top of page
Vecka 5
1-5 februari 2016

Herren är den sanne kungen

2 Samuelsboken 6:2, 12-15

"David bröt upp och drog åstad med allt sitt folk från Baale-Juda för att därifrån föra upp Guds ark... upp till Davids stad under jubel... Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte, och David var iklädd en linne-efod. Så hämtade David och hela Israel Herrens ark dit upp under jubel och basuners ljud."

David had precis gjort Jerusalem till Israels huvudstad, och för att visa vem som var Israels sanne kung -  Herren själv - ville David att Herrens förbundsark skulle vara i Jerusalem. Därav det stora firandet.

Dans - en glädjeyttring

2 Samuelsboken 6:14-16

"Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte... Så hämtade David och hela Israel Herrens ark dit upp under jubel och basuners ljud... kung David hoppa och dansa inför Herrens ansikte."

Dans används ofta i skrifterna som ett sätt att visa Herren glädje och tacksamhet. Att "dansa inför Herrens ansikte"  är också ett uttryck för hur stor Gud är i våra ögon. David visste att han var ingenting utan Herren. Det var trots allt han som hade utvalt David (6:21).

Respektera prästadömet och heliga ting

2 Samuelsboken 6:6-7

"Men när de kom till Nakons tröskplats, räckte Ussa ut handen mot Guds ark och grep tag i den, ty oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa, och Gud slog honom där för hans försyndelse. Och han dog där vid Guds ark.

Ussa försökte ta på sig ansvaret att hantera förbundsarken, trots att han inte hade myndigheten att göra det. I sin iver respekterade han inte det som var ytterst heligt.

David längtar efter templet

2 Samuelsboken 7:25-29

"Må det nu behaga dig att välsigna din tjänares hus, så att det blir kvar för evigt inför dig. Ty du Herre, Herre, har talat, och genom din välsignelse skall din tjänares hus bli välsignat för evigt." (v.29)

David uppsänder en tacksägelsebön för att Herren har lovat honom att templet ska bli byggt. Detta är Davids största önskan, men det blir uppfyllt först genom hans son Salomo. Varför? Se 1 Krönikeboken 22:7-10

Davids hus befäst för evigt

2 Samuelsboken 7:12-16

"När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den avkomling som skall utgå ur ditt liv, och jag skall befästa hans kungadöme. Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för evigt.... Men min nåd skall inte vika från honom... Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför mig till evig tid, ja, din tron skall vara befäst för evig tid."

Denna profetia är dualistisk, dvs den syftar på två saker: det kommer två "avkomlingar" från David. Den ena är hans son Salomo, som kommer bygga det första templet. Den andre är Kristus, den evige komungen, som kommer att födas genom Davids släktlinje.

David visar godhet mot förlamad

2 Samuelsboken 9

David tar hand om Jonatans son, Mefiboset, som är förlamad i båda fötterna. David visade ofta exempel på godhet och var en man efter Herrens eget hjärta.

Hur kunde David synd bli så stor?

2 Samuelsboken 12:9

"Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort det som är ont i hans ögon? Hetiten Uria har du dödat med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig." 

Hur kunde David, som stod så nära Herren, synda så stort? Livet började bli för lätt för David. Han blev sysslolös och befann sig på en plats han inte borde vara och såg på en kvinna, Bat-Seba, med lust (11:1-2). Han begick äktenskapsbrott med henne och lät döda hennes man för att dölja sin synd (11:4, 15-17). Vad lär oss detta? Även den mest rättfärdige kan falla, ingen går säker från synd och frestelse - i synnerhet när man viker av från Herrens väg. Under resten av sitt liv ångrade David djupt sin synd och led mycket på grund av den.

Please reload

2 SAMUELSBOKEN
Viktiga lärdomar
Video

Seminarie TV 20: 2 Samuelsboken

Stockholm seminarieklass presenterar berättelsen om kung David, som enade Israels stammar under ett rike. Men han gjorde också stora misstag. Var hans liv en triumf eller tragedi?

Vad ser du på?

(2 Samuel 11) Äldste Dallin H Oaks uppmanar: "Gör allt du kan för att undvika pornografi." Precis som Kung David kan vi befinna oss på fel plats och beskåda sådant vi inte borde, som för kungen resulterade i förlorandet av stora välsignelser. (4:15)

Välsignelse av omvändelse

(2 Samuel 13-22) Äldste Richard G Scott undervisar om omvändelsens underbara princip (1:19)

Please reload

Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Måndag 1 februari

Seminarie TV 20

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 2 februari

2 Samuel 1   Läs    Lyssna

2 Samuel 2   Läs    Lyssna

2 Samuel 3   Läs    Lyssna

2 Samuel 4   Läs    Lyssna

2 Samuel 5   Läs    Lyssna

2 Samuel 6   Läs    Lyssna

Onsdag 3 februari

2 Samuel 7    Läs   Lyssna

2 Samuel 8    Läs   Lyssna

2 Samuel 9    Läs   Lyssna

2 Samuel 10  Läs   Lyssna

 

Torsdag 4 februari

2 Samuel 11  Läs   Lyssna

2 Samuel 12  Läs   Lyssna

2 Samuel 13  Läs   Lyssna

2 Samuel 14  Läs   Lyssna

Fredag 5 februari

2 Samuel 15  Läs   Lyssna

2 Samuel 16  Läs   Lyssna

2 Samuel 17  Läs   Lyssna

2 Samuel 18  Läs   Lyssna

2 Samuel 19  Läs   Lyssna

2 Samuel 20  Läs   Lyssna

2 Samuel 21  Läs   Lyssna

2 Samuel 22  Läs   Lyssna

2 Samuel 23  Läs   Lyssna

2 Samuel 24  Läs   Lyssna

 

Please reload

Se elevbok, s 97-101, för mer info.

Berättelsen om David, Israels andre Kung

 

Huvudpersonen i 2 Samuelsboken är David, som efterträder Saul som kung. David enar alla Israels stammar under ett rike. Han regerar i 40 år och gör Jerusalem till rikets huvudstad, dit han även för Herrens förbundsark. Davids liv kantas av både triumfer och tragedier.

Tid: ca 1010-970 f.Kr. 

 

Betydelsefulla personer i 2 Samuelsboken

 

Is-Boset – Sauls son som gjorde anspråk på riket efter sin fars död.

Abner – Ledare för Sauls här som först stödde Is-Boset men sedan förenade sig med David.

Joab – Ledare för Davids här som dödade Abner.

Mefiboset – Jonatans son som var handikappad och som David ärade och beskyddade.

Bat-Seba – Kvinna som David begick äktenskapsbrott med.

Uria – Bat-Sebas make som David hade dödat för att kunna gifta sig med hans hustru.

Natan – Profet på Davids tid Amnon.

Amnon – Davids son som dödades av sin bror Absalom.

Absalom – Davids son som dödade sin bror och försökte ta över riket från sin far.

bottom of page