top of page
JAKOB 5-7
Vecka 12
16-20 mars 2020
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 16 mars

Seminarie TV 11 (Ses i klass eller med förälder)

_______

Tisdag 17 mars

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

 • Läs igenom Grundmaterial om nyckelläror - Jesu Kristi försoning (Nyckellära 3 i din studiedagbok): 

 • 3:1: Vad förutordinerades Jesus Kristus till redan i föruttillvaron?, Vad menas med försoningen?

 • 3:2-3:3: Varför är det endast genom Jesus Kristus som vi kan bli frälsta?, Hur påverkas hela människosläktet av Jesu försoning?

 • 3.4-3:5: Vad led Jesus för som en del av försoningen? Vad krävs av oss för att ta emot Frälsarens offer?  

_______​

Onsdag 18 mars

Jakob 5    Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 4–6. Titta nedan på "JAKOB 5: ALLEGORIN OM DE ODLADE OCH DE VILDA OLIVTRÄDEN". Vem är vingårdens mästare? Vad är olivträdet? Vad betyder det att vingårdens mästare gjorde när han beskärde, grävde och gav näring till olivträdet? 

 • Vers 7, 11. Ger dessa verser någon ledtråd för hur mycket Herren älskar sitt folk? Hur har du märkt att han har grävt, beskurit och gett näring i ditt eget liv?

_______

Torsdag 19 mars

Jakob 6   Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 1-5. Jakob säger att Herren för "andra gången" ska sträcka ut sin hand för att återvinna sitt folk. När är denna andra gång? Vem är de som då "arbetar flitigt i hans vingård"? Vilka välsignelser väntar "vingårdsarbetarna"?

_______

Fredag 20 mars

Jakob 7   Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 5. Lägg märke till att Jakob tack vare tidigare andliga upplevelser hade fått en orubblig tro. Vilka upplevelser har stärkt din tro? Hur kan det vara till hjälp att komma ihåg de här upplevelserna när andra ifrågasätter eller kritiserar din tro?

 • Vers 10-12. Hur kan vanan att studera skrifterna och de nutida profeternas ord dagligen samt vägledning från den Helige Anden hjälpa dig i situationer när andra ifrågasätter eller kritiserar din tro?

Jakob 5: ALLEGORIN OM DE ODLADE OCH DE VILDA OLIVTRÄDEN

Sammanfattning

I kapitel 5-6 citerar och förklarade Jakob profeten Zenos allegori om olivträden, som visar Frälsarens outtröttliga strävan att ge alla Guds barns frälsning. I kapitel 7, i sitt möte med Sherem, som var en antikrist, visar Jakob hur vi på ett rättfärdigt sätt bemöter dem som ifrågasätter eller kritiserar vår tro.

bigstock-Olive-Trees-12572615-1024x682.j

Profeten Zenos allegori om olivträden.

Veckans filmer

STV 11: Jakob 5-7

(14:37) Sammanfattning och tankar från veckans läsning, med Marcus Brändh. 

STV (äldre avsnitt): Jakob 1-7

(11:28) Nephis bror Jakob fortsätter att undervisa folket och skriva på de "mindre plåtarna". Och budskapet är detsamma som Nephis: Kom till Kristus.

Jakob 5-6: Allegorin om de odlade och vilda olivträden

(13:49) Några seminarieelever lär sig om symboliken i Jakob 5, där Jakob jämför Herren kärlek för sina barn med omvårdnaden av ett olivträd (Israels hus).

Jakob 7: Sherem förnekar Kristus

(7:23) Sherem försöker få Jakob och alla nephiter att förneka sin tro på Kristus. Han kräver ett tecken och slås till slut av Guds makt.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Gud har omsorg om sitt folk

Jakob 5: 3

"Ty se, så säger Herren: Jag skall likna dig vid ett odlat olivträd som en man tog och vårdade i sin vingård."

Jakob 5:7, 11

"Det skulle smärta mig att förlora detta träd - - - Och vingårdens Herre lät gräva omkring trädet och lät beskära det och gav det näring och sade till sin tjänare: Det skulle smärta mig att förlora detta träd."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning, Återställelsen

Kristus arbetar tillsammans med oss i vingården

Jakob 5:71-72

"Och vingårdens Herre sade till dem: Gå till verket och arbeta i vingården av all er kraft. Ty se, detta är sista gången som jag skall vårda min vingård. Ty slutet är nära och nästa årstid kommer med hast. Och om ni arbetar av all er kraft med mig skall ni få glädje av den frukt som jag skall lagra för egen del inför den tid som snart kommer. Och det hände sig att tjänarna gick och arbetade av all sin kraft. Och även vingårdens Herre arbetade med dem, och de lydde vingårdens Herres befallningar i allt."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Gud är barmhärtig mot oss

Jakob 6:4

"Och hur barmhärtig är inte vår Gud mot oss, ty han kommer ihåg Israels hus, såväl rötter som grenar. Och han sträcker ut sina händer mot dem hela dagen lång. Och de är ett styvnackat och ett motsträvigt folk. Men alla som inte förhärdar sitt hjärta skall bli frälsta i Guds rike."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 9-13:

Jesu Kristi försoning

   Alla Nyckelläror

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page