top of page
JEREMIA 30-33, 36; KLAGOVISORNA 1, 3
Vecka 42
  21 okt 2022
Veckans läsning

Måndag 17 okt

Seminarie TV 31

Svaret på frågan ställd i avsnittet skriver du ner i 'Justcoach' appen.

Klicka här för info om nedladdning.

_________________________

Tisdag 18 okt

Jeremia 30-31    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs Jeremia 30:5–7, 12–15 och beskriv vad som hände israeliterna på grund av att de övergav sin Gud och i stället dyrkade avgudar.
  • När ingick Herren enligt Jeremia 31:31–34 det gamla förbundet med Israels hus? Beskriv hur och varför det nya förbundet är annorlunda än det gamla förbundet.

________________________

Onsdag 19 okt

 

Jeremia 32-33    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs Jeremia 33:15–18. Dessa verser säger att någon gång i framtiden kommer Jerusalem inte att ”sakna” någon som sitter och regerar på Davids tron, inte heller kommer de att ”sakna” någon som bär fram offer. På vilka sätt uppfyller Jesus Kristus för evigt rollen som konung, präst och offer för sitt folk? (Se Luk 1:32–33; Joh 18:36–37; Hebr 2:17; 7:11, 22–27; 8:1–6; 9:11–15; 10:10–17; 3 Nephi 9:19–20.)

_________________________

Torsdag 20 okt

 

Jeremia 36    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs Jeremia 36:1-7, 22-23, 27-28, 32. Vad händer i dessa verser. Vad säger det om Jeremias karaktär?

________________________

Fredag 21 okt

Klagovisorna 1, 3    Läs/Lyssna   Elevbok

  • I Klagovisorna 1:1–11 talade Jeremia om sig själv. I verserna 12–22 talade han som om han vore hela landet Juda. Välj ut fyra meningar ur det han sade om sig själv (v 1–11) som du tycker förklarar varför han ”klagade”.
  • Mitt i allt lidande för Israels folk finns det ändå hopp. Vad tror du folket kände när de hörde dessa ord i Klag 3:20-26? 

Historisk bakgrund

 

Under Jeremias verksamhetstid, 527-586 f Kr, besegrade babylonierna assyrierna och blev en ny världsmakt. Ledarna och folket i Juda var oroliga för att Babel också skulle besegra deras lilla nation, så för att skydda sig försökte de ingå allians med Egypten. Jeremia varnade folket och sade att de måste omvända sig och söka sin räddning hos Herren i stället för att vända sig till Egypten eller något annat land. Under en rad angrepp under många år förde babylonierna bort många judar från deras utlovade land till Babylon. Profeterna Daniel och Hesekiel var några av dem som fördes bort. Jeremia fortsatte att predika omvändelse, men hans ord hade föga inverkan på folket. Den siste kungen i Jerusalem, Sidkia, ogillade Jeremias budskap och lät fängsla honom. När babylonierna kom en sista gång och förstörde Jerusalem och förde bort Sidkia som fånge, flydde Jeremia ur landet till Egypten.

jeremia 5.webp

Jeremia 30-33, 36

 

Jeremia fortsätter att profetera för det Juda rikes folk som fortsätter att vara stolt och hårdnackat. Vi lär oss i kapitel att riket och dess huvudstad, Jerusalem, blir förstört och folket blir bortfört till Babylon. Emellertid försöker Jeremia bygga folkets hopp om en ljus framtid. Det är här profetior om Messias kommer in i bilden, han som kommer med den "nya förbundet" som ska läggas på folkets hjärtan. Viktiga kapitel som förklarar detta är 30-33

 

Klagovisorna

 

Med största säkerhet är Jeremia författaren till Klagovisorna. De är sånger som präglas av profetens bittra tårar över juda folks stora sorg och smärta (av att ha blivit bortförda till babylonsk fångenskap). Tonen i sångerna är smärtsam, men stundtals ges hopp om Herrens nåd och räddning, i synnerhet i 3:22-27.

 

I Juda och Israels kungahistoria finner vi Jeremia här, ca 627-586 f Kr. 

