Veckans läsning

Måndag 21 okt

Seminarie TV 10

(Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 22 okt

Lukas 6   Läs/lyssna   Elevbok 

 • v.19: Vad gjorde Jesus för folket innan han började undervisa dem?, v.31-35: Vilka råd gav Jesus sina lärjungar?, Vad bör vi vänta oss i gengäld när vi gör gott för andra?, Om vi gör gott mot andra utan att hoppas få igen något, vad lovar Herren ska hända då?, v.36-38: Vilka exempel gav Jesus på hur vi kan göra gott mot andra?, På vilket sätt belönar vår himmelske Fader oss när vi ger till andra?

Onsdag 23 okt

Lukas 7   Läs/lyssna   Elevbok 

 • v.2-5: Vem bad Jesus om hjälp?, Vilken slags man var officeren?, v.6-8: Hur visade officeren stor tro på Jesus Kristus?, v.9-10: Hur belönades officerens tro?, Försök formulera en princip som du lär dig av den här skildringen?, v.27-28: Varför var Johannes Döparen unik bland profeterna?, v.47-50: Vad var det som gjorde det möjligt för kvinnan i berättelsen att få förlåtelse?

Torsdag 24 okt

Lukas 8   Läs/lyssna   Elevbok 

 • v.1-3: Vilka (förutom apostlarna) färdades med Jesus genom Galileen när han undervisade ”från stad till stad och från by till by"?, Varför tror du att de hjälpte och bistod Frälsaren?, v.15: Ge några exempel på vad det innebär att vara i "god jord"., v.19-21: Vad lär du dig om Jesu familj från dessa verser?, v.48: Varför tror du att tro är evangeliets första princip (se trosartikel 4)?

Fredag 25 okt

Lukas 9   Läs/lyssna   Elevbok 

v.51: Vart bestämde sig Frälsaren för att gå?, v.52-54: Hur reagerade samariterna när de förstod att Jesus och hans lärjungar ville komma in i deras by?, Hur reagerade Jakob och Johannes på samariternas ogästvänlighet och avvisande av Frälsaren?, Hur kan människor i dag överreagera när de blir förolämpade och kränkta av andra?, v.55-56: Vad sa Jesus till Jakob och Johannes?, Vilken sanning kan vi lära oss av Frälsarens exempel som kan vägleda oss när vi ställs inför förolämpningar?, 

Please reload

Vecka 43
 
21-25 okt 2016
LUKAS 6-9

Bakgrund

I kaptitel 1-5 lärde vi oss om Johannes Döparens såväl som Jesu födelse, hur Jesus som tolvåring undervisar i templet, att han döptes (som trettioåring), frestades av Satan, och till slut kallade sina första lärjungar och började en väsentlig del av sin jordiska mission: att undervisa och bota folket. Allt detta börjar i Nasaret och sedan i resten av Galiléen. Denna veckan läser vi om Jesu fortsatta mission bland folket. Han undervisar bland annat sin Slättpredikan (kap 6), som är densamma som Bergspredikan (Matteus 5-7) samt ordinerar och sänder ut de Tolv (kap 9).

Viktiga händelser / undervisning i Lukas 6-9

 • Sabbatens Herre (6). Jesus, sabbatens Herre, säger att vi ska göra gott på sabbaten. 

 • De Tolv utses (6). Jesus ber hela natten om inspiration för att veta vem ska kallas till apostel.

 • Slättpredikan (6). Saligprisningar, älska era fiender, döm inte, bygga sitt hus på klippan.

 • En hednisk officiera tro (7). Ingen i Israel har visar en så stark tro.

 • Jesus uppväcker en änkas son (7). Den avlidne mannen sätter sig upp i sängen och pratar. 

 • Jesus vittnar om Johannes Döparen (7). "Ingen är större än Johannes."

 • Synderska smörjer Jesu fötter (7). Kvinnans synder blir förlåtna pga hennes kärlek och tro.

 • Liknelsen om såningsmannen (8). Vikten av att ta vara på Guds ord.

 • Stormen stillas (8). Jesus stillar stormen och visar därmed att han har all makt given sig.

 • En besatt botas (8). Jesus driver ut en "legion" av onda andar ur en man.

 • Jesus uppväcker Jairus dotter (8). För andra gången uppväcker Frälsaren någon från döden.

 • De Tolv sänds ut (9). Jesus kallar och ordinerar de Tolv och skickar ut dem på mission.

