Vecka 15
9-13 april 2018
3 NEPHI 15-20
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Hur Jesus fullbordar Moselagen

3 Nephi 15:4-5, 10

"Se, jag säger er att lagen som gavs åt Mose är fullbordad. Se, jag är den som gav lagen, och jag är den som slöt förbund med mitt folk Israel. Därför är lagen fullbordad i mig, ty jag har kommit för att fullborda lagen. Därför har den ett slut... Se, jag har givit er buden. Håll därför mina bud. Och detta är lagen och profeterna, ty de vittnade förvisso om mig."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse, Buden

Herrens förbund är ännu inte fullbordat

3 Nephi 15:8

"Ty se, förbundet som jag har slutit med mitt folk är inte helt fullbordat, men lagen som gavs åt Mose har ett slut i mig.

3 Nephi 16:5

"Och då skall jag samla in dem från jordens fyra hörn, och då skall jag fullborda förbundet som Fadern har slutit med allt folket i Israels hus."

Även om Jesus fullbordade lagen (allt i lagen pekade mot Kristus och hans försoningsoffer) så var ännu inte hans förbund fullbordat. Förbundet innebär att alla jordens nationer måste få en chans att ta del av evangeliets ord innan Kristus återkommer. Det är detta som kallas Israels insamling.

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund

Nephiterna är de "andra får" som skulle höra Jesu röst.

3 Nephi 15:21, 24

"Och sannerligen säger jag er att ni är de om vilka jag sade: Andra får har jag, som inte hör till den här hjorden. Också dem måste jag leda, och de skall höra min röst, och det skall bli en hjord och en herde... Men se, ni har både hört min röst och sett mig. Och ni är mina får, och ni är räknade bland dem som Fadern har givit mig."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund

Israels förlorade stammar ska också få höra Herrens röst

3 Nephi 16:1-3

"Och sannerligen, sannerligen säger jag er att jag har andra får, som inte finns i detta land, inte heller i Jerusalems land... Ty de som jag talar om är de som ännu inte har hört min röst... de skall höra min röst och räknas bland mina får så att det kan bli en hjord och en herde. Därför går jag för att visa mig för dem."

3 Nephi 17:4

"Men nu går jag till Fadern, och även för att visa mig för Israels förlorade stammar, ty de är inte förlorade för Fadern, ty han vet vart han har fört dem."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund

De som omvänder sig blir en del av Herrens förbundsfolk

3 Nephi 16:13

"Men om icke-judarna omvänder sig och återvänder till mig, säger Fadern, se, då skall de räknas bland mitt folk, o Israels hus."

3 Nephi 18:31

"Men om han inte omvänder sig skall han inte räknas bland mitt folk, för att han inte skall kunna förstöra mitt folk, ty se, jag känner mina får och de är räknade."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning

Sammanfattning 3 Nephi 15-20

Jesus fortsätter sin undervisning. Han berättar att Moselagen är fullbordad i honom. Nephiterna är de "andra" fåren Jesus berättade om för judarna. Han profeterar att hela jorden ska få höra hans ord och få chans att ingå förbund med Herren. Jesus botar de betryckta. Han ber till Fadern för folket och välsignar barnen - som får ta emot änglabetjäning. Han instiftar sakramentet och ordinerar 12 lärjungar. Nephi döper dem. De omsluts också av eld och av änglar. Jesus ber med iver och lär folket vad uppriktig bön är. Till sist talar han mer om Israels insamling i de sista dagarna.

Tisdag 10 april

3 Nephi 15     Läs   Lyssna   Elevbok

3 Nephi 16     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 1-3 (se även 3 Nephi 15:16-21 och 17:4). Vem är de "andra fåren" som får höra Herrens röst? Varför är det viktigt att detta sker? Vad säger detta om Gud och hur han ser på alla människor?

Torsdag 12 april

NL: Förättningar och förbund

OBS. Om torsdag är en hemstudiedag, byt gärna denna lektion till en dag när ni har en lärarledd klass.

Please reload

Varför är 3 Nephi så viktig?

Boken 3 Nephi ses som höjdpunkten i Mormons bok. Från tiden då Lehis familj lämnade Jerusalem har alla profeter vittnat om Jesu Kristi mission och ankomst. I början av 3 Nephi ser vi hur folket mognar i ondska, vilket resulterar i stor straffdomar från Herren. Men mitt i denna mörka tid kommer ljuset från himlen. Den uppståndne Frälsaren uppenbarar sig folket. Han visar att han är den som profeterna har vi vittnat om i alla tider. Han undervisar dem om sitt evangelium och kallar tolv lärjungar till leda kyrkan efter att han har lämnat dem. Kristus undervisar dessutom att nephiterna och lamaniterna är en del av Israels hus, en del av Kristi fårahjord. Precis som i Jerusalem utför han underverk och botar de sjuka, allt för att visa att han är den utlovade Messias. 3 Nephi är ett bevis för att Herren är Gud över hela världen - över hela jordens folk.

STV 29: 3 Nephi 15-21

Louis Herrey lyfter fram några höjdpunkter i skriftblocket: 3 Nephi 15-21.
Missa inte härliga budskap från Äldste Holland och elever från Västra Frölunda seminarieklass,
samt en unik film om vad man kan lära sig när man paddlar kanot.

Seminarie TV
Nyckelskriftställen

3 Nephi 18:15, 20-21

"Sannerligen, sannerligen säger jag er att ni alltid måste vaka och be så att ni inte blir frestade av djävulen och bortförda som hans fångar. 

Och vad ni än ber Fadern om i mitt namn, som är rätt, med tro på att ni skall få, se, det skall bli er givet. Be i era familjer till Fadern och alltid i mitt namn så att era hustrur och era barn kan bli välsignade."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 12-15:

Förrättningar och förbund

         Nyckelläror
 

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215