Veckans video

Ladda ner JUSTCOACH appen

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Seminarie TV 31

Louis Herrey presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Jerusalems öde

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Jag kände dig

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Jeremia förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. På svenska.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

Gud räddar sitt folk. De ska tjäna honom och "David" (Messias) som ska uppstå

Jeremia 30:3, 8-9

"Ty se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall göra slut på fångenskapen för mitt folk Israel och Juda, säger Herren. Jag skall låta dem komma tillbaka till det land som jag gav åt deras fäder. Och de skall ta det i besittning... jag skall ta oket från din nacke och bryta sönder det och slita av dina band. Inga främlingar skall längre tvinga honom att tjäna sig, utan de skall tjäna Herren, sin Gud, och David, sin kung, som jag skall låta uppstå åt dem."

I de sista dagarna ska Herren vara Gud för alla Israels släkter

Jeremia 31:1-3

"På den tiden, säger Herren, skall jag vara Gud för alla Israels släkter, och de skall vara mitt folk... Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig."

Israels insamling

Jeremia 31:6-9 (6-13)

"Ty en dag kommer då väktare skall ropa på Efraims berg: Kom, låt oss dra upp till Sion, upp till Herren, vår Gud... Fräls, Herre, ditt folk, de som finns kvar av Israel. Se, jag skall föra dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hörn... Gråtande skall de komma, men jag skall leda dem där de går bedjande fram. Jag skall föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte skall stappla. Ty jag är en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son."

Insamlingen leds av Efraims stam

Jeremia 31:9, 20

"... Efraim är min förstfödde son... Är inte Efraim en dyrbar son för mig, är han inte mitt älsklingsbarn? Ju mer jag går till rätta med honom, desto mer tänker jag på honom. Därför ömmar mitt hjärta för honom. Jag måste förbarma mig över honom, säger Herren."

Det var genom Juda stam som Kristus föddes och den stam som gav oss det första av Guds ord, bibeln. Men Israels insamling i dessa sista dagar leds av Efraims stam som ger oss mer av Guds ord, Mormons bok osv, och som sprider detta ord till hela världen. Därför är Efraim (den stam de flesta av oss är födda i) "dyrbar" för Herren, för vi har ett viktigt arbete att utföra.

Vi straffas för våra egna synder, inte våra föräldrars

Jeremia 31:29-30

"På den tiden ska man inte mer säga: 'Fäderna åt sura druvor och barnens tänder blev ömma.' Nej, var och en ska dö genom sina egen missgärning. Den som äter sura druvor får själva ömma tänder."

***OBS! VIKTIGT!!!*** Det nya förbundet.

Jeremia 31:31-34

"Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras   dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land - det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre - säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: 'Lär känna Herren!' Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg."

Detta säger Jeremia till folket - och till oss - som ett hopp för framtiden. Även om folket hade syndat och brutit förbundet (det gamla förbundet: Moselagen) och blivit bortförda i fångenskap så skulle de inte vara förlorade för evigt. En dag skulle Messias komma, han som är förmedlare av det nya förbundet. Hans lag skulle inte skrivas på stantavlor utan i våra hjärtan. Detta nya förbund, som också kallas det "eviga förbundet" (Jer 32:40) var baserat på försoningen och gav alla människor möjlighet till syndernas förlåtelse. Dessutom, att lagen är skriver på våra hjärtan istället för på stentavlor lär oss att det är kärleken som är det största; vi håller lagen, inte för att vi är tvungna till det, utan för att vi har kärlek till Gud och känner tacksamhet för Jesu Kristi försoning.

Inget är omöjligt för Gud

Jeremia 32:17, 19, 27

" 'O, Herre... För dig är ingenting omöjligt... Du är stor i råd och mäktig i gärningar. Dina ögon vakar över människornas alla vägar'... 'Se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig?' "

Judarna straffar sig själva genom sin ondska och avguderi - de förlorar sitt land

Jeremia 32:33

"De vände ryggen till mig... ville de inte höra och ta emot tillrättavisning. De satte upp sina vidriga avgudar i det hus som är uppkallat efter mitt namn... offrade sina söner och döttrar åt Molok."

Jeremia 44:7-8 (2:19)

"Varför drar ni så mycket ont över er själva? Ni utrotar ur Juda både man och kvinna, barn och spädbarn, så att ingen enda av er blir kvar. Med era händers verk väcker ni min vrede genom att ni tänder rökelse åt andra gudar i Egyptens land, dit ni har kommit för att bosätta er där. Därför måste ni utrotas och bli till förbannelse och vanära bland jordens alla hednafolk."

