top of page
Veckans läsning

Måndag 27 mars

Seminarie TV 28

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 28 mars

Filipperbrevet 1    Läs   Lyssna

Filipperbrevet 2    Läs   Lyssna

Filipperbrevet 3    Läs   Lyssna

Filipperbrevet 4    Läs   Lyssna

Onsdag 29 mars

Kolosserbrevet 1    Läs   Lyssna

Kolosserbrevet 2    Läs   Lyssna

Kolosserbrevet 3    Läs   Lyssna

Kolosserbrevet 4    Läs   Lyssna

Torsdag 30 mars

1 Tessaloniker. 1     Läs   Lyssna

1 Tessaloniker. 2     Läs   Lyssna

1 Tessaloniker. 3     Läs   Lyssna

1 Tessaloniker. 4     Läs   Lyssna

1 Tessaloniker. 5     Läs   Lyssna

Fredag 31 mars

2 Tessaloniker. 1     Läs   Lyssna

2 Tessaloniker. 2     Läs   Lyssna

2 Tessaloniker. 3     Läs   Lyssna

Please reload

Elevbok, 
s. 137-142
Lärarhandledn.
s . 708-746
Vecka 13
27-31 mars 2017
FILIPPERBREVET; KOLOSSERBREVET;
1-2 TESSALONIKERBREVEN

Bakgrund

I sitt brev till filipperna gav Paulus uppmuntran och uppmanade de heliga att stå fast i enighet och tillsammans kämpa för tron. En av de viktigaste principerna Paulus undervisade om är att när vi ber till Gud och litar på honom får vi "Guds frid, som övergår allt förstånd" (Fil. 4:7).

Paulus skrev brevet till kolosserna efter att ha fått rapport om att svåra missuppfattningar förekom bland de heliga. En del av det här brevets värde ligger i hur det identifierar och avslöjar villoläror samtidigt som det betonar Jesu Kristi gudomlighet och frälsande arbete.

I Paulus första brev till tessalonikerna fokuserar Paulus främst på Jesu Kristi andra ankomst. I sitt andra brev gav Paulus råd och förtydligade vissa saker som medlemmar i församlingen hade missförstått. Bland annat trodde de att Kristi andra ankomst snart skulle komma. Paulus förklarar att avfallet först skulle ske.

Kämpa tillsammans för att leva efter evangeliet.

Filipperbrevet 1-4

Paulus rådde de heliga i Filippi att följa Frälsarens föredöme i ödmjukhet och osjälviskhet och lärde att Gud verkade i dem för att bringa dem till frälsning. Paulus beskrev uppoffringar han hade gjort för att följa Jesus Kristus. Han undervisar också om att be och söka allt som är sant och rätt. Han uttryckte sin tillit till Jesu Kristi möjliggörande draft. Paulus avslutar sitt brev med att ännu en gång uttryck sitt tack till de heliga i Filippi för det stöd de gett honom i hans svåra läge.

Jesus Kristus är den främste

Kolosserbrevet 1-4

Paulus undervisade om att Jesus Kristus var den främste och varnade för falska läror. Han uppmuntrade de heliga att tänka på det himmelska och utveckla kristuslika egenskaper. Paulus bad dem också att vara vänliga och visa i sitt umgänge med andra.

Paulus berömmer de heliga för deras trofasthet under svåra lidanden

1 Tessalonikerbrevet 1-5

Paulus skrev till de heliga i Tessaloniki efter att han fått veta att de varit trofasta evangeliet trots förföljelse. Han berömde dem för deras trofasthet och villighet att undervisa om evangeliet. Paulus beskrev anledningen till varför han predikade för de heliga i Tessalonika. Han ville stärka deras tro och förbereda dem för Kristi andra ankomst. 

Om Kristi andra ankomst

2 Tessalonikerbrevet 1-3

Kort efter sitt första brev till de heliga i Tessalonika skrev Paulus ett andra brev till dem, i vilket han tydliggjorde sanningar om Kristi andra ankomst. Han lärde att Frälsaren inte skulle koma tillbaka förrän efter att ett avfall hade skett. Paulus predikade sedan mot lathet och rådde de heliga att "inte tröttna på att göra gott"(se 2 Tess. 3:13).

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Förrättningar och förbund:

2 Moseboken 19:5–6. Om ni håller mitt förbund ska ni vara ett heligt folk.

Psaltaren 24:3–4. För att få träda in i Herrens helgedom måste vi ha oskyldiga händer och rent hjärta.
Johannes 3:5. Vi måste födas av vatten och Ande för att komma in i Guds rike.

Mosiah 18:8–10. I dopet sluter vi förbund med Gud.

3 Nephi 27:20. Bli döpta och heliggjorda genom att ta emot den Helige Anden.

L&F 82:10. Herren är bunden när vi gör vad han säger.
L&F 84:20–22. Gudaktighetens kraft är uppenbar i dess förordningar. 

Andra Skriftställen:

Malaki 4:5–6; Matteus 16:15–19; 1 Petrusbrevet 4:6; L&F 131:1–4

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckellära (v 12-14):Förrättningar och förbund

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Nyckelskriftställen

2 Tessalonikerna 2:1-3

"När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördär-vets son, öppet träda fram"

 

Nyckellära:

Avfallet och återställelsen

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Kämpa i enighet för evangeliet

Filipperbrevet 1:27-28

"Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium... fasta i en och samme ande och i ett och samma sinne kämpar för tron på evangelium utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna.  

Filipperbrevet 2:2

"... gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Var ödmjuk och sätt andra först

Filipperbrevet 2:3-5

"Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Jesu väg till upphöjelse

Filipperbrevet 2:6-11

"Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära,

att Jesus Kristus är Herren."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Var ett gott exempel och klaga inte

Filipperbrevet 2:14-16

"Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Arbeta mot slutmålet: himmelriket

Filipperbrevet 3:13-15

"... jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning, Buden

Vår uppståndna kropp blir lik Kristi kropp

Filipperbrevet 3:20-21

"Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Var glada och vänliga

Filipperbrevet 4:4-5

"Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Guds frid övergår allt förstånd

Filipperbrevet 4:6-7

"Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

"Allt förmår jag i honom som ger mig kraft"

Filipperbrevet 4:13

"Allt förmår jag i honom som ger mig kraft."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Please reload

Video

STV 28: Filipperbrevet; Kolosserbrevet; 1-2 Tessalonikerbreven

(15:00) Fint avsnitt av Utby seminarium

Filipperbrevet

(9:13) Sammanfattning av Paulus brev till Filipperna. Av the Bible Project.

Kolosserbrevet

(9:16) Sammanfattning av Paulus brev till Kolosserna. Av the Bible Project.

Första Tessalonikerbrevet

(7:17) Sammanfattning av Paulus första brev till Tessalonikerna. Av the Bible Project.

Andra Tessalonikerbrevet

(7:10) Sammanfattning av Paulus andra brev till Tessalonikerna. Av the Bible Project.

Please reload

bottom of page