Vecka 22
 
30 maj - 3 juni 2016
Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Måndag 30 maj

Seminarie TV 35

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 31 maj

Öva Nyckelskriftställen: 

Malaki 3:18-19  Läs    Lyssna

Malaki 4:5-6       Läs    Lyssna

Onsdag 1 juni

Sakarja 1-10

Sakarja 10   Läs    Lyssna 

Torsdag 2 juni

Sakarja 11   Läs    Lyssna

Sakarja 12   Läs    Lyssna

Sakarja 13   Läs    Lyssna

Sakarja 14   Läs    Lyssna 

Fredag 3 juni

Malaki 1     Läs    Lyssna 

Malaki 2     Läs    Lyssna 

Malaki 3     Läs    Lyssna 

Malaki 4     Läs    Lyssna 

Please reload

Se elevbok, s 190-193 för mer info.
SAKARJA; MALAKI
Malaki undervisar om tionde 

Sakarja - en profet som såg bortom sin egen tid

Sakarja kom från en prästerlig familj av Levi stam. Han föddes i Babylon och återvände till 

Jerusalem omkring 538 f Kr tillsammans med de judar som tilläts återvända ur den babyloniska fångenskapen. Han kallades till profet omkring 520 f Kr (se Sak 1:1), vilket betyder att han levde ungefär vid samma tid som profeten Haggai och prästen Esra. Liksom Haggai 

uppmuntrade Sakarja folket att fortsätta uppbyggnaden av templet. Men han uppmanade också folket att återuppbygga sitt eget andliga liv. Sakarja var även en man som fick se syner. Hans 

syner är både messianska (skildrar Frälsarens andra ankomst) och apokalyptiska (skildrar den sista tiden). Sakarjas profetiorom Jesus Kristus i kapitlen 9–14 citeras oftare i de fyra evangelierna i Nya testamentet än någon annan profets i Gamla testamentet.

 

Malaki - Gamla testamentets sista profet

 

Historiskt sett är Malakis bok den bok i Gamla testamentet som skrevs sist. Malaki (vars namn på hebreiska betyder ”mitt sändebud”) skrev förmodligen dessa profetior omkring 430 f Kr, 

nästan ett hundra år efter det att judarna hade börjat återvända från Babel till Israel.

Ett hundra år efter att judarna hade återvänt till sina hemländer hade perserna fortfarande herraväldet över dem. Många judar blev missmodiga och bemödade sig inte lika mycket att leva enligt sin religion. De trodde att eftersom Gud hade glömt eller övergivit dem spelade det 

egentligen ingen roll om de var rättfärdiga eller inte. Malakis budskap handlade om detta. De 

principer Malaki undervisade om gäller emellertid för vilken historisk period som helst, eftersom människor i alla tider frestas att vara ”ljumma” i sin religionsutövning.

 

Verser du inte vill missa

  • Sak 9:9 - Protetian om Jesus som kommer inridande i Jeruselem på en åsna.

  • Sak 10:12 (13:6) - Profetia om hur judarna ska gråta en dag för att de korsfäste sin konung.

  • Mal 3:8-10 - Nyckelskriftstället som visar hur viktigt tiondet är.

  • Mal 3:13-18 - Vad vinner man egentligen på att hålla Guds bud?

  • Mal 4:5-6 - Nyckelskriftstället som talar om kraften att "besegla" barnen till fäderna.

Sakarja ser syner

   "Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: "Vad har vi stulit från dig?" Tionde och offergåvor.
   Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket stjäl ifrån mig.

   För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta , säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att  öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått."

Malaki 3:8-10

   "Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda.
     Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning.

Malaki 4:5-6

Glöm inte att träna på veckans två nya nyckelskriftställen.

Viktiga lärdomar

Vänd om till Gud

Sakarja 1:3

"Vänd om till mig, säger Herren Sebaot, så skall jag vända om till er..."

Vad är Kristi förhållande till Jerusalem i den sista tiden?

Han älskar staden / Hans tempel ska finnas där (Sakarja 1:14-17)

"Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion... Mitt hus [templet] skall byggas där... än en gång skall han utvälja Jerusalem."

Han ska skydda staden (Sakarja 2:4-5)

"Jerusalem skall ligga som en obefäst plats, på grund av den stora mängd människor och djur som finns därinne. Och jag själv, säger Herren, skall vara en mur av eld omkring staden, och jag skall vara härligheten därinne."

I de sista dagarna ska Jerusalem var utbyggd långt utanför dess murar (som inte längre behövs), för Herren personligen ska skydda staden.

Han ska bo i staden (Sakarja 2:10; 8:3)

"Jubla och gläd dig, du Sions dotter, ty se, jag kommer och jag skall bo i dig.... Jag skall vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas 'sanningens stad'..."

Han ska frälsa (rädda) judarna som ska komma och bo i staden (Sakarja 8:7-8)

"Se, jag skall frälsa mitt folk från landet i öst och från landet i väst. Jag skall låta dem komma och bo i Jerusalem, de skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud i sanning och rättfärdighet."

Andra folk ska söka sig till staden och åkalla Gud (8:22-23)

"Ja, många folk och mäktiga hednafolk skall komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och de skall åkalla Herren... 'Låt oss gå med er, för vi har hört att Herren är med er'."

Messias - både kung och överstepräst i tusenårsriket

Sakarja 6:12-13

"Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga Herrens tempel. Ja, det är han som skall bygga Herrens tempel. Han skall vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. En präst skall han vara på sin tron, och frid skall råda mellan båda."

