top of page
1 Moseboken 24-27
Vecka 8
 21-25 feb 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 21 jan

Seminarie TV 7

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 22 feb

 

Nyckelskriftställe: Moses 1:39

 • Lär dig versen utantill: "För se, detta är mitt verk och min härlighet – att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan.

 • Finns det en likhet och/eller skillnad mellan "odödlighet" och "evigt liv"? Förklara. 

 • Denna vers är förmodligen den mest citerade versen i alla våra skrifter. Varför tror du det är så? Med andra ord, vad är det som gör denna vers så viktig? 

________________________

Onsdag 23 feb

 

Nyckelskriftställe: 1 Mos 1:26-27

 • Lär dig verserna utantill: "Gud sade: 'Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.' Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem."

 • Vad säger dessa ord om vem Gud är och hans relation till oss? Vad säger dessa ord om vem du är och din relation till Gud?

 • Finns det någon koppling mellan detta skriftställe och det här ovan (Moses 1:39)?

_________________________

Torsdag 24 feb

 

1 Mosebok 24    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Ge exempel på goda egenskaper som Abrahams tjänare har.

 • Varför tror du att det var så viktigt att tjänaren hämtade en hustru åt Isak långt bort i det land Abraham hade sin släkt?

 • Gör en lista över det du lärde dig om Rebecka som du tror gjorde henne till en god hustru åt Isak. 

 • Skriv om något på listan som du helst skulle vilja att din äkta hälft hade eller var och förklara varför

________________________

Fredag 25 feb

1 Mosebok 25-27    Läs/Lyssna   Elevbok

 • I Kapitel 25 bytte Esau det som skulle ha varit av stort värde för honom i framtiden (sin förstfödslorätt) mot något av ringa värde som genast gick att få och som tillfredsställde det omedelbara begäret (hungern). Skriv om hur människor i dag byter bort eviga möjligheter och välsignelser mot världsliga ting eller mot något som tillfredsställer begär.

 • Läs 1 Mos 26:34-35 och 27:46. Vad är det Isak och Rebecka är så ledsna för? Varför är detta en så stor sak för dem?

Sammanfattning

Abraham är mån om att hans son Isak gifter sig inom "förbundet". Därför arrangeras ett äktenskap med Isaks kusin Rebecka, en trofast och hängiven kvinna. Tillsammans får de tvillingarna Esau och Jakob. Genom vad som kan tyckas märkliga omständigheter mister Esau förstfödslorätten till Jakob, men allt enligt Herrens vilja, eftersom förbundet ska gå genom hans efterkommande. Dessa kapitel är fyllda med äventyr, romantik, hängivenhet och tro. Missa inte!

Två lektioner om nyckelskriftställen kommer också hållas denna veckan: Moses 1:39 och 1 Mos 1:26-27

Veckans video

IsaacandRebcca-3.jpeg

Seminarie TV 7: 1 Moseboken 24-27

Marcus Brändh och Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Jakob och Esau

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Isak och Rebecka

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

1 Moseboken 24:12

Abrahams tjänare ber om nåd och framgång att hitta en hustru åt Isak.

1 Moseboken 24:16-22, 58

Rebecka är inte bara vacker, men visar också stor tro och hängivenhet.

1 Moseboken 24:23

Två frågor av stort symboliskt värde:

"Vems dotter är du?"

"Finns det plats för oss i din fars hus?"

1 Moseboken 24:60

Rebecka välsignas med många avkomlingar.

1 Moseboken 24:67; 26:8

Isak gifte sig med Rebecka och hade henne kär. 

1 Moseboken 25:8

Abraham dör och "samlas till sitt folk" (ett bevis på att patriarkerna trodde på ett liv efter detta).

1 Moseboken 25:23

En profetia om Isaks och Rebeckas tvillingar: Esau, den äldre, skulle tjäna Jakob, den yngre. (Förbundet skulle gå vidare genom Jakob).

1 Moseboken 25:29-34

Esau säljer sin förstfödslorätt, som han inte värderar särskilt högt, till Jakob.

1 Moseboken 26:4,24

Liksom med Abraham gör Gud förbund med Isak att han ska vara med honom och välsigna honom med många efterkommande.

1 Moseboken 26:34-35; 27:46

Isak och Rebecka sörjer att sonen Esau gifter sig utanför förbundet (med kvinnor som tror på andra gudar).

1 Moseboken 27:1-29 (28-29)

Isak ger förstfödslovälsignelsen till Jakob. (Även om det sker med Rebeckas list, verkar Isak ändå förstå att det är Guds vilja - 27:37.)  

 

bottom of page