top of page
2 NEPHI 31-33
Vecka 10
2-6 mars 2020

Måndag 2 mars​

Seminarie TV 9

(Se hemma med föräldrar)

----------

Tisdag 3 mars

2 Nephi 31    Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 4-12.  Föreställ dig att en kamrat som inte är medlem i kyrkan frågar varför det är nödvändigt att bli döpt. Besvara frågan i din studiedagbok och beskriv samtidigt hur ditt liv har påverkats och vilka välsignelser du har fått därför att du följde Jesu Kristi exempel och lät döpa dig.

------------

Onsdag 4 mars

 

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

 • Klicka på länken ovan och läs hela texten. Skriv i din studiedagbok med egna ord: Varför är Jesu Kristi försoning nödvändig för dig personligen?

------------

Torsdag 5 mars

2 Nephi 32   Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 3.  Skriv i din studiedagbok om ett tillfälle då du mättade dig med Kristi ord och det hjälpte dig att veta vad du skulle göra i ditt liv. Du kan också beskriva en situation som du står inför nu där det kunde vara till hjälp att du mättade dig med Kristi ord.

------------

Fredag 6 mars

2 Nephi 33   Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 10-14.  Skriv ner några uttryck från dessa verser i din studiedagbok som kändes viktiga för dig och förklara varför. Besvara också följande fråga i din studiedagbok: Om människor tror på Jesus Kristus, vad kommer de då att känna inför Mormons bok? (Se 2 Nephi 33:10.)

Varför är 2 Nephi en viktig bok?

Boken, som skrevs av Nephi ca 570 f Kr, 30 år efter hans familj lämnade  Jerusalem, hjälper dig att förstå evangeliets grundsatser som Adams och Evas fall, Jesu Kristi försoning och handlingsfrihet. Boken är också fylld med profetior av Nephi, Jakob och Jesaja, som var särskilda vittnen om Frälsaren. De vittnar kraftfullt om Kristi mission  samt profeterar om evangeliets återställelse i de sista dagarna, om att Guds förbundsfolk skulle  och om Jesu Kristi andra ankomst och om tusenårsriket. 

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Veckans läsning

Sammanfattning 2 Nephi 31-33

Nephi avslutar sin uppteckning genom att vädja till oss alla att följa Kristi lära: tro, omvända oss, döpa oss, lyssna till Andens vägledning och sträva ståndaktigt framåt. Nephi vill även att vi ska "mätta oss med Kristi ord". Tills sist skriver han att om vi tror på Kristi ord kommer vi att tro på det som Nephi skriver - för han vittnar i sanning om Kristus.

STV 9: 2 Nephi 31-33

(11:19) Marcus Brändh sammanfattar veckans kapitel: Nephi uppmanar oss att följa Kristi lära.

STV (äldre avsnitt): 2 Nephi 16-33

(27:39) Se från 11 min för att lära er mer om 2 Nephi 31-33.

2 Nephi 31-32: Nephi undervisar Kristi lära

(5:17) Varför döptes Jesus? Vad är vägen jag behöver vandra för att komma tillbaks till Gud?

2 Nephi 33: Nephis sista vittnesbörd

(2:20) Nephi säger att skrifterna innehåller Kristi ord. Vi bör följa dem, för de lär oss att göra gott.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 9-13:

Jesu Kristi försoning

   Alla Nyckelläror

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

         Nyckelläror
Nyckelskriftställe
Skärmavbild 2020-02-28 kl. 15.52.59.png

2 Nephi 31:19-20

 

"Och nu, mina älskade bröder, sedan ni kommit in på den trånga och smala stigen vill jag fråga er om allt är gjort. Se, jag säger er: Nej, för ni hade inte kommit så långt utom genom Kristi ord, med orubblig tro på honom och med fullkomlig förtröstan på hans förtjänster som är mäktig att frälsa. Därför måste ni sträva framåt med ståndaktighet i Kristus, med fullkomligt klart hopp och kärlek till Gud och till alla människor. Om ni alltså strävar framåt, mättar er med Kristi ord och håller ut intill änden, se, så säger Fadern: Ni skall få evigt liv."

