top of page

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 14-18:

Återställelsen

ENOS, JAROM, OMNI, MORMONS ORD
Vecka 13
23-27 mars 2020

Tisdag 24 mars

Enos     Läs   Lyssna   Elevbok

  • 1:1-5.  Gör följande övning för att bättre kunna förstå vad Enos fick erfara. Svara på dessa tre dubbelfrågor: 1) Vad önskade Enos / Vad önskar jag?  2) Vad gjorde Enos / Vad behöver jag göra?  3) Vad upplevde Enos / Vad har jag upplevt?

  • 1:5-8. Vad var det som gjorde att Enos kunde få förlåtelse för sina synder? Förklara.

Onsdag 25 mars

Jarom     Läs   Lyssna   Elevbok

Jarom visade på att när vi håller Guds bud får vi framgång. För att du ska få exempel på den här sanningen studerar du var och en av nedanstående skriftställehänvisningar och besvarar de dithörande frågorna i din studiedagbok.

  • Jarom 1:4–5, 8. Vad är några exempel på hur nephiterna lydde och hur de blev välsignade?

  • Jarom 1:7, 10–12. Vilken roll hade profeter och andra ledare i att hjälpa nephiterna att lyda och ha framgång?

Torsdag 26 mars

Omni     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Omni 1:5–7. Hur besannades Guds löfte senare på ett annat sätt?

Fredag 27 mars

Mormons ord    Läs   Lyssna   Elevbok

  • Klicka på Elevbok och läs styckena "Inledning" och "Mormons ord 1:1-11". Här får du en kortfattad förklaring på hur Mormons ord fungerar som en länk mellan Nephis mindre plåtar och Nephis större plåtar.

  • Vers 1:6-7. Skildra i din studiedagbok ett tillfälle när du eller någon du känner följde en maning från den Helige Anden utan att till en början förstå maningen. Skriv hur du tror att du kan förbereda dig bättre så att du känner igen och följer Herrens maningar. Kom ihåg att om du trofast följer den Helige Andens maningar så verkar Herren genom dig ”enligt sin vilja”.

Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Enos själ hungrade - bad hela dagen till Gud

Enos 1:3-4

"... de ord jag ofta hade hört min far tala om evigt liv och de heligas glädje sjönk in djupt i mitt hjärta. Och min själ  hungrade, och jag föll på knä inför min Skapare och ropade till honom i mäktig bön och vädjan för min egen själ. Och hela dagen lång ropade jag till honom, ja, och när kvällen kom höjde jag fortfarande min röst så högt att den nådde himlarna."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Tron på Kristus ger syndernas förlåtelse

Enos 1:5-8

"Och det kom en röst till mig som sade: Enos, dina synder är dig förlåtna, och du skall bli välsignad. Och jag, Enos, visste att Gud inte kunde ljuga, varför min skuld var utplånad. Och jag sade: Herre, hur kan det ske? Och han sade till mig: Tack vare din tro på Kristus som du aldrig förut har hört eller sett. Och många år skall förflyta innan han uppenbarar sig i köttet. Stå därför upp, din tro har helat dig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Ber vi för familj, vänner... och fiender?

Enos 1:9, 11-12

"Nu hände det sig att när jag hört dessa ord började jag känna en önskan om mina bröder nephiternas välfärd. Därför utgöt jag hela min själ inför Gud för dem... Och jag bad till honom under mången lång kamp för mina bröder lamaniterna.Och det hände sig att Herren, sedan jag bett och kämpat med all iver, sade till mig: Jag skall ge dig enligt dina önskningar för din tros skull."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Hur blir vår återförening med Gud?

Enos 1:27

"Och jag går snart till min viloplats, som är hos min Återlösare, ty jag vet att hos honom får jag vila. Och jag fröjdar mig över den dag när mitt dödliga skall ikläda sig odödlighet och skall stå inför honom. Då skall jag se hans ansikte med välbehag, och han skall säga till mig: Kom till mig, du välsignade, det finns en plats beredd åt dig i min Faders boningar. Amen."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Ledarnas ansvar att undervisa med flit - speciellt om Kristi försoning

Jarom 1:11-12

"Därför arbetade profeterna, prästerna och lärarna flitigt och uppmanade tålmodigt människorna att vara flitiga. De undervisade om Moses lag och om avsikten i vilken den givits, och de övertalade dem att se fram emot Messias och tro på hans ankomst som om han redan kommit. Och på det sättet undervisade de dem. Och det hände sig att de genom att göra detta räddade dem från att utrotas från landets yta, ty de genomborrade deras hjärtan med ordet och väckte dem ständigt till omvändelse."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Please reload

Enos, Jarom och Omni

I dessa böcker ser vi hur Nephis mindre plåtar överlämnas från far till son (och ibland broder) genom 230 års historia. Enos, Jakobs son, bad hela dagen till Gud, fick syndernas förlåtelse och tillbringade sitt liv med att arbeta för nephiternas och lamaniternas frälsning. Hans son, Jarom, fick se en tid av framgång då nephiterna var noga med att hålla Guds bud. I Omnis bok lämnar Kung Mosiah och hans folk Nephis land och upptäcker Zarahemla folk, mulekiterna (vars förfäder också hade utvandrat från Jerusalem ca 600 f Kr). Mosiah blir kung över båda folken. Amaleki, den sista författaren på de mindre plåtarna överlämnar dem innan sin död till kung Benjamin, Mosiahs son.

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning
      Nyckellära:Återställelsen

Mormons ord

Som vi har lärt oss innehåller Nephis mindre plåtar böckerna 1 Nephi - Omni. De mindre plåtarna finns i början av Mormons bok i ursprunglig form. Mormons ord är en länk mellan Nephis mindre och Nephis större plåtar. (Det är från dessa större plåtar, Mosiah - 4 Nephi, som Mormon gör sitt sammandrag.) Kung Benjamin upprättar fred i landet efter stridigheter med lamaniterna.  

Veckans filmer

STV 12: Enos - Mormons ord

(23:58) Sammanfattning och tankar från veckans läsning, med Louis Herrey. 

STV (äldre avsnitt): Enos - Mormons ord 

(25:17) Budskap av Kittel Kittelsen, Äldste Robert D Hales och Louis Herrey. Rollspel av Unga Män i Umeå.

Enos ber med kraft

(6:28) Enos ber om förlåtelse för sina synder. Sedan ber han om sitt folks välfärd.

Och min själ hungrade 

(10:21) En ung man kämpar i bön till Herren för att få ett vittnesbörd av Anden.

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

Hemstudier detalj
bottom of page