top of page
Veckans läsning

Måndag 4 nov

Seminarie TV 11

(Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv ner svaren på frågorna i din studiedagbok

Tisdag 5 nov

Lukas 10   Läs/lyssna   Elevbok 

 • v.1-2: Vilka utsåg Herren till att bistå honom i hans verk?, Vilken var deras roll?, Vad sa Herren att det fanns för få av i skörden av själar?, v.25: Vad frågade den laglärde Frälsaren?, v.26-28: Försök formulera en princip utifrån Frälsarens svar (Vad måste vi göra för att få evigt liv?), v.29: Vilken var den laglärdes andra fråga?, v.30-35: Hur besvarar liknelsen om den barmhärtige samariten frågan om vem vår nästa är?

Onsdag 6 nov

Lukas 11   Läs/lyssna   Elevbok 

Lukas 12   Läs/lyssna   Elevbok 

 • Lukas 11:13: Vad ger vår Fader i himlen dem som ber uthålligt och söker hans välsignelser?, v.34: Vad tror du menas med att "Ditt öga är kroppens lykta"?, 

 • Lukas 12:14-15: Vilken varning gav Herren dem som var med honom?, Varför tror du vi bör undvika girighet?, v.21: Vad tror du det betyder att vara "rik inför Gud"?, v.31-34: Försök att sammanfatta Frälsarens undervisning i dessa verser i en princip.

Torsdag 7 nov

Lukas 13   Läs/lyssna   Elevbok 

Lukas 14   Läs/lyssna   Elevbok 

 • Lukas 13:1-5: Varför tror du att omvändelse är en sådan viktig princip i Jesu Kristi evangelium?, v30: Vad tror du Jesus menar med sin undervsning i denna vers?

 • Lukas 14:16-24: Vilken inbjudan fick människorna i liknelsen?, Vilka ursäkter gavs av de personer som avvisade inbjudan?, Hur är Jesu Kristi evangelium som en stor måltid? Vad är (enligt vers 24) konsekvenserna av att prioritera annat framför Herren och hans evangelium?, v.27: Vad tror du det innebär att "bära sitt kors"?

Fredag 8 nov

Lukas 15   Läs/lyssna   Elevbok 

 • v.1-2: Vilka höll sig nära Frälsaren?, Varför klagade fariseerna och de skriftlärda?
  Läs liknelserna om de återfunna - fåret (v.3-7), myntet (v.8-10) och sonen (v.11-32). Besvara följande frågor till varje liknelse: Vad förlorades?, Varför förlorades det?, Hur återfanns det?, Vilka ord eller uttryck beskriver reaktionen när det återfanns?

Please reload

Vecka 45
4-8 nov 2019
LUKAS 10-15

Bakgrund

Lukas 9 slutade med att Jesus begav sig till Jerusalem. Allt han hade gjort fram till denna punkt av sin mission - fastat fyrtio dagar, döpts, undervisat, botat sjuka, drivit ut onda andar, välsignat barnen, uppväckt döda, och många andra underverk samt kallat 12 apostlar - var en förberedelse för den sista veckan av hans liv. Det är detta vi kommer läsa om i veckans läsning: vad han gör i Jerusalem strax innan han offrar sitt liv för världen.

 

Viktiga händelser / undervisning i Lukas 6-9

 • De Sjuttio sänds ut (10). Jesus skickar ut speciella sändebud att förbereda folket för honom.

 • Den barmhärtige samariten (10). Liknelse om vikten av att älska vår nästa.

 • Marta och Maria hos Jesus (10). Jesus är nära vän med dessa systrar och brodern Lasarus.

 • Bön (11). Jesus lär lärjungarna "Herrens bön" (Se även Matt 6:13) och vikten av tro i bön.

 • Jesus eller Beelsebul (11). Kan Satan driva ut Satan, frågar Jesus när han anklagas för att driva ut onda andar med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste (Satan).

