top of page
Läran och förbunden 121-123
Vecka 42
 18-22 okt 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 18 okt

Seminarie TV 32: (Ses i klass eller med förälder)​

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 19 okt

 

L&F 121:1-10  Läs   Lyssna   Elevbok

​​

L&F 122   Läs   Lyssna   Elevbok​​

​​​

 • v.1-4: Vem bör söka vägledning och välsignelser från profeten Joseph Smith?, På vilka sätt får vi ta emot kraft och välsignelser tack vare honom?

 • v.5-7: Vilka positiva resultat kan komma från motgångar och prövningar?

 • v.8: Vad tror du att det betyder att Frälsaren ”har stigit ned djupare än allt detta”?, v.9: Hur kan den här versen stärka dig i svåra situationer?

________________________

Onsdag 20 okt

L&F 121:11-33   Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • v. 16-24: Vem är det som Herren syftar på här? Varför är deras synd så allvarlig? 

 • v.26: Vilken viktig sanning skrev Joseph Smith ned i denna vers?

 • v. 29-32: Vilka välsignelser väntar de som "härdar ut" i evangeliet? Varför var detta budskap speciellt tröstande för medlemmarna i kyrkan år 1838?

_________________________

Torsdag 21 okt

 

L&F 121:34-46   Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • v.35-36: Vad borde varje prästadömsbärare lära sig?, v.37-38: Vad händer när en prästadömsbärare inte lever rättfärdigt?

 • v.39-40: Försök att med egna ord sammanfatta varför många är kallade men få är utvalda?

 • v.41-45: Vilka attityder och handlingar hjälper prästadömsbärare nedkalla himlens krafter för att hjälpa andra människor?

 • v.45: Vad tror du det betyder att ständigt pryda sina tankar med dygd?

________________________

Fredag 22 okt

L&F 123         Läs   Lyssna   Elevbok​​​

 • L&F 123:1-5: Vad uppmanade Joseph Smith de förföljda heliga i Missouri att göra?, v.6: Vad behöver vi göra innan Herren uppfyller sina löften? 

 • v.12: Varför hålls många på jorden borta från sanningen?

 •  v.15-16: Varför skulle de heliga inte betrakta sina ansträngningar som ”något obetydligt”?, v.17: Vad kan vi vara säkra på, om vi gör allt vi kan för att lyda Herrens bud?

Sammanfattning

L&F 121: En bön från profeten Joseph om de lidanden de heliga har fått utstå i Missouri. Herren svarar och ger tröst. Välsignelser utlovas till de trofasta. Prästadömet får endast utövas i rättfärdighet. L&F 122: Mer ord från Herren i Liberty Jail. Alla erfarenheter tjänar oss till godo. Människosonen har lidit mer än oss alla. L&F 123: Medlemmarna ska göra vad de kan för att få stöd från landets styrande för att få upprättelse för alla oförrätter de utstått.

Veckans video

SeminarieTV 32:Läran och förbunden 121-123

Marcus Brändh och Bengt Emanuelsson presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer. 

Lärdomar från Liberty Jail

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Svåra tider

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 42-45:

Äktenskap och familj

   Alla Nyckelläror

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Uthärda dina lidanden väl - nå upphöjelse

Läran och förbunden 121:7-8

"Min son, frid vare med din själ. Dina motgångar och dina lidanden skall endast vara ett ögonblick, och därefter skall Gud, om du har uthärdat väl, upphöja dig i höjden. Du skall triumfera över alla dina fiender."​

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Förbannade är de som kämpar mot Herrens kallade profet

Läran och förbunden 121:16-17

"Förbannade är alla de som lyfter sin häl mot mina smorda, säger Herren, och ropar att dessa har syndat, när de inte har syndat inför mig, säger Herren, utan har gjort det som var rätt i mina ögon och det som jag befallde dem. Men de som ropar om överträdelser gör detta eftersom de själva är syndens tjänare och olydnadens barn."​

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Allt, inklusive den Helige Andens gåva, ska uppenbaras i den sista tiden

Läran och förbunden 121:26-29

"Gud skall ge er kunskap genom sin Helige Ande, ja, genom den Helige Andens outsägliga gåva, som inte sedan världens begynnelse har blivit uppenbarad förrän nu, vilken våra förfäder med ivrig förväntan har sett fram emot skulle uppenbaras i den sista tiden... En tid kommer då inget skall undanhållas... Alla troner, herradömen, furstendömen och makter skall uppenbaras och läggas fram för alla dem som tappert har härdat ut för Jesu Kristi evangeliums skull."​

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Gudomen, Återställelsen, Tidshushållning

Prästadömets kraft beror på personens rättfärdighet

Läran och förbunden 121:36, 41-42

"Att prästadömets rättigheter står i oskiljaktig förbindelse med himlens krafter, och att himlens krafter inte kan kontrolleras eller användas utom genom rättfärdighetens principer...

Ingen makt och inget inflytande kan eller bör göra sig gällande i kraft av prästadömet utom genom överbevisning, genom långmodighet, genom mildhet och ödmjukhet och genom uppriktig kärlek, genom välvilja och ren kunskap som storligen skall utvidga själen, utan hyckleri och utan svek,"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar, Buden

Prövningar ska tjäna oss till godo

Läran och förbunden 122:5-7

"Om du kallas att genomgå prövningar... och framför allt om själva helvetets käftar spärrar upp sitt gap efter dig, så vet, min son, att allt detta skall ge dig erfarenhet och tjäna dig till godo."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Vi ska hjälpa människor hitta sanningen

Läran och förbunden 123:12-13

"Ty det finns ännu många på jorden bland alla sekter, partier och kyrkosamfund som är förblindade av människors utstuderade list varmed de ligger på lur för att bedra, och som endast hålls borta från sanningen för att de inte vet var de skall finna den. Därför borde vi ägna vårt liv och all vår kraft åt att föra fram mörkrets alla fördolda ting i ljuset, såvitt vi känner till dem och de verkligen uppenbaras från himlen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Ett stort skepp styrs av ett litet roder

Läran och förbunden 123:16-17

"Ni bröder vet att ett mycket stort skepp i storm har stor nytta av ett mycket litet roder som håller det upp mot vinden och vågorna. Låt oss därför, högt älskade bröder, med glädje göra allt det som står i vår makt. Och sedan kan vi med största förvissning stå stilla och se Guds frälsning och hans arm uppenbaras."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Liberty Jail_BYU_0.jpg
bottom of page