top of page
Läran och förbunden 124
Vecka 43
 26-30 okt 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 26 okt

Seminarie TV 33: (Ses i klass eller med förälder)​

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 27 okt

 

Nyckellära: Äktenskap och familj

________________________

Onsdag 28 okt

L&F 124:1-21   Läs   Lyssna   Elevbok​​​

  • L&F 123:1-5: Vad uppmanade Joseph Smith de förföljda heliga i Missouri att göra?, v.6: Vad behöver vi göra innan Herren uppfyller sina löften?, v.12: Varför hålls många på jorden borta från sanningen?, v.15-16: Varför skulle de heliga inte betrakta sina ansträngningar som ”något obetydligt”?, v.17: Vad kan vi vara säkra på, om vi gör allt vi kan för att lyda Herrens bud?

  • L&F 124:1: Varför kallar Herren de svaga att utföra hans verk?, v.4: I vilken anda vill Herren att vi ska dela med oss av evangeliet till andra?, v.9: Vad sa Herren att han skulle göra medan de heliga förkunnade evangeliet?, v.15, 20: Hur känner Herren för de personer som är redbara?

_________________________

Torsdag 29 okt

 

L&F 124:22-83   Läs   Lyssna   Elevbok​​​

  • v.28: Varför behövde de heliga bygga ett tempel i Nauvoo?
  • v.29-34: Var sa Herren att förrättningen dop för de döda behövde ske för att det ska vara godtagbart för honom?
  • v.42-45: Vad sa Herren skulle ske om de heliga byggde templet och lyssnade till hans röst och hans tjänares röst?
  • v.55: Vad bevisar vi för Herren när vi lyder hans bud?

________________________

Fredag 30 okt

L&F 124:84-145     Läs   Lyssna   Elevbok​​​​

  • L&F 124:89-90, 94-96, 111-114, 115-118: Hur skulle du sammanfatta Herrens löften till William Law, Hyrum Smith, Amos Davies & Robert Foster om de lyssnade till profeten?

Sammanfattning

Efter att guvernör Lilburn W Boggs hade utfärdat "utrotningsordern" tvingades kyrkans medlemmar fly från Missouri österut till Commerce, Illinois. Platsen kom senare att kallas Nauvoo. Trots sina prövningar uppmanar Herren sitt folk att utföra sina plikter. Herren kallar dem att bygga ett tempel som ska uppföras i Nauvoo. Dessutom ska ett härbärge, Nauvoo House byggas för besökare till staden.

Veckans video

SeminarieTV 33: Läran och förbunden 124

Marcus Brändh och Bengt Emanuelsson presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. 

Nauvoo byggs upp

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

NauvooMiss.jpeg

En mångfald välsignelser

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 42-46:

Äktenskap och familj

   Alla Nyckelläror

Herren älskar dem med redbara hjärtan

Läran och förbunden 124:15, 20

"Och vidare: Sannerligen säger jag dig: Välsignad är min tjänare Hyrum Smith, ty jag, Herren, älskar honom på grund av hans hjärtas redbarhet och eftersom han älskar det som är rätt för mig, säger Herren."

"Min tjänare George Miller är utan svek. Honom kan man lita på tack vare hans hjärtas redbarhet och jag, Herren, älskar honom för den kärlek han har till mitt vittnesbörd."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Joseph Smith den äldre lovas evigt liv

Läran och förbunden 124:19

"... och även med min åldrige tjänare Joseph Smith den äldre, som sitter med Abraham på dennes högra sida, och välsignad och helig är han, ty han är min."​

Nyckellära:  Förrättningar och förbund

Ett härbärge ska byggas i Nauvoo

Läran och förbunden 124:22-24

"Låt min tjänare George och min tjänare Lyman och min tjänare John Snider och andra bygga ett hus åt mitt namn, ett sådant som min tjänare Joseph skall visa dem på den plats som han också skall visa dem... Och det skall vara ett hus för härbärgering, ett hus dit främlingar kan komma fjärran ifrån och få logi. Låt det därför vara ett gott hus, värdigt att på alla sätt tas emot, så att den trötte resenären kan finna hälsa och trygghet medan han begrundar Herrens ord och den hörnsten som jag har utsett åt Sion... Det skall vara heligt, annars kommer inte Herren er Gud att bo däri."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Ett tempel ska byggas i Nauvoo - så dop för de döda kan utföras

Läran och förbunden 124:28-31

"Ty det står inte att finna en plats på jorden dit han kan komma och återställa det som gick förlorat för er, eller det som han har tagit bort, det vill säga prästadömets fullhet. Ty det finns ingen dopfunt på jorden där de, mina heliga, kan döpas för dem som är döda... Dock befaller jag er, mina heliga, att bygga ett hus åt mig, och jag ger er tillräcklig tid att bygga ett hus åt mig, och under den här tiden skall era dop godkännas av mig."​

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Vilka förordningar sker i templet?

Läran och förbunden 124:39

"Därför, sannerligen säger jag er att era smörjelser och era tvagningar och era dop för de döda och era högtidligaförsamlingar samt era påminnelseceremonier [begåvningar] om era offer genom Levis söner och om Guds ord till er på era allra heligaste platser, där ni tar emot meddelanden och era stadgar och domslut som en början till uppenbarelserna och Sions grundläggning och till alla hennes invånares härlighet, ära och begåvning, är förlänade genom förordningen för mitt heliga hus, vilket mitt folk alltid är befallda att bygga åt mitt heliga namn."​

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Det "dolda" ska nu, i tidernas fullbordans utdelning, uppenbaras i templet

Läran och förbunden 124:40-41

"Och sannerligen säger jag er: Låt bygga detta hus åt mitt namn, så att jag kan uppenbara mina förordningar för mitt folk däri, ty jag behagar uppenbara för min kyrka sådant som har varit fördolt sedan före världens grundläggning, sådant som tillhör tidernas fullbordans utdelning."​

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Tidsutdelning, Äktenskap och familj

Även om det inte är möjligt att utföra en befallning, välsignar Herren oss om vi försöker

Läran och förbunden 124:51, 53

"Därför, av den orsaken, har jag godtagit offren från dem som jag befallde att åt mitt namn bygga en stad och ett hus i Jackson County i Missouri och som hindrades av sina fiender, säger Herren er Gud.

Och detta låter jag vara ett exempel för er, till tröst för er vad gäller alla dem som har befallts att utföra ett arbete och har hindrats av sina fienders händer och av förtryck, säger Herren er Gud."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

bottom of page