 • Fariséernas hyckleri (11,12). Jesus varnar för fariséernas och de laglärdas hyckleri.

 • Var inte rädd för människor (12). Frukta Gud och inte människan, stå upp för Herren.

 • Liknelsen om den rike dåren (12). Var rik inför Gud, inte människor.

 • Sök Guds rike först (12) ...så kommer allt annat falla på plats och du får det du behöver.

 • Människosonens ankomst (12). Vaka och förbered, för ni vet aldrig när Herren återkommer.

 • Omvändelse och fikonträdet (13). Sann omvändelse ger god frukt, annars huggs trädet ner.

 • Senapskornet och Surdegen (13). Liknelser om kraften i Guds rike.

 • Den smala vägen (13). Porten till himmelriket kommer de in igenom som lever rättfärdigt.

 • Klagan över Jerusalem (13). Jesus sörjer för den ondska som finns i Jerusalem.

 • Jesus gästar en farisé (14). Jesus undervisar om högmod och att inte upphöja sig själv.

 • Liknelsen om den stora måltiden (14). Vikten av att följa inbjudan att sitta vid Herren bord.

 • Beräkna kostnaden (14). Man måste offra allt för att bli Kristi lärjunge.

 • Liknelser om fåret, myntet och sonen som blev återfunnen (15). Den stora glädjen av en syndare som omvänder sig och kommer tillbaka till Herren.

Nyckelpersoner

 • Marta och Maria. Systrar och nära vänner med Jesus. Brodern Lasarus uppväcktes av Jesus.

 • Fariseer och skriftlärda. Folkets ledare som Jesus anklagar för hyckleri.

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Missionärer (Sjuttio) sänds ut av Jesus

Lukas 10:1-3

"Därefter utsåg Herren sjuttio andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sade till dem: 'Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar.' "

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Prästadömet och prästadömsnycklar

Missionärer får kraft och välsignelser av Herren

Lukas 10:19-20

"Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Prästadömet och prästadömsnycklar

Please reload

Video

Seminarie TV 11: Lukas 10-15

(24:08) Studiovärdar: Leo och Vincent Söderberg (V Frölunda) Budskap från Seminarier & Institut koordinatorer: Mark Schütze (Tyskland), Erja Määttä (Finland), Jens Andersen (Danmark), Kittel Kittelsen (Norge)

Den barmhärtige samariten

(Lukas 10:23-37)(5:11)

Ett splittrat hus

(Lukas 11:14-26) (5:57)

Sök efter Guds rike

(Luke 12:13-34)(3:57)

Liknelsen om det återfunna fåret

(Lukas 15:1-7)(2:14)

Liknelsen om det återfunna myntet

(Lukas 15:8-10)(1:02)

Liknelsen om den förlorade sonen

(Lukas 15:11-32)(5:34)

Please reload

Rädda Guds får
Lukas 15:4-7
Nyckelläror

Alla evangeliets nyckelläror är viktiga, men kan du denna veckan hitta verser som har med frälsningsplanen att göra?

 • förvärva andlig insikt

 • gudomen

 • frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • återställelsen

 • profeter och uppenbarelse

 • prästadömet och prästadömsnycklar

 • förrättningar och förbund

 • äktenskap och familj

 • buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Var ljuset
"Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in ser skenet." (Luk 11:33)
Nyckelskriftställen

I Nya testamentet finns det sex nyckelskriftställen som lär oss om Nyckelläran Frälsningsplanen​.

Johannes 17:3

1 Korintierbrevet 6:19-20

1 Korintierbrevet 15:20-22

1 Korintierbrevet 15:40-42

1 Petrusbrevet 4:6

Uppenbarelseboken 20:12

"Ty denne din bror var död men har fått liv igen, han var förlorad men är åter-funnen. (Lukas 15:32)   
Älska din nästa
Den barmhärtige Samariten
Lukas 10:29-37
Sök först Guds rike.
Lukas 12:31

MISSA INTE !

bottom of page