Nyckellära: 

Frälsningsplanen

Nyckelskriftställe
feast-on-the-word-of-god-daily.jpg

2 Nephi 32:3

 

"Änglar talar genom den Helige Andens kraft. Därför talar de Kristi ord. Därför sade jag till er: Mätta er med Kristi ord, ty se, Kristi ord skall tillkännage för er allt ni bör göra."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Jesus döptes för att vara lydig Faderns bud

2 Nephi 31:5-7

"Och om nu Guds Lamm, han som är helig, behöver döpas i vatten för att uppfylla all rättfärdighet, o, hur mycket mer behöver då inte vi som är oheliga döpas, ja, i vatten! Och nu vill jag fråga er, mina älskade bröder: På vilket sätt uppfyllde Guds Lamm all rättfärdighet genom att döpas i vatten? Vet ni inte att han var helig? Men trots att han är helig visar han människobarnen att han i köttet ödmjukar sig inför Fadern och betygar för Fadern att han vill vara honom lydig genom att hålla hans bud."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Buden

Porten är omvändelse och dop

2 Nephi 31:17

"17 Gör därför det som jag har berättat för er att jag har sett er Herre och Återlösare göra, ty detta har visats för mig av det skälet att ni skall kunna veta genom vilken port ni måste gå in. Ty porten genom vilken ni måste gå in är omvändelse och  dop med vatten, och sedan kommer era synders förlåtelse genom eld och genom den Helige Anden."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Buden

Nyckelskriftställe: Sträva framåt med ståndaktighet i Kristus

2 Nephi 31:19-20

"Och nu, mina älskade bröder, sedan ni kommit in på den trånga och smala stigen vill jag fråga er om allt är gjort. Se, jag säger er: Nej, för ni hade inte kommit så långt utom genom Kristi ord, med orubblig tro på honom och med fullkomlig förtröstan på hans förtjänster som är mäktig att frälsa. Därför måste ni sträva framåt med ståndaktighet i Kristus, med fullkomligt klart hopp och kärlek till Gud och till alla människor. Om ni alltså strävar framåt, mättar er med Kristi ord och håller ut intill änden, se, så säger Fadern: Ni skall få evigt liv."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Nyckelskriftställe: Mätta er med Kristi ord (skrifterna)

 

2 Nephi 32:3

"17 Gör därför det som jag har berättat för er att jag har sett er Herre och Återlösare göra, ty detta har visats för mig av det skälet att ni skall kunna veta genom vilken port ni måste gå in. Ty porten genom vilken ni måste gå in är omvändelse och  dop med vatten, och sedan kommer era synders förlåtelse genom eld och genom den Helige Anden."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Buden

Nyckelskriftställe: Ni måste alltid be

2 Nephi 32:8-9

"Och nu, mina älskade bröder, märker jag att ni fortfarande begrundar detta i era hjärtan, och det smärtar mig att jag måste tala om detta. Ty om ni ville hörsamma Anden som lär människan att be skulle ni veta att ni måste be. Ty den onde anden lär inte människan att be utan lär henne att hon inte skall be. Men se, jag säger er att ni alltid måste be och inte tröttna, och att ni inte får göra något för Herren utan att först be till Fadern i Kristi namn att han skall helga era gärningar åt er så att era gärningar kan bli till er själs välfärd."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Nephi ber i tårar för sitt folk. (Hur ivriga är vi för andras välfärd i våra böner?)

2 Nephi 33:3-4

"Men jag, Nephi, har skrivit det jag har skrivit, och jag anser det vara av stort värde, och särskilt för mitt folk. Ty jag ber ständigt för dem om dagen, och mina ögon väter min kudde om natten för deras skull. Och jag ropar till min Gud i tro, och jag vet att han skall höra mitt rop. Och jag vet att Herren Gud skall helga mina böner för mitt folks bästa. Och de ord som jag har skrivit i svaghet skall göras starka för dem, ty de förmår dem att göra gott. De berättar för dem om deras fäder, och de talar om Jesus och förmår dem att tro på honom och att hålla ut intill änden, vilket är evigt liv."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Tror vi på Kristi ord tror vi på Mormons bok - för den vittnar om honom

 

2 Nephi 33:10-11

"Och nu, mina älskade bröder, och även judarna och alla ni jordens ändar: Hörsamma dessa ord och tro på Kristus. Och om ni inte tror på dessa ord så tro på Kristus. Och om ni tror på Kristus kommer ni att tro på dessa bord, ty de är Kristi ord, och han har givit dem till mig, och de lär alla människor att de skall göra gott. Och om de inte är Kristi ord så döm själva – ty Kristus skall visa er med makt och stor härlighet att de är hans ord, på den yttersta dagen. Och ni och jag skall stå ansikte mot ansikte inför hans skrank, och ni skall veta att jag har fått befallning av honom att skriva detta, trots min svaghet."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Nyckelskriftställe
39944.jpg

2 Nephi 32:8-9

 

"Och nu, mina älskade bröder, märker jag att ni fortfarande begrundar detta i era hjärtan, och det smärtar mig att jag måste tala om detta. Ty om ni ville hörsamma Anden som lär människan att be skulle ni veta att ni måste be. Ty den onde anden lär inte människan att be utan lär henne att hon inte skall be. Men se, jag säger er att ni alltid måste be och inte tröttna, och att ni inte får göra något för Herren utan att först be till Fadern i Kristi namn att han skall helga era gärningar åt er så att era gärningar kan bli till er själs välfärd."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page