top of page
Veckans läsning

Måndag 7 okt

Seminarie TV 8

(Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv svaren på frågorna i din studiedagbok.

Onsdag 9 okt

Markus 12   Läs/lyssna   Elevbok 

Markus 13   Läs/lyssna   Elevbok 

 • Markus 12:41-44: Vad såg Frälsaren vid offerkistan?, Vad sa Frälsaren om änkans offergåva jämfört med andras offergåvor?Varför tror ni att Frälsaren ansåg att hennes offergåva var större än de andras?Utifrån vad Herren sa om änkan, vilken princip kan du lära om att ge till Herren?

 • Markus 13:32-37: Hur kan du förbereda dig för Herrens andra ankomst?, Vad tror du innefattas i Jesu uppmaning att "vaka"?

Torsdag 10 okt

Markus 14   Läs/lyssna   Elevbok 

 • v.3: Vad hände Frälsaren när han låg till bords hos Simon?, v.4-9: Hur reagerade Judas Iskariot på att Maria smörjde Frälsaren med dyrbar olja?, Hur reagerade Frälsaren på Judas kritik mot Maria?, Vilka sanningar kan vi lära oss av dessa verser om hur Frälsaren känner när vi ger vårt bästa till honom?, v.32-34: Hur kände Jesus sig i Getsemane örtagård?, v.35-42: Vad gjorde Frälsaren på grund av sitt intensiva lidande? 

Fredag 11 okt

Markus 15   Läs/lyssna   Elevbok 
Markus 16   Läs/lyssna   Elevbok 

 • Markus 15:1-15: Varför tror du att Pilatus egentligen inte ville döma Jesus till döden?, Varför tror du att han ändå gjorde det? Hur kan du utveckla mod att göra det som är rätt även under stort grupptryck (att göra fel)?

 • Markus 16:9-14: Vilka vittnen till den uppståndne Frälsaren tar Markus med i sin redogörelse?, v.15-18: Vilket löfte gav Frälsaren sina apostlar när han visade sig för dem efter sin uppståndelse?

Please reload

Vecka 41
 
7-11 okt 2016
MARKUS 11-16

Bakgrund

 

Efter att ha spenderat den största delen av hans treåriga mission i Galiléen kommer Jesus nu till Jerusalem med sina lärjungar. Där undervisar Jesus under den sista veckan i hans liv, och förbereder sig för att utföra sitt försoningsverk.

Viktiga händelser / undervisning i Markus 11-16

 • Intåg i Jerusalem (11). Jesus rider in i staden på ett åsneföl, enligt gamla testamentlig profetia.

 • Templet rensas (11).  Jesus driver ut köpmännen från templet, de som  orenar Guds bönehus.

 • Tro (11) Det vi ber om det får vi - om vi ber i tro, 

 • Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna (12). Om hur judarnas ledare ville döda Jesus.

 • Skatt till kejsaren (12). Vi ska vara ärliga och ge både staten och Gud det som tillfaller dem.

 • Det viktigaste budet (12). Älska Herren av hela ditt hjärta och din nästa såsom dig själv.

 • Änkans offergåva (12). De ören som en fattig änkan la i offerkistan var mer än de rikas bidrag. 

 • Templets ödeläggelse (13). Jesus profeterar att Jerusalems tempel ska bli förstört.

 • Människosonens återkomst (13). Många tecken innan Jesu andra ankomst. Vi måste vaka! 

 • Sista smörjelsen (14). Maria från Magdala smörjer Jesu kropp med olja inför hans "begravning".

 • Påskmåltiden/sakramentet (14). Jesu sista måltid med lärjungarna. Han instiftar sakramentet.

 • Jesus i Getsemane (14). Frälsaren börjar sitt lidande med att ta på sig världens synder.

 • Jesus fängslas (14). Jesus förråds av Judas och fänglas och misshandlas av judarnas stora råd.

 • Petrus förnekar Jesus (14). När Petrus utpekas att vara Jesu lärjunge förnekar han sin Mästare.

 • Jesus inför Pilatus (15). Den romerska ståthållaren förhör Jesus, som sedan hånas och misshandlas av soldaterna.

 • På Golgata (15). Jesus korsfästs och dör på Golgatas kulle. Förlåten i templet brister.

 • Jesus begravs (15). Josef av Arimatea begraver Frälsaren. 

 • Uppståndelsen (16). På den tredje dagen rullar änglar bort gravstenen och förkunnar för kvinnorna att Jesus har uppstått.

 • Missionsbefallning (16). Den uppståndne Jesus sista ord till lärjungarna: att predika evangeliet. 

Nyckelpersoner

 • Maria från Magdala.  Nära vän till Jesus som smörjer hans kropp innan försoningsoffret.

 • Judas.  Lärjungen som förråder Jesus för trettio silvermynt. Tar sedan sitt eget liv.

 • Petrus.  Lärjungen som förnekar Jesus tre gånger (men som senare omvänder sig).

 • Kajfas.  Judarnas överstepräst som förhör Jesus och uppviglar till hans korsfästelse.

 • Pontus Pilatus.  Romersk ståthållare över Judeen som lämnar Jesus till judarna för att dödas.

 • Josef av Arimatea.  Medlem i judarnas stora råd som ömmar för Jesus och begraver honom.

Seminarie TV 8: Markus 11-16

(14:48) Västerhaninge seminarium presenterar veckans avsnitt. Veckans läsning: Madeleine & Simon Nätt. Vittnesbörd från: Äldste Dallin H Oaks. Övriga budskap från Camilla Dalevall, Fredrik Jonsson, Äldste Todesco och Anders Hedström.

Skatten till kjesaren

(Markus 12:13-17) (0:57)

Det största budet

(Markus 12:28-34) (1:52)

Jesus lider i Getsemane

(Markus 14-16) ( 8:30)

Please reload

Video

"Allt vad ni ber om [i tro] så skall det vara ert."

Markus 11:24

Nyckelläror

Alla evangeliets nyckelläror är viktiga, men kan du denna veckan hitta verser som har med Jesu Kristi försoning att göra?

 • förvärva andlig insikt

 • gudomen

 • frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • återställelsen

 • profeter och uppenbarelse

 • prästadömet och prästadömsnycklar

 • förrättningar och förbund

 • äktenskap och familj

 • buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Hosianna!

Markus 11:9

Hur mycket 

OFFRAR DU?

Matteus 26:42

HAN ÄR UPPSTÅNDEN. HAN ÄR INTE HÄR.

 