Jeremia 44:22

"Herren kunde inte längre tåla era onda handlingar och de avskyvärda ting som ni höll på med, utan ert land lades öde och blev till häpnad och förbannelse så att ingen kunde bo där, så som det är i dag."

Det nya (och eviga) förbundet är en del av insamlingen i dessa sista dagar

Jeremia 32:37-40

"Se, jag skall samla ihop dem ur alla de länder dit jag i min harm, vrede och stora förbittring har fördrivit dem, och jag skall föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i trygghet. Och de skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud. Jag skall ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg så att de alltid fruktar mig, för att det skall gå väl för dem och deras barn efter dem. Jag skall sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott, och jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig."

Jeremia 50:4-5

"I de dagarna och på den tiden, säger Herren, skall Israels barn komma tillsammans med Juda barn. Under gråt skall de gå och Herren, sin Gud, skall de söka. De skall fråga efter Sion och vända sig hitåt: 'Kom! Låt oss hålla fast vid Herren i ett evigt förbund, som aldrig skall glömmas.' "

Av hela sitt hjärta och själ gläder sig Herren över oss

Jeremia 32:41

"Jag ska glädja mig över dem och göra dem gott och plantera dem i detta land med trofasthet, av hela mitt hjärta och hela min själ."

Den rättfärdiga telningen (Messias) av Davids släkt

Jeremia 33:14-17 (23:5-6)

"Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och Juda hus. I de dagarna och på den tiden skall jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna skall Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man skall kalla det så: Herren vår rättfärdighet. Ty så säger Herren: David skall aldrig sakna någon som sitter på tronen i Israels hus."

Telningen (ättlingen) av Davids släkt är Jesus Kristus. Att han ska "skaffa rätt och rättfärdighet" innebär 1. Att han kommer bli jordens konung och 2. Att han besegrar orättfärdigheten. "Herren vår rättfärdighet" innebär att Messias skänker syndare sin rättfärdighet (genom försoningen) - vilket är en förutsättning för att kunna vara i Gud närhet. 

Herren ska rädda sitt folk från fångenskap

Jeremia 44:7-8 (2:19)

"Så frukta inte, du min tjänare Jakob, och var inte förskräckt, du Israel, ty se, jag skall rädda dig ur det avlägsna landet och dina barn ur deras fångenskaps land. Jakob skall vända tillbaka och leva i lugn och ro, och ingen skall förskräcka honom. Frukta inte, du min tjänare Jakob, säger Herren, ty jag är med dig."

Herren kommer rädda sitt folk från både fysisk och andlig fångenskap.

Fly ut ur Babel - fly undan ogudaktigheten

Jeremia 51:6-7

"Fly ut ur Babel! Var och en må rädda sitt liv, så att ni inte går under genom dess missgärning. Ty detta är för Herren en hämndens tid då han vedergäller Babel vad det har gjort... Av dess vin drack hednafolken, därför blev de från vettet.

Jeremia 51:9

"Vi har försökt att bota Babel, men det har inte kunnat botas. Låt oss lämna det och gå var och en till sitt land. Ty dess straffdom räcker upp till himlen, den når ända upp till skyarna."

Jeremia 51:12

"Res upp ett baner mot Babels murar! Håll sträng bevakning, ställ ut vakter..."

Jeremia 51:29

"Då skälver jorden och bävar, ty Herrens planer mot Babel fullbordas: att göra Babels land till en ödemark, utan invånare."

Jeremia 51:49

"På grund av dem som i Israel har dräpts, måste Babel falla, så som dräpta över hela jorden har fallit för Babels skull."

Jeremia 51:56-57

"Ty över Babel kommer en som ödelägger, och hjältarna där tas till fånga, deras bågar bryts sönder. Herren är en vedergällningens Gud, han lönar till fullo. Jag skall göra dem druckna, Babels furstar och visa, dess ståthållare, styresmän och hjältar. De skall somna in i en evig sömn och aldrig mer vakna upp, säger Konungen."

Herrens nåd och barmhärtighet är var morgon ny

Klagovisorna 3:22-23

"Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet."

Det är gott att hoppas på hjälp från Herren

Klagovisorna 3:24-26

"Herren är min del, det säger min själ, därför hoppas jag på honom. Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren."

bottom of page