top of page
1-3 Johannes; Judas
Vecka 48
27 nov-3 dec 2023
Veckans läsning

Tisdag 28 nov

Repetition: Nyckelskriftställen

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 29 dec

1 Johannesbrevet 1-5

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 30 nov

1 Johannesbrevet 2-4

2 Johannesbrevet

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 1 dec

Repetition inför Kunskapsutvärdering 2

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Lördag 2 dec

Dagens

skriftställe

Söndag 3 dec

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Måndag  27 nov

SEMINARIE TV 35

Se avsnitt

?

Besvara frågan

Dagens

skriftställe

Saint-John-the-Evangelist-marble-sculpture-Thomas-1875.webp

Veckans video

Seminarie TV 35: Veckans läsning

Angelica Ahlin gästar STV och delar tankar från Johannesbreven samt om kvinnor i Nya testamentet.

Tänd ljuset 

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Håll buden och älska varandra

1 Johannesbreven 1-5

Johannes uppmuntrade kyrkans medlemmar att söka gemenskap med Fadern och Sonen. Han framhöll att vi behöver hålla Guds bud för att visa vår kärlek till honom. Då vandrar vi i ljuset - för Gud är ljus. Johannes påminde även kyrkans medlemmar att älska andra - för Gud är kärlek.

Se upp för personer som lär ut falska lärosatser

2-3 Johannesbreven

Johannes varnade de heliga för människor som skulle bedra och förkunna att Jesus Kristus inte hade kommit i köttet. Han berömde även Gajus för hans trofasthet. Johannes lärdomar kan hjälpa dig att lättare förstå det avfall som skedde i kyrkan på Nya testamentets tid och inspirera dig till att förbli trofast mot kyrkans ledare, trots motstånd.

Fortsätt kämpa i tron

Judas brev

Judas uppmanade kyrkans medlemmar att fortsätta kampen för tron och försvara den mot falska lärare. Han beskrev falska lärare och rådde de heliga att bygga sina liv på Jesu Kristi evangelium. Judas är enligt traditionen Jesu Kristi halvbror (se Matt. 13:55, samt fotnot till Judas brev). Judas var uppenbarligen en aktiv, högaktad medlem i kyrkan i Jerusalem.

Sammanfattning: 1-3 Johannesbrevet

Från Bible Project - Svenska (inte producerad av kyrkan).

Guds kärlek

En kort förklaring om vad Guds kärlek betyder för medlemmarna i kyrkam.

För lärare: Gud är kärlek

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Vandra i ljuset

1 Johannes 1:5-7

"Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd."

1 Johannes 2:9-11

"Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, ty mörkret har förblindat hans ögon.

Jesus Kristus är försoningen för våra synder

1 Johannes 2:1-2

"Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens."

"Känner" vi Kristus håller vi hans bud och lever som han levde

1 Johannes 2:4-6

" Den som säger: 'Jag känner honom' och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde."​

1 Johannes 3:6, 9-10

"Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. 

Den som är född av Gud gör inte synd... Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud... den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder."

Älska inte världen

1 Johannes 2:15-17

"Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet."

Se upp för antikrister som försöker leda dig vilse

1 Johannes 2:18-19, 22, 26

"Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss... Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus?... Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse."

De som gör rätt är född av Kristus

1 Johannes 2:18-19, 22, 26

"Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom."

Vi är Guds barn - kommer bli lika honom

1 Johannes 3:1-3

"Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också... Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren."

Älska varandra - bli född av Gud (för Gud är kärlek)

1 Johannes 3:11, 18, 23-24

"Ty detta är det bud som ni har hört från början, att vi skall älska varandra... Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning... Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom."​

1 Johannes 4:7-8, 12, 16

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek... Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss... Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom"

Tecknet på Guds kärlek: Kristi försoningsoffer

1 Johannes 4:9-11, 19

"Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra... Vi älskar därför att han först har älskat oss."

Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan

1 Johannes 4:9-11

" Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan"

Den som älskar Gud måste älska sin nästa

1 Johannes 4:20-21

"Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder."

bottom of page