Vecka 15
9-13 april 2018
3 NEPHI 15-20
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Hur Jesus fullbordar Moselagen

3 Nephi 15:4-5, 10

"Se, jag säger er att lagen som gavs åt Mose är fullbordad. Se, jag är den som gav lagen, och jag är den som slöt förbund med mitt folk Israel. Därför är lagen fullbordad i mig, ty jag har kommit för att fullborda lagen. Därför har den ett slut... Se, jag har givit er buden. Håll därför mina bud. Och detta är lagen och profeterna, ty de vittnade förvisso om mig."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse, Buden

Herrens förbund är ännu inte fullbordat

3 Nephi 15:8

"Ty se, förbundet som jag har slutit med mitt folk är inte helt fullbordat, men lagen som gavs åt Mose har ett slut i mig.

3 Nephi 16:5

"Och då skall jag samla in dem från jordens fyra hörn, och då skall jag fullborda förbundet som Fadern har slutit med allt folket i Israels hus."

Även om Jesus fullbordade lagen (allt i lagen pekade mot Kristus och hans försoningsoffer) så var ännu inte hans förbund fullbordat. Förbundet innebär att alla jordens nationer måste få en chans att ta del av evangeliets ord innan Kristus återkommer. Det är detta som kallas Israels insamling.

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund

Nephiterna är de "andra får" som skulle höra Jesu röst.

3 Nephi 15:21, 24

"Och sannerligen säger jag er att ni är de om vilka jag sade: Andra får har jag, som inte hör till den här hjorden. Också dem måste jag leda, och de skall höra min röst, och det skall bli en hjord och en herde... Men se, ni har både hört min röst och sett mig. Och ni är mina får, och ni är räknade bland dem som Fadern har givit mig."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund

Israels förlorade stammar ska också få höra Herrens röst

3 Nephi 16:1-3

"Och sannerligen, sannerligen säger jag er att jag har andra får, som inte finns i detta land, inte heller i Jerusalems land... Ty de som jag talar om är de som ännu inte har hört min röst... de skall höra min röst och räknas bland mina får så att det kan bli en hjord och en herde. Därför går jag för att visa mig för dem."

3 Nephi 17:4

"Men nu går jag till Fadern, och även för att visa mig för Israels förlorade stammar, ty de är inte förlorade för Fadern, ty han vet vart han har fört dem."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Förrättningar och förbund

De som omvänder sig blir en del av Herrens förbundsfolk

3 Nephi 16:13

"Men om icke-judarna omvänder sig och återvänder till mig, säger Fadern, se, då skall de räknas bland mitt folk, o Israels hus."

3 Nephi 18:31

"Men om han inte omvänder sig skall han inte räknas bland mitt folk, för att han inte skall kunna förstöra mitt folk, ty se, jag känner mina får och de är räknade."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Begrunda och be för att bättre förstå Kristi ord

3 Nephi 17:2-3

"Jag märker att ni är svaga, att ni inte kan förstå alla de ord som Fadern har befallt mig att säga till er nu. Gå därför till era hem och begrunda det som jag har sagt, och be till Fadern i mitt namn, så att ni kan förstå, och bered era sinnen för morgondagen, och jag kommer åter till er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Jesus är fylld av medlidande för oss

3 Nephi 17:5-7

"...de grät och att de såg oavvänt på honom, som om de ville be honom att stanna litet längre hos dem. Och han sade till dem: Se, mitt inre är fyllt av medlidande med er. Har ni några som är sjuka bland er?... För dem hit så skall jag bota dem, ty jag hyser medlidande med er, mitt inre är fyllt av barmhärtighet."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Är vår tro stark nog så att Jesus kan hela oss?

3 Nephi 17:8-9

"...och jag ser att er tro är tillräcklig för att jag skall kunna hela er... och han helade dem var och en allteftersom de fördes fram till honom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Jesus ber FÖR OSS till Fadern med obeskrivliga ord

3 Nephi 17:16-17

"Och på detta sätt vittnar de: Ögat har aldrig sett, inte heller har örat förut hört så stora och underbara ting som de vi såg och hörde Jesus tala till Fadern. Och ingen tunga kan tala, och inte heller kan någon människa skriva, och inte heller kan människors hjärtan föreställa sig så stora och förunderliga ting som vi både såg och hörde Jesus tala. Och ingen kan föreställa sig den glädje som fyllde våra själar då vi hörde honom be till Fadern för oss."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Jesus gråter glädjetårar för vår tros skull

3 Nephi 17:20-22

"Välsignade är ni för er tros skull. Och se, nu är min glädje fullkomlig. Och när han hade sagt dessa ord grät han, och mängden vittnade därom, och han tog deras små barn ett efter ett och välsignade dem och bad till Fadern för dem. Och när han hade gjort detta grät han på nytt."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Jesus välsignar barnen - änglar betjänar dem

3 Nephi 17:21-24

"...och han tog deras små barn ett efter ett och välsignade dem och bad till Fadern för dem. Och när han hade gjort detta grät han på nytt... Och när de såg sig om för att se sina små, upplyfte de sina ögon mot himlen, och de såg himlarna öppna, och de såg änglar stiga ned ur himlen, liksom mitt i eld. Och de kom ned och omslöt de små, och de var omslutna av eld, och änglarna betjänade dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Vikten av ett personligt vittnesbörd

3 Nephi 17:25 (11:15)

"Och mängden såg och hörde och vittnade, och de vet att deras vittnesbörd är sant, ty alla såg och hörde, var och en för sig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställe: Vi måste alltid vaka och be

3 Nephi 18:15, 20-21

"Sannerligen, sannerligen säger jag er att ni alltid måste vaka och be så att ni inte blir frestade av djävulen och bortförda som hans fångar... Och vad ni än ber Fadern om i mitt namn, som är rätt, med tro på att ni skall få, se, det skall bli er givet. Be i era familjer till Fadern och alltid i Nymitt namn så att era hustrur och era barn kan bli välsignade."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Äktenskap och familj, Buden

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning

Sammanfattning 3 Nephi 15-20

Jesus fortsätter sin undervisning. Han berättar att Moselagen är fullbordad i honom. Nephiterna är de "andra" fåren Jesus berättade om för judarna. Han profeterar att hela jorden ska få höra hans ord och få chans att ingå förbund med Herren. Jesus botar de betryckta. Han ber till Fadern för folket och välsignar barnen - som får ta emot änglabetjäning. Han instiftar sakramentet och ordinerar 12 lärjungar. Nephi döper dem. De omsluts också av eld och av änglar. Jesus ber med iver och lär folket vad uppriktig bön är. Till sist talar han mer om Israels insamling i de sista dagarna.