top of page
1 Moseboken 6-11; Moses 8
Vecka 5
 31 jan-4 feb 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 31 jan

Seminarie TV 4

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 1 feb

 

Moses 8                  Läs     Elevbok

1 Mos 6:1-12        Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs Moses 8:13–22. Vad tror du  skillnaden är mellan Guds söner och döttrar och människornas söner och döttrar? Vad sa Herren om de Guds söner som gifte sig med människornas döttrar eller de människornas söner som gifte sig med Guds döttrar, och varför du tror att det var så viktigt?

________________________

Onsdag 2 feb

 

1 Mos 6:13-22     Läs/Lyssna   Elevbok

1 Mos 7                  Läs/Lyssna   Elevbok

1 Mos 8                  Läs/Lyssna   Elevbok

1 Mos 9                  Läs/Lyssna   Elevbok

  • Om kapitel 7: Läs 1 Petrusbrevet 3:18–20; Läran och förbunden 138:6–11, 28–35 och beskriv vad Jesus Kristus gjorde för människorna som omkom i floden. Vad lär du dig om Frälsaren tack vare insikten om att han gjorde?

  • Om kapitel 9: Herren gav Noa ett tecken eller en påminnelse om förbundet han ingick. Tecknet hjälpte Noa att minnas hur barmhärtig Herren var mot honom. Skriv om något som påminner dig om hur barmhärtig Herren är mot dig. Hur kan sakramentet betyda detsamma för oss som regnbågen betydde för Noa?

_________________________

Torsdag 3 feb

 

1 Mos 10               Läs/Lyssna   Elevbok

1 Mos 11               Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs 1 Mosebok 11:1–4 och förklara vad folket gjorde i ett försök att nå upp till himlen. Läs Apostlagärningarna 4:12; 2 Nephi 9:41–43; Mosiah 3:17; 5:10–15 och skriv hur vi kan få ”göra oss ett namn” (1 Mos 11:4) som låter oss komma in i himlen.

________________________

Fredag 4 feb

Nyckelskriftställe: Abraham 3:22-23

  • Lär dig dessa verser utantill.

  • Vilken är den viktigaste lärdomen du får från dessa verser? Förklara varför.

Sammanfattning

Profeten Noa föddes tre generationer efter Enok. Han levde i en mycket ond värld. Under en tid av 120 år predikade Noa för folket, men ingen omvände sig. Han blir till slut befalld av Herren att bygga en ark, för att skydda sin familj och andra levande varelser mot syndafloden. Efter att arken hade landat på torr mark igen fick Noa och hans familj budet att på nytt föröka sig och uppfylla jorden. Herren slöt förbund med dem, med löften om välsignelser om de fortsatte att vandra i ljuset. Regnbågen blev tecknet på Guds förbund.

     1 Moseboken 11 handlar om hur folket i sitt högmod bygger Babels torn, varefter Gud förbistrar deras språk.

Veckans video

noah-building-ark-39459-wallpaper_edited.jpg

Seminarie TV 4: 1 Mos 6-11; Moses 8

Marcus Brändh och Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Noas ark

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Noa och tornet

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

Mose 8:9

Noa föddes som en tröst för folket. (Hans namn betyder "vila" och "tröst", och han blir därmed en symbol för Kristus)

Mose 8:13

Noa och hans söner hörsammade Herren - kallades Guds söner.

Mose 8:19, 23-24

Noa ordinerades av Herren och kallades att predika evangeliet: Tro, omvändelse, dop och den Helige Andens gåva.

 

Mose 8:27 (1 Mos 6:8-9)

Noa finner nåd i Guds ögon. Han var "fullkomlig" i sitt släktled.

1 Moseboken 6:3 (Mose 8:17)

Herrens Ande ska inte alltid förbli hos människorna

1 Moseboken 6:6 (OBS! Felskrivning)

Versen säger att Gud ångrade skapelsen. Detta är fel. Gud ångrar ingenting, i så fall kan han inte vara Gud (se 4 Mos 23:19). Jämför Mose 8:26. Enligt denna inspirerande översättning av Joseph Smith ser vi att det var Noa, inte Gud, som kände ånger.

1 Moseboken 6:22

Noa gjorde allt som Gud befallde honom.

1 Moseboken 7:14

Djur av alla slag följde med i arken.

1 Moseboken 9:1

"Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden."

1 Moseboken 9:2-4

Allt levande, djuren och all växtlighet, är givet till människan. (Joseph Smiths översättning tydliggöra dock att vi inte får ta mer än vi behöver och därmed spilla oskyldigt blod.)

1 Moseboken 9:6

Vi för inte spilla människoblod, för människan är skapt i Guds avbild.

1 Moseboken 9:11-17

Gud gör förbund med Noas familj att aldrig mer fördärva jorden. Tecknet på förbundet är regnbågen.

1 Moseboken 9:18-19

Jordens olika folk idag kommer från Noas söner Sem, Ham och Jafet. 

1 Moseboken 11:4

Babels folk, i sitt högmod, bygger ett högt torn. (De tror att de kan ta en genväg till himlen.)

1 Moseboken 11:7

Herren förbistrar folkets språk.

 

bottom of page