 • Fem tusen mättas (9). Med fem bröd och två fiskar mättas fem tusen män, plus kvinnor/barn.

 • Petrus bekännelse (9). Apostelns Petrus vittnar om att Jesus är Messias.

 • Att förlora sitt liv (9). Vill vi vinna det eviga livet måste vi förlora oss först - i Kristi tjänst.

 • På Förklaringsberget (9). Jesus, Mose och Elia visar sig i sin härlighet för Petrus, Jakob och Johannes och överlämnar prästadömsnycklar.

 • Jesus botar en besatt pojke (9). Genom en fars vädjan botar Jesus hans son

 • Minst är störst (9). Den störste i Guds rike ska vara den minste - allas tjänare.

 • Mot Jerusalem (9). En vecka innan Jesus offrar sitt liv beger han sig till Jerusalem.

Nyckelpersoner

 • Petrus, Jakob och Johannes. Jesu närmsta lärjungar som följer Herren till förklaringsberget.

 • Mose och Elia. Forna profeter som på förklaringsberget ger prästadömsmyndighet till Petrus, Jakob och Johannes.

 • Barnen. Flera gången låter Jesus barnen komma till honom. De jämförs med himmelriket.

 • Fariseer och skriftlärda. Folkets ledare som Jesus anklagar för hyckleri.

Seminarie TV 10: Lukas 6-9

(20:57) Ungdomar från Umeå Seminarium leder oss i dagens STV-avsnitt och presenterar veckans läsning. Budskap från Torbjörn Jälmbrandt och Marcus Brändh, samt videobudskap från Thomas S Monson och Gordon B Hinckley.

Änkan från Nain

(Lukas 7:11-16)) (2:22)

Liknelsen om såningsmannen

(Lukas 8:4-11) Liknelsen om såningsmannen vars frön hamnade i olika jordmån. (4:37)

Please reload

Video

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig." Matteus 25:40

MISSA INTE !

Bygg huset
på klippan
Lukas 6:46-49
Nyckelläror

Alla evangeliets nyckelläror är viktiga, men kan du denna veckan hitta verser som har med frälsningsplanen att göra?

 • förvärva andlig insikt

 • gudomen

 • frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • återställelsen

 • profeter och uppenbarelse

 • prästadömet och prästadömsnycklar

 • förrättningar och förbund

 • äktenskap och familj

 • buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Prioriterar vi rätt med vår tid?
Lukas 9:57-62
DEN GYLLENE REGELN
"Allt vad ni vill att människor  skall göra er, det skall ni göra dem."
Lukas 6:31
Var barmhärtig
så som er Fader är barmhärtig.
Lukas 6:36
  Lukas 6:12-16;  9:1  
Repetera Nyckelskriftställen

Kommer du ihåg vilka nyckelskriftställen vi har haft hittills detta läsår?

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Sabbatens Herre gör gott

Lukas 6:5, 9

"Människosonen är sabbatens Herre."

"... på sabbaten mera tillåtet att göra gott än ont."

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Buden

Inspiration föregår ordination

Lukas 6:12-16

"Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han bad hela natten till Gud. När det blev dag, kallade han till sig sina lärjungar och valde ut bland dem tolv, som han kallade apostlar: Simon, som han gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus och Bartolomeus, Matteus och Thomas, Jakob, Alfeus son, och Simon som kallades "ivraren", Judas, Jakobs son, och Judas Iskariot, han som blev förrädare.

Ledare i kyrkan måste följa samma mönster som Jesus visade exempel på. Ingen bör få ett kall i kyrkan om inte inspiration och vägledning från Gud har föregått det kallet.

Nyckellära: Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar 

Välj att stå upp för Kristus - även om du blir hånad för det.

Lukas 6:22-23

"Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosonens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.

Nyckellära: Frälsningsplanen, Profeter och uppenbarelse, Buden

Älska era fiender - vänd andra kinden till

Lukas 6:27-35

"Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till... Om ni älskar dem som älskar er, skall ni ha tack för det? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek... Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor..."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Gyllene regeln

Lukas 6:31

" Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Var barmhärtig

Lukas 6:36

"Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Döm inte

Lukas 6:37-42

"Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna... Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er... Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?.. Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga."

Nyckellära: Jesu Kristi försoning, Buden

Hur vet man om något är gott? Från dess "frukt".

Lukas 6:43-45

"Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Bygg ditt hus på klippan - Kristus

Lukas 6:47-49

"Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem - vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Please reload