top of page
Veckans läsning

Måndag 20 mars

Seminarie TV 27

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 21 mars

Galaterbrevet 1    Läs   Lyssna

Galaterbrevet 2    Läs   Lyssna

Galaterbrevet 3    Läs   Lyssna

Galaterbrevet 4    Läs   Lyssna

Onsdag 22 mars

Galaterbrevet 5    Läs   Lyssna

Galaterbrevet 6    Läs   Lyssna

Torsdag 23 mars

Efesierbrevet 1     Läs   Lyssna

Efesierbrevet 2     Läs   Lyssna

Efesierbrevet 3     Läs   Lyssna

Fredag 24 mars

Efesierbrevet 4     Läs   Lyssna

Efesierbrevet 5     Läs   Lyssna

Efesierbrevet 6     Läs   Lyssna

Please reload

Elevbok, 
s. 131-137
Lärarhandledn.
s . 675-707
Vecka 12
20-24 mars 2017
GALATERBREVET; EFESIERBREVET

Bakgrund

Paulus brev till galaterna skrevs till de judiska kristna som avfallit från Herren genom att återigen förlita sig på moselagens gärningar. Aposteln Paulus försökte rätta till problemet genom att betona skillnaden mellan moselagens betungande "ok", som ledde till andlig fångeskap, och Jesu Kristi evangelium, som leder till andlig frihet.

Efesierbrevet innehåller några av Paulus bästa verk och är ett dokument som behandlar grunderna, Guds evangelium i all sin frälsande härlighet. Det skrevs medan Paulus satt i fängelset i Rom och är ett brev för hela världen.

Alla som utövar tro på Jesus och inträder i evangeliets förbund blir ett i Kristus och arvingar till Gud

Galaterbrevet 1-4

Aposteln Paulus tillrättavisade de heliga i Galatien för att de följde falska läror och lärde dem att de kunde bli Guds arvingar genom att tro på att följa Jesus Kristus.

Paulus inbjuder de heliga att förändras genom Jesus Kristus

Galaterbrevet 5-6

Paulus uppmuntrade de heliga i Galatien att återvända till sin tro på Jesus Kristus och lita på att frälsning endast är möjlig genom honom i stället för genom lydnad till moselagen. Paulus avslutade sitt brev med att be kyrkans medlemmar att bli nya skapelse genom Kristus och att hjälpa andra göra likadant.

Herrens kyrka är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund

Efesierbrevet 1-3

Paulus skriver ett brev till de heliga i Efesus angående deras förutordination att ta emot evangeliet. Han skrev om den sista tidsutdelningen, eller den tidsperioden vi nu lever i, att vi kan lära känna vår himmelske Fader och Jesus Kristus genom uppenbarelse, att alla syndare kunde bli frälsta genom Guds nåd och att judar och att Jesu Kristi kyrka är uppbyggd på en grund av apostlar och profeter. Till sist uttryckte Paulus sin önskan att de heliga skulle känna Jesu Kristi kärlek.

Om vi tar på oss hela Guds vapenrustning kan vi stå emot ondskan

Efesierbrevet 4-6

Paulus lärde att Herren grundade sin kyrka och kallade ledare för att både bygga upp och ena de heliga. Han uppmuntrade också kyrkans medlemmar att lämna sina förra liv och leva som de visste var rätt samt att motstå onda inflytanden. Han lärde dem också hur de kunde stärka familjebanden. Paulus avslutade sitt brev med att uppmana Guds efterföljare att "ta därför på sig hela Guds vapenrustning" (se Ef 6:11) för att stå emot Satans bedrägerier.

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Förrättningar och förbund:

2 Moseboken 19:5–6. Om ni håller mitt förbund ska ni vara ett heligt folk.

Psaltaren 24:3–4. För att få träda in i Herrens helgedom måste vi ha oskyldiga händer och rent hjärta.
Johannes 3:5. Vi måste födas av vatten och Ande för att komma in i Guds rike.

Mosiah 18:8–10. I dopet sluter vi förbund med Gud.

3 Nephi 27:20. Bli döpta och heliggjorda genom att ta emot den Helige Anden.

L&F 82:10. Herren är bunden när vi gör vad han säger.
L&F 84:20–22. Gudaktighetens kraft är uppenbar i dess förordningar. 

Andra Skriftställen:

Malaki 4:5–6; Matteus 16:15–19; 1 Petrusbrevet 4:6; L&F 131:1–4

Nyckellära (v 12-14):
Förrättningar och förbund
Nyckelskriftställe

Efesierbrevet 2:19-20

"Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv."

 

Nyckellära:

Profeter och uppenbarelse

Nyckelskriftställe

Efesierbrevet 4:11-14

"Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse."

 

Nyckellära:

Profeter och uppenbarelse

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Galaterna avfaller från evangeliet

Galaterbrevet 1:6-7

"Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium."

Galaterbrevet 4:9

"... hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under?"

Galaterbrevet 5:4

"Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden."

Stundtals påminner budskapet i Galaterbrevet om det i Romarbrevet: att människan blir frälst av Guds nåd, genom tron på Kristus och inte genom att lyda att delar i Moselagen. Efter att Paulus hade etablerat församlingar i Galatien kom det så kallade judiska agitatorer som försökte övertala medlemmarna om att de inte kunde bli fullt kristna om de inte först lydde varje bud i Moselagen, bland annat omskärelse. Paulus skriver till galaterna och är sorgsen att de så snabbt har tappat fokus på Kristus (och därmed "fallit ur nåden") och förklarar: "Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek." (Gal 5:6)

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Vi får bara predika Kristi evangelium

Galaterbrevet 1:9, 11-12

"om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse... det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor... Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Profeter och uppenbarelse

Vi förklaras rättfärdiga (rena) genom tron på Kristus, inte genom laggärningar.

Galaterbrevet 2:16-21

"Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig... Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves."

Detta betyder inte att det inte lönar sig att hålla Guds bud. Paulus menar bara att galaterna inte ska sätta sitt hopp om frälsning till Moselagen eftersom den inte kan rädda dem. Det är tron på Kristus som måste stå i centrum. Bara detta kan frälsa oss. Sedan, som ett tecken på vår tro, vill vi naturligtvis hålla buden så gott vi kan.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Please reload

Video

STV 27: Galaterbrevet; Efesierbrevet

(25:53) STV bjuder på ett annorlunda men utmärkt avsnitt gjord av seminarie- och institutelever från Trollhättan. Avsnittet kallas "Seminarie Snack" och det tar upp tankar från Galatier- och Efesierbreven. ​ Regi: Samuel Jubell Foto/klippning: Christopher Jubell Deltagare: Samuel Jubell, Sebastian Jubell, Martin Stulen, David Gustafsson, Andreas Gustafsson, Äldste Allsop, Äldste Ingalls, Josefin Gunnarsson, Jonatan Jageklint. Budskap: Biskop Dag Stulen

Att ta på sig hela Guds vapenutrustning

(2:02) Efesierbrevet 6:10-18

Galaterbrevets överblick

(9:03) Galaterbrevet

Efesierbrevet överblick

(8:56) Efesierbrevet

Please reload

bottom of page