top of page
Officiellt tillkännagivande 1+2;
Trosartiklarna; Kostbara pärlan
Vecka 49
 6-10 dec 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 6 dec

Seminarie TV 38

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 7 dec

 

Trosartiklarna    Läs  ​​

 • Om du har självstudier idag: Välj två av dina favorittrosartiklar och lär deig dem utantill? Varför valde du just dem?

________________________

Onsdag 8 dec

Den kostbara pärlans framkomst

 • Läs igenom texten "Framkomsten av Den kostbara pärlan"

 • På vilka sätt tror ni att Den kostbara pärlan är sällsynt och värdefull?

 • Nyckelskriftställe i Mose 1:39: Vad betyder denna vers för dig. Vilken nyckellära vill du koppla denna vers till? Förklara (se Nyckelläror nedan)-

 • Nyckelskriftställe i Abraham 3:22-23: Vilken nyckellära vill du koppla dessa verser till? Förklara (se Nyckelläror nedan)

_________________________

Torsdag 9 dec

Officiellt Tillkännagivande 1    

Läs     Elevbok

 • Föreställ dig att du ska hålla en lektion om Officiellt tillkännagivande 1. Skriv ner vad du skulle lära ut om president Wilford Woodruffs tillkännagivande och inkludera svaren på följande frågor: Vad uppenbarade Herren för president Woodruff beträffande månggiftet? Hur hjälpte president Lorenzo Snow, dåvarande rådgivare i första presidentskapet, de heliga att ta emot denna uppenbarelse? Varför är det viktigt att kyrkans medlemmar följer den levande profeten? Hur känner du inför löftet som president Woodruff gav i stycke 1 av utdragen ur de tre talen?

________________________

Fredag 10 dec

Officiellt tillkännagivande 2     

Läs       Elevbok

 • Vad hade kyrkans ledare bevittnat över hela jorden? Vad hade kyrkans ledare inspirerats med när de bevittnade hur Herrens verk bredde ut sig?

 • Hur handlade president Spencer W. Kimball och andra ledare i kyrkan efter sina inspirerade önskningar?, Vad lär det här oss om profeter?

 • Vad var Herrens svar på sina profeters böner?, Vad lär oss det här om hur Herren leder sin kyrka?

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 47-50:

Buden

   Alla Nyckelläror

Skärmavbild 2021-12-05 kl. 17.23.09.png

Sammanfattning

Denna veckan går vi igenom en blandning av saker: Trosartiklarna, Officiellt tillkännagivande 1 + 2 och framkomsten av Den kostbara pärlan. 

Veckans video

Seminarie TV 38: OT 1+2, Trosartiklarna, Abrahams bok

Marcus Brändh och Louis Herrey om veckans läsning.

Trosartiklarna

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Slut på månggiftet, Prästadömet för alla värdiga män

Video från Book of Mormon Central.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Fortsatt uppenbarelse

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Framkomsten av Den kostbara pärlan

Den kostbara pärlan är ett urval av utsökt material som berör många betydelsefulla aspekter av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tro och lära. Dessa texter översattes av och framställdes genom profeten Joseph Smith och de flesta publicerades i kyrkans tidskrifter på hans tid.

Den första samlingen material med titeln Den kostbara pärlan gjordes 1851 av äldste Franklin D. Richards, då medlem av de tolvs råd och president för den brittiska missionen. Avsikten var att några viktiga artiklar som hade haft begränsad spridning på Joseph Smiths tid skulle göras mer lättillgängliga. Då kyrkans medlemsantal växte i hela Europa och Amerika fanns ett behov av att göra dessa texter tillgängliga. Den kostbara pärlan fick stor spridning och blev senare ett av kyrkans standardverk genom beslut av presidentskapet och generalkonferensen i Salt Lake City den 10 oktober 1880.

Flera revisioner av innehållet har gjorts allt efter kyrkans behov. År 1878 tillkom delar av Moses bok som inte fanns med i den första upplagan. År 1902 togs vissa delar av Den kostbara pärlan bort, eftersom de också fanns med i Läran och förbunden. Uppdelning i kapitel och verser med fotnoter gjordes 1902. Den första utgåvan med tvåspaltiga sidor samt index kom 1921. Inga andra förändringar skedde förrän i april 1976, då två uppenbarade texter tillkom. År 1979 togs dessa två texter bort från Den kostbara pärlan och placerades i Läran och förbunden, där de nu utgör kapitlen 137 och 138. I den nuvarande upplagan har en del förändringar gjorts för att få texten att överensstämma med tidigare dokument.

Här följer en kort presentation av det nuvarande innehållet:

 1. Urval från Moses bok. Ett utdrag ur 1 Moseboken i Joseph Smiths översättning av Bibeln, vilken han påbörjade i juni 1830.

 2. Abrahams bok. En inspirerad översättning av Abrahams skrifter. Joseph Smith påbörjade översättningen 1835 efter det att han fått tag i egyptiska papyrusrullar. Översättningen publicerades som serie i Times and Seasons med början den 1 mars 1842 i Nauvoo i Illinois.

 3. Joseph Smith – Matteus. Ett utdrag ur Matteus vittnesbörd i Joseph Smiths översättning av Bibeln (se Läran och förbunden 45:60–61 där den gudomliga uppmaningen ges att påbörja översättningen av Nya testamentet).

 4. Joseph Smith – Historien. Utdrag ur Joseph Smiths officiella vittnesbörd och historia, vilka han och hans skrivare förberedde 1838–1839 och som publicerades som serie i Times and Seasons i Nauvoo i Illinois med början den 15 mars 1842.

 5. Trosartiklarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. En redogörelse av Joseph Smith, publicerad i Times and Seasons den 1 mars 1842 i samband med en kort historisk överblick över kyrkan, allmänt kallad Wentworth-brevet.

bottom of page