top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 15 mars

Seminarie TV 10: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 16 mars

Nyckellära: Frälsningsplanen

_________________________

Onsdag 17 mars

 

Nyckellära: Frälsningsplanen

  • Läs L&F 9:7-8. Vad var skälet till att Oliver inte kunde översätta?

  • Varför är det viktigt att veta att Herren förväntar sig att vi ska studera och anstränga oss för att själva lära oss saker?

_________________________​

Torsdag 18 mars

L&F 27    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • L&F 27:1-2. Vad lärde budbäraren Joseph Smith om vad vi ska äta eller dricka när vi tar del av sakramentet? Vad ska vi fokusera på när vi tar del av sakramentet, enligt de här verserna?

  • L&F 27:15-18. Vad innebär det för dig att bära Guds vapenrustning? Finns det någon del av rustningen du tycker är extra viktig? Varför?

_________________________

Fredag 19 mars

L&F 28    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 28:2: Vilken viktig sanning om kyrkans president lär vi oss av denna vers? Vers 6-7: Vilken annan sanning lärde Herren Oliver Cowdery i dessa verser? Vers 8: Vad lär vi oss om personlig uppenbarelse?

Läran och förbunden 27-28
Vecka 11
15-19 mars 2021
Veckans läsning
joseph_smith_kirtland (1).jpeg

Seminarie TV 10: Läran och förbunden 27-28

Marcus Brändh och Louis Herrey presenterar  veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Guds vapenrustning

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Veckans video

Sammanfattning:

L&F 27: Det gör inget om det inte är vin till sakramentet. Det viktiga är att vattnet tas med blicken på Guds ära. Vid Kristi andra ankomst tar han sakramentet med de heliga och alla forna profeterna.

L&F 28: Satan bedrar Hiram Page. Han tror sig kunna ta emot uppenbarelse för kyrkan. Men endast profeten har detta kall. Men vi kan få personlig uppenbarelse för våra egna liv.

L&F 27-28: Nycklarna, tack!

Veckans läsning sammanfattas i en rolig och spännande tappning. Video från Scripture Project. 

Endast profeten kan ta emot uppenbarelse för kyrkan. (L&F 28:2)

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 10-13:

Frälsningsplanen

   Alla Nyckelläror

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Vin behövs inte till sakramentet

Läran och förbunden 27:2-3

"Ty se, jag säger er att det inte har någon betydelse vad ni äter och dricker när ni tar del av sakramentet, om så är att ni gör det med blicken endast fäst på min ära och inför Fadern kommer ihåg min kropp som lades ned för er och mitt blod som utgöts till era synders förlåtelse. Därför ger jag er en befallning att ni inte skall köpa vin eller starka drycker av era fiender."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Mormons bok innehåller evangeliets fullhet

Läran och förbunden 27:5

"... Moroni som jag har sänt till dig för att uppenbara Mormons bok, som innehåller mitt eviga evangeliums fullhet..."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Återställelsen

Petrus, Jakob och Johannes har överlämnat prästadömets nycklar för denna tid

Läran och förbunden 27:12-13

"... Petrus och Jakob och Johannes, som jag har sänt till er och genom vilka jag har ordinerat och stadfäst er till att vara apostlar och särskilda vittnen om mitt namn och inneha nycklarna till er andliga verksamhet och till det som jag uppenbarade för dem – till vilka jag har anförtrott mitt rikes nycklar och en evangeliets tidsutdelning för de sista dagarna och för tidernas fullbordan, i vilken jag skall samla allting till ett, både det som är i himlen och som är på jorden."​

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Ta på dig HELA Guds vapenrustning

Läran och förbunden 27:15-18

"Lyft därför upp era hjärtan och gläd er, och fäst bältet om era höfter och ta på er hela min rustning, så att ni kan stå emot den onda dagen, sedan ni gjort allt, så att ni kan bestå. Stå därför med sanningens bälte om era höfter, iförda rättfärdighetens bröstplåt och ha som skor på fötterna den förberedelse som fridens evangelium skänker, vilket jag har sänt mina änglar att överlämna åt er. Fatta trons sköld, med vilken ni skall kunna släcka de ogudaktigas alla brinnande pilar, och fatta frälsningens hjälm och min Andes svärd, som jag skall utgjuta över er, och mitt ord, som jag skall uppenbara för er..."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Var överens i allting

Läran och förbunden 27:18

"... och var överens i allting, oavsett vad ni ber mig om, och var trofasta tills jag kommer, och ni skall ryckas upp så att där jag är även ni skall vara. Amen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Endast profeten tar emot uppenbarelse för kyrkan

Läran och förbunden 28:2, 6-7

"Ingen skall utses att ta emot befallningar och uppenbarelser i denna kyrka utom min tjänare Joseph Smith den yngre, ty han får dem liksom Mose... Och du skall inte befalla honom som är ditt överhuvud och kyrkans överhuvud, ty jag har givit honom nycklarna till hemligheterna och de förseglade uppenbarelserna, tills jag utser åt dem en annan i hans ställe."​

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Allt sker med ordning och med allmänt bifall (inröstning) i kyrkan

Läran och förbunden 28:13 (26:2)

"Ty allting måste ske med ordning och genom allmänt bifall i kyrkan, genom trons bön."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page