Detta är den tydligaste profetian i Gamla testamentet att Messias ska vara båda kung och överstepräst när han återkommer till Jorden. 

Tänk ingen ont mot andra i ditt hjärta.

Sakarja 7:9-10

"Så säger Herren Sebaot: 'Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan."

Sakarja 8:16-17

"Men detta är vad ni skall göra: Tala sanning med varandra, döm i era portar rätta domar som ger frid. Tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan och ha inte kärlek till falska eder, ty allt sådant hatar jag, säger Herren."

Detta är vad sann religion handlar om - och en stor orsak varför Judarna blev bortförda, för de behandlade varanda illa, i synnerhet de behövande. "De gjorde sina hjärtan så hårda som diamant" (Sak 7:12).

Förhärda inte hjärtat mot Anden och Profeterna

Sakarja 7:12

"De gjorde sina hjärtan hårda som diamant så att de inte hörde den undervisning och de ord som Herren Sebaot genom sin Ande hade sänt genom gångna tiders profeter. Därför kom stor vrede från Herren Sebaot."

Älska sanning och frid

Sakarja 8:19

"Och sanning och frid skall ni älska."

Herren älskar alla folkslag

Sakarja 9:1

"... Herren har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar"

Profetia om Messias som rider in i Jerusalem på en åsna

Sakarja 9:9

"Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl."

Se Matteus 21:5 och Johannes 12:15

De dödas återlösning

Sakarja 9:11-12

"När det gäller dig skall jag för ditt förbundsblods skull befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. Vänd åter till ert fäste, ni fångar som har ett hopp."

Jesu försonande blod täcker allt och alla, även de döda. "[Fångarna] från hålan där inget vatten finns" är de döda i andefängelset som väntar på sin återlösning, men där de är finns det inget "vatten" och kan därmed inte heller finnas dop. Av denna anledning gör vi ställföreträdande dop för deras skull i templet så att de också kan ånjuta frälsning genom Jesu försoning.

Herren ger omsorg, avgudar ger tomhet

Sakarja 10:1-3

"Bed Herren om regn i vårregnets tid. Herren gör åskmolnen, skurar av regn ger han människorna, gröda på marken åt var och en. Men husgudarna talar svek, spåmännen skådar lögn, bedrägliga drömmar talar de, tomhet är deras tröst. Därför drar folket bort likt en fårhjord. De lider nöd, ty de har ingen herde. Mot herdarna är min vrede upptänd, och ledarna skall jag straffa. Herren Sebaot har omsorg om sin hjord..."

Vad Gud tycker om dåliga herdar

Sakarja 10:1-3

"Mot herdarna är min vrede upptänd, och ledarna skall jag straffa. Herren Sebaot har omsorg om sin hjord..."

Sakarja 11:17

"Ve över den ovärdige herden som överger sin hjord. Må ett svärd träffa hans arm och hans högra öga. Må hans arm helt förtvina och hans högra öga helt förmörkas."

Profetia om Messias, hörnstenen, som ska stärka sitt folk

Sakarja 10:4-12

"Från Juda skall hörnstenen komma, från honom stödjepelaren, från honom bågen till striden, från honom allt vad styresman heter... Jag skall ge styrka åt Juda hus och Josefs hus skall jag frälsa. Jag skall föra dem tillbaka, ty jag skall förbarma mig över dem... Ty jag är Herren, deras Gud, jag skall bönhöra dem... Jag skall göra dem starka i Herren,
och i hans namn skall de gå fram..."

Jesus Kristus, Herren själv, stärker sitt förbundsfolk. Han gör det på fyra sätt, symboliserat av fyra titlar (som är olika namn för Messias):

1. Hörnstenen - fundamentet och det som förenar folket (Psaltaren 118:22; Jesaja 28:16).

2. Stödjepelaren - på honom kan folket kasta alla sina bördor (Jesaja 22:22-25).

3. Båge till strid - en symbyl för Messias styrka i strid (Psaltaren 2:9; 110:5-6; Jesaja 63)

4. Styresman - Kristus får all makt.

Nyckelskriftställe: tiondets välsignelser

Malaki 3:8-10

"Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: "Vad har vi stulit från dig?" Tionde och offergåvor.  Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket stjäl ifrån mig. För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått."

Lönar det sig att hålla Guds bud?

Malaki 3:13-18

"Ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren. Men ni säger: 'Vad har vi talat mot dig?' Ni har sagt: 'Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud'... De som handlar ogudaktigt uppmuntras, de sätter Gud på prov och slipper ändå undan... En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar Herren och ärar hans namn.  De skall vara mina, säger Herren Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

Nyckelskriftställe: Elia ska vända fädernas och barnens hjärtan till varandra

Malaki 4:5-6

"Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning."

Please reload

Video

Seminarie TV 35: Sakarja och Malaki

Willy och Gerd Herrey presenterar Sakarja och Malaki. Budskap från Louis Herrey, Christian Schanner, Christopher Herrey och Jan Wagner. Nyckelskriftställe av Ellen och Daniel Jelk.

Tiondets mirakel

(Malaki 3.3-10) Presedent Gordon B Hinckley talar om de välsignelser som kommer av tionde. (1:22)

Beseglingskraften

(Malaki 4:5-6) En kvinna bär vittnesbörd om prästadömets beseglingskraft. (3:37)

Please reload