top of page
Veckans läsning
Elevbok, 
s. 148-153
Lärarhandledn.
s . 781-810
HEBRÉERBREVET
Vecka 16
17-21 april 2017

Bakgrund

Hebreerbrevet vittnar om Jesu Kristi suveränitet. Änglarna är Guds tjänare, men Jesus Kristus är hans Son. Denna bok undervisar om att Jesus är större än Mose och att han genom sin verksamhet upprättde ett nytt förbund, som är större än det gamla förbundet under Mose lag. Som det melkisedekska prästadömets store översterpräst, är hans prästadöme högre än det som moselagens överstepräste hade.

Även om skrifterna är fulla av hänvisningar till Jesu Kristi försoningsoffer, hans uppståndelse och hans himmelsfärd, betonar Hebreerbrevet Återlösarens fortlöpande arbete i alla de människors live, som i lydnad och tro vänder sig till honom. Att studera Hebreerbrevet kan hjälpa dig att bättre förstå försoningens lära och inspirera dig att leva med tro på din himmelske Fader och Jesus Kristus.

Paulus undervisar om Jesu Kristi natur

Hebreerbrevet 1-4

Paulus undervisar de heliga om Jesu Krisiti sanna natur. Han lärde dem också om Jesu Kristi försoning och några av de välsignelser vi får till följd av försoningen. Paulus berättade om de forntida israeliternas upplevelser då de vandrade i vildmarken, för att lära de heliga vad de måste göra för att gå in i Herrens vila.

De som tar emot prästadömet måste kallas av Gud

Hebreerbrevet 5-6

Paulus undervisade om att de som tar emot prästadömet måste kallas av Gud och att Jesus Kristus "blev av Gud kallad (at vara en) överstepräst, en sådan präst som Melkisedek" (Heb 5:10). Paulus uppmanar kyrkans medlemmar att visa iver, tro, tålamod och hopp för att erhålla Guds löften.

Jesus Kristus är det nya förbundets medlare

Hebreerbrevet 7-10

Paulus undervisade om att Jesus Kristus är medlare för "ett nytt förbund" (Hebreerbrevet 8:8). Han förklarade att Kristi offer är större än den mosaiska lagens offer och att syftet med dessa förrättningar var att vända folket till Frälsaren och hans försoning.

Tron är en övertygelse om det man hoppas, men inte ser.

Hebreerbrevet 11-13

Paulus lärde kyrkans medlemmar om tro. Han gav exempel på rättfärdiga män och kvinnor från Gamla testamentet som utövade tro på Jesus Kristus och därigenom utförde underverk, uthärdade svårigheter och mottog välsignelser. Paulus manade kyrkans judiska medlemmar att löpa lärjungeskapets lopp genom att följa Jesu Kristi exemple. Han förklarade också att vi välsignas genom att ta emot Herrens tuktan. Palus uppmanade de heliga att utföra Guds vilja så att de kunde fullkomnas genom Jesu Kristi försoning.

Please reload

Tisdag 18 april

Hebreerbrevet 1  Läs   Lyssna

Hebreerbrevet 2  Läs   Lyssna

Hebreerbrevet 3  Läs   Lyssna

Hebreerbrevet 4  Läs   Lyssna

Onsdag 19 april

Hebreerbrevet 5  Läs   Lyssna

Hebreerbrevet 6  Läs   Lyssna

Torsdag 20 april

Hebreerbrevet 7    Läs   Lyssna

Hebreerbrevet 8    Läs   Lyssna

Hebreerbrevet 9    Läs   Lyssna

Hebreerbrevet 10  Läs   Lyssna

Fredag 21 april

Hebreerbrevet 11  Läs   Lyssna

Hebreerbrevet 12  Läs   Lyssna

Hebreerbrevet 13  Läs   Lyssna

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Äktenskap och familj:

1 Moseboken 1:28  Föröka er och uppfyll jorden.

1 Moseboken 2:24  Mannen och hustrun ska bli ett.
1 Moseboken 39:9  Josef motstod frestelse.
Malaki 4:5–6  Elia ska vända fädernas och barnens hjärtan till varandra.
1 Korintierbrevet 11:11  Endast tillsammans kan en man och en kvinna uppfylla Guds plan.
Alma 39:9  Följ inte längre dina ögons begär.
L&F 49:15–17  Äktenskapet mellan en man och en kvinna är instiftat av Gud.

L&F 131:1–4  Det nya och eviga äktenskapsförbundet. 

Andra Skriftställen:

Mose 1:39; 1 Mos 1:26–27; 2 Mos 20:3–17; Matt 16:15–19; Joh 17:3; 1 Kor 6:19–20; 2 Ne 2:22–25; Mos 2:41; Al 41:10; L&F 84:20–22 

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckellära (v 16-18): Äktenskap och familj

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Nyckelskriftställen

Hebréerbrevet 12:9

"Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva?"

 

Nyckellära:

Förvärva andlig insikt

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Fadern talar och skapar genom Sonen

Hebréerbrevet 1:1-2

"Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Gud är Fader till våra andar

Hebréerbrevet 12:9

"Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva?"

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen

Please reload

Video

STV 30: Hebréerbrevet

(24:10) Ungdomar från Göteborgs stav undervisar om Paulus brev till Hebreerna som förklarar hur Kristus är vår sanna överstepräst och hur vi bör utöva tro på honom.

Hebreerbrevet

(8:16) Sammanfattning av Hebreerbrevet. Av the Bible Project.

Trons människor

(6:21) Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Please reload

bottom of page