top of page
Vecka 6
8-12 februari 2016

Vad betyder det att vara en man?

1 Kungaboken 2:2

"Var stark och visa dig som en manHåll fast vid vad Herren, din Gud, befallt dig, så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, hans bud och föreskrifter och vittnesbörd, så som det är skrivet i Mose lag. Då får du framgång i allt vad du gör och överallt dit du vänder dig."

Vad är det vi önskar mest?

1 Kungaboken 3:5-14

Om du fick önska dig vad du ville, vad skulle det vara? Kan vi lära oss något av Solomos exempel?

"I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: 'Bed mig om det du vill att jag skall ge dig.'  Salomo svarade: "... Du, Herre, min Gud, har nu gjort din tjänare till kung efter min fader David. Men jag är bara en ung man, jag vet varken ut eller in.... Ge din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont... Gud sade till honom: 'Eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, inte heller om rikedom... se, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller skall komma efter dig.' "

Salomos vishet som domare

1 Kungaboken 3:16-28

Två kvinnor tvistar om vem av dem som är mor till ett barn. Solomo löser tvisten på ett ovanligt sätt. Läs hur han gjorde!"

Templet - Guds eviga boning

1 Kungaboken 8:11-13 

"... Ty Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då sade Salomo: '... Jag har nu byggt ett hus till boning åt dig, en plats där du kan bo till evig tid.' "

Please reload

1 KUNGABOKEN
Viktiga lärdomar
Video

Seminarie TV 21: 1 Kungaboken

Solomo blir Israels 3:e kung. Herren välsignar honom med vishet och riket blomstrar. Men Solomos tro sviktar. Riket splittras. Profeten Elia visar Guds storhet.

Templets förrättningar är livsnödvändiga

(1 Kungaboken 8) Några av President Howard W Hunters sista ord. (0:43)

Elia och änkan i Sarefat

(1 Kungaboken 17) Under en tid av hungersnöd belönar profeten Elia en änka med mat på grund av hennes tro. (10:10)

Please reload

Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Måndag 8 februari

Seminarie TV 21

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 9 februari

1 Kungaboken 1   Läs    Lyssna

1 Kungaboken 2   Läs    Lyssna

1 Kungaboken 3   Läs    Lyssna

1 Kungaboken 4   Läs    Lyssna

 

Onsdag 10 februari

1 Kungaboken 5     Läs    Lyssna

1 Kungaboken 6     Läs    Lyssna

1 Kungaboken 7     Läs    Lyssna

1 Kungaboken 8     Läs    Lyssna

1 Kungaboken 9     Läs    Lyssna

1 Kungaboken 10   Läs    Lyssna

 

Torsdag 11 februari

1 Kungaboken 11   Läs    Lyssna

1 Kungaboken 12   Läs    Lyssna

1 Kungaboken 13   Läs    Lyssna

1 Kungaboken 14   Läs    Lyssna

1 Kungaboken 15   Läs    Lyssna

1 Kungaboken 16   Läs    Lyssna

 

Fredag 12 februari

1 Kungaboken 17   Läs    Lyssna

1 Kungaboken 18   Läs    Lyssna

1 Kungaboken 19   Läs    Lyssna

1 Kungaboken 20   Läs    Lyssna

1 Kungaboken 21   Läs    Lyssna

1 Kungaboken 22   Läs    Lyssna

 

 

Please reload

Berättelsen om Solomo, templet och rikets delning

 

Kung David dör och efterträds på tronen av hans son Solomo, som  regerar i 40 år. Solomo är känd för sin visdom och gudsfruktan (Han författade ordspråksboken). Han bygger det första templet. Riket blomstrar och har fred. Men på ålderns höst gifter sig Solomo utanför förbundet med många kvinnor som förleder honom till avgudadyrkan. När Solomo dör är riket försvagat och delas i två delar: Israel (nordriket) och Juda (sydriket). Kungarna avlöser varandra och vår berättelse slutar med profetens Elia som utmanar Israels kung Ahab och hans onda präster. 

Tid: ca 990-853 f.Kr. 

 

Betydelsefulla personer i 1 Kungaboken

 

Solomo - Israels tredje kung

Hiram - Kung i Tyrus. Han hjälpte Solomo att bygga templet.

Drottningen av Saba - Regent i ett grannland som besöker Solomo och beundrar hans rike.

Jerobeam - När riket splittras blir han kung över Israel (nordriket)

Rehabeam - Solomons son som efter rikets splittring regerar i Juda (sydriket).

Ahab - En av de mest onda kungarna i Israel (nordriket). Dyrkade Baal. 

Elia - Herrens profet som trotsade Ahab. Han for till himlen utan att skaka döden.

Se elevbok, s 102-109, för mer info.
Se elevbok, s 102-109, för mer info.
Kung Solomo
bottom of page