top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 29 mars

Seminarie TV 12: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 30 mars

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

  • Läs texten i länken ovan.

  • Varför tror ni att det är viktigt för oss att studera och förstå Jesu Kristi försoning?

  • Hur visar Frälsarens offer hur värdefullt vart och ett av vår himmelske Faders barn är?

_________________________

Onsdag 31 mars

 

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

_________________________​

Torsdag 1 april

Läran och förbunden 1    

Läs     Lyssna     Elevbok

  • Vers 1-4, 11-12. Varför tror du Herren använder ord som "hör" och "lyssna" i inledningen av Läran och förbunden?

  • Vers 17-24. Vad tror de menas att Gud har kallat Joseph Smith och andra i deras "svaghet"? På vilket sätt skulle detta vara positivt?

  • Vers 37-38 (nyckelskriftställe). När har du känt i ditt liv att när profeten har talat, att han har verkligen talat det som Gud vill säga till dig

_________________________

Fredag 2 april

Ledigt: Långfredag

Läran och förbunden 1
Vecka 13
29 mars - 2 april 2021
Veckans läsning
nelson.jpeg

Seminarie TV 12: Läran och förbunden 1

Louis Herrey och Marcus Brändh presenterar  veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Påsken

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Veckans video

Sammanfattning

Kapitel 1 är inte Herrens första uppenbarelse given till Joseph Smith, men gavs som "förord" till Läran och förbunden. Den lär oss att Herrens ankomst är nära och att vi bör förbereda oss att möta honom. . För att hjälpa oss med detta har Herren återställt sin kyrka på jorden, med levande profeter. När de talar till oss är det med Guds egen röst.

L&F 1: Hör, o ni min kyrkas folk

Veckans läsning sammanfattas i en rolig och spännande tappning. Video från Scripture Project. 

Välkommen till konferens

Till helgen får vi chans att lyssna till kyrkans ledare. Hur kan du förbereda dig att ta emot Guds ord?

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 13-15:

Jesu Kristi försoning

   Alla Nyckelläror

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Herrens röst ljuder för alla. Lyssna!

Läran och förbunden 1:1-2, 4

"Hör, o ni min kyrkas folk, säger hans röst som bor i höjden... Hör, ni folk fjärran ifrån, och ni som bor på öarna i havet, lyssna ni alla! För Herrens röst ljuder förvisso för alla människor, och ingen ska undkomma. Och det finns inte något öga som inte ska se, inte heller något öra som inte ska höra, inte heller något hjärta som inte ska genomborras. Och den varnande rösten ska ljuda för alla människor genom mina lärjungars mun"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Bered er för Herrens andra ankomst

Läran och förbunden 1:11-12

"Därför ljuder Herrens röst till jordens ändar, för att alla som vill höra ska kunna höra: Bered er, bered er för det som ska komma, för Herren är nära."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Joseph Smith är kallad i sin "svaghet"

Läran och förbunden 1:17-19

"Därför kallade jag, Herren, på min tjänare Joseph Smith den yngre och talade till honom från himlen och gav honom befallningar, eftersom jag kände till det elände som skulle drabba jordens invånare, och gav även befallningar till andra att de skulle förkunna detta för världen, och allt detta för att det skulle kunna fullbordas som skrivits av profeterna – ’det som för världen är svagt ska komma fram och bryta ner de starka och mäktiga, så att människor inte ska kunna råda sin nästa, inte heller förlita sig på köttslig arm’ "​

Läran och förbunden 1:24

Se, jag är Gud och har talat detta. Detta är mina befallningar, och de gavs till mina tjänare i deras svaghet enligt deras språk, för att de skulle kunna förstå..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Mormons bok är översatt med Guds kraft

Läran och förbunden 29:34

"och att min tjänare, ja, Joseph Smith den yngre, sedan han fått nephiternas uppteckning skulle få förmågan att översätta Mormons bok genom Guds barmhärtighet och Guds kraft"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Nyckelskriftställe: Den "enda sanna och levande kyrkan" är återställd

Läran och förbunden 1:30

"och även så att de till vilka dessa befallningar gavs skulle kunna få makt att lägga denna kyrkas grundval och att föra den ut ur dunklet och ut ur mörkret, ja, den enda sanna och levande kyrka på hela jordens yta, i vilken jag, Herren, finner behag. Detta säger jag om kyrkan som helhet och inte om de enskilda medlemmarna. För jag, Herren, kan inte se på synd med den minsta grad av överseende."​

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Profeter och uppenbarelse, Återställelsen

Nyckelskriftställe: Guds ord - genom hans egen eller profeternas mun - ska alla uppfyllas

Läran och förbunden 1:37-38

"Utforska dessa bud, för de är sanna och trovärdiga, och de profetior och löften som finns i dem ska alla fullbordas. Vad jag, Herren, har talat, det har jag talat, och jag ursäktar mig inte. Och även om himlarna och jorden förgås, ska mina ord inte förgås utan ska alla uppfyllas, antingen genom min egen röst eller genom mina tjänares röst, för det är detsamma.​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Buden

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page