Vecka 12
19-23 mars 2018
3 NEPHI 1-10
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Väntar vi ståndaktigt på Herrens ankomst?

3 Nephi 1:8

"Men se, de väntade ståndaktigt på [Herrens ankomst]... så att de skulle kunna veta att deras tro inte hade varit förgäves."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Kristus kommer för att uppfylla profeternas ord

3 Nephi 1:13-14

"... i morgon kommer jag till världen för att visa världen att jag skall uppfylla allt det som jag har låtit säga genom mina heliga profeters mun. Se, jag kommer till mina egna för att uppfylla allt det som jag har tillkännagivit för människobarnen  från världens grundläggning...."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Satan sprider lögner för att skapa otro

3 Nephi 1:22

"Och det hände sig att Satan alltifrån den stunden började sprida ut lögner bland folket för att förhärda deras hjärtan så att de inte skulle tro på de tecken och under som de hade sett. Men trots dessa lögner och bedrägerier trodde större delen av folket och omvändes till Herren."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Renhet krävs för att utföra underverk

3 Nephi 8:1

"... ty [Nephi] utförde förvisso många underverk i Jesu namn, och det fanns ingen som kunde utföra ett underverk i Jesu namn utan att vara helt och hållet renad från sin ondska ."

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar, Buden

Djävulen skrattar när vi faller

3 Nephi 9:2

"Ve hela jordens invånare om de inte omvänder sig. Ty djävulen skrattar och hans änglar fröjdar sig över de dräpta bland mitt folks fagra söner och döttrar. Och det är på grund av sin ondska och sina avskyvärdheter som de har fallit!"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kristus är barmhärtig och vill hela oss

3 Nephi 9:13-14

"... vill ni inte nu återvända till mig och ångra era synder och bli omvända så att jag kan hela er? Ja, sannerligen säger jag er att om ni kommer till mig skall ni få evigt liv. Se, min barmhärtighets arm är utsträckt mot er, och den som kommer tar jag emot. Och välsignade är de som kommer till mig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Vi blir Guds barn genom Kristi försoning

3 Nephi 9:17

"Och åt alla som har tagit emot mig har jag givit att bli Guds söner. Och på samma sätt skall jag göra med alla som skall tro på mitt namn, ty se, genom mig kommer återlösning och i mig är Moses lag uppfylld.."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Kom med ett förkrossat hjärta till Kristus

3 Nephi 9:20-22

"Och som offer till mig skall ni frambära ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Och den som kommer till mig med förkrossat hjärta och botfärdig ande skall jag döpa med eld och med den Helige Anden... Den som omvänder sig och kommer till mig som ett litet barn skall jag därför ta emot, ty av sådana består Guds rike. Se, för sådana har jag lagt ned mitt liv och har tagit upp det igen. Omvänd er därför och kom till mig, ni jordens ändar, och bli frälsta."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Please reload

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning

Sammanfattning 3 Nephi 1-10

Gadiantons rövarbands ondska och inflytande blir så stort att både nephiter och lamaniter förenar sig emot dem. De samlar sig i Zarahemlas land. Genom överdomaren Lachoneus goda inflytande och folkets rättfärdighet besegras Gadiantons rövarband. Folket får framgång, men blir snabbt högmodiga. Profeter kallar till omvändelse, men dräps. Nephis son, Nephi, betjänas av änglar och uppväcker sin bror från de döda. Vid tiden för Kristi korsfästelse drabbar svåra naturkatastrofer landet. Mörket råder i tre dagar. I mörkret hör folket Kristi röst som inbjuder alla att komma till honom och blir frälsta. Lång tystnad råder. Rösten hörs igen. Kristus vill samla sitt folk. Bara den rättfärdigare delen av folket har bevarats.

Tisdag 20 mars

3 Nephi 1     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 10-14. Försök föreställa dig hur Nephi kan ha känt sig när tecknet på Frälsarens födelse gavs. Skriv i din studiedagbok hur du tror att du hade reagerat om du hade varit där vid det tillfället. Hur tror du att du hade känt dig om du var Nephi och tecknet just hade getts?

  • Vers 22. Vilka lögner och bedrägerier kommer djävulen med i vår tid för att få människor att förhärda sina hjärtan mot sanningen? Vad du kan göra för att bevara din tron på Jesus Kristus och hans återställda evangelium även när djävulen försöker få dig att tvivla på din tro.

Please reload

Varför är 3 Nephi så viktig?

Boken 3 Nephi ses som höjdpunkten i Mormons bok. Från tiden då Lehis familj lämnade Jerusalem har alla profeter vittnat om Jesu Kristi mission och ankomst. I början av 3 Nephi ser vi hur folket mognar i ondska, vilket resulterar i stor straffdomar från Herren. Men mitt i denna mörka tid kommer ljuset från himlen. Den uppståndne Frälsaren uppenbarar sig folket. Han visar att han är den som profeterna har vi vittnat om i alla tider. Han undervisar dem om sitt evangelium och kallar tolv lärjungar till leda kyrkan efter att han har lämnat dem. Kristus undervisar dessutom att nephiterna och lamaniterna är en del av Israels hus, en del av Kristi fårahjord. Precis som i Jerusalem utför han underverk och botar de sjuka, allt för att visa att han är den utlovade Messias. 3 Nephi är ett bevis för att Herren är Gud över hela världen - över hela jordens folk.

STV 27: 3 Nephi 1-8

Undervisning från olika Seminarier- och Institutkoordinatorer i Europa. Lär dig mer om Mormons boks viktiga budskap samt höjdpunkter från veckans läsning.

Seminarie TV

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 12-15:

Förrättningar och förbund