte hans folk. Därför, efter många års strider, utrotar lamaniterna nästan alla nephiter. Mormon dör i det sista slaget och hans son Moroni tar hand om plåtarna. Moroni skriver dessutom a slutet av sin fars uppteckning där han inbjuder alla att komma till Kristus.

Tisdag 1 maj

Första maj

Onsdag 2 maj

Mormon 1     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 13-19. Gör två kolumner i din studiedagbok. Ge den första kolumnen rubriken ”Gåvor som nephiterna gick miste om”. Ta reda på vilka gåvor som Herren tog ifrån nephiterna. Skriv gåvorna du hittar i första kolumnen. Ge den andra kolumnen rubriken ”Varför Herren tog bort sina gåvor”. Leta efter orsaker till att Herren tog bort sina gåvor från nephiterna. Skriv orsakerna du hittar i andra kolumnen. Sammanfatta med en mening vad vi kan lära av detta?

Mormon 2     Läs   Lyssna   Elevbok

Mormon 3     Läs   Lyssna   Elevbok

Mormon 4     Läs   Lyssna   Elevbok

Mormon 5     Läs   Lyssna   Elevbok

Mormon 6     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 16-22. Varför uppmuntrar profeter, ledare och föräldrar oss ständigt att omvända oss? Hur hjälper hoppet om Herrens öppna armar dig att omvända dig?

Torsdag 3 maj

Mormon 7     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 5–7. Markera minst tre sanningar om Jesus Kristus som Mormon uppmanade lamaniternas avkomlingar att tro på. Välj en av sanningarna om Jesus Kristus som du markerat och skriv ner i din studiedagbok hur ditt liv har påverkats av att du tror på den läran.

  • Vers 8-9. I dessa verser nämns både Mormons bok och Bibeln. Enligt Moroni, vad har böckerna för relation till varandra? Och varför är detta så viktigt?

Fredag 4 maj

Mormon 8     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 26-32. Skriv i din studiedagbok två eller fler sätt som Moroni beskriver vår tid på. Skriv också varför du tycker att just de två beskrivningarna är intressanta och träffande.

Mormon 9     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 9-11, 15-19. Anteckna det du lärt dig av Mormon om Guds natur. Skriv också ner ditt svar på den här frågan: Vad kan dessa verser lära dig om Guds villighet och förmåga att utföra underverk i människors liv i dag?

Please reload

Varför är Mormons bok viktig?

Efter att ha sammanfattat en stor del av nephiternas historia ger profeten Mormon en redogörelse av sin egen tid. Hans uppteckning är viktig för den ger oss en chans att komma nära den man som gav oss "Mormons bok" och känna uppskattning för alla de uppoffringar han gjorde för att vi skulle få mer av Guds ord i vår tid. Vi kan också lära mycket av Mormon när de gäller att hålla fast vid tron. Mormon visade att det går att vara trofast Herren trots att nästan inga andra var det.  Mormons uppteckning visar också vilka allvarliga konsekvenser som väntar dem som mognar i ondska. Anden kunde inte längre vandra med nephiterna eftersom de förhärdade sin hjärtan mot Gud och valde avskyvärda handlingar istället för omvändelse.

SeminarieTV 32: Mormon 1-9

Handen seminarium presenterar viktiga lärdomar från Mormon 1-9.
Undervisning från President Thomas S Monson, Äldste L Tom Perry, Marcus Brändh och ungdomar från Stockholms Södra stav.

Seminarie TV

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 16-18:

Äktenskap och familj

         Nyckelläror

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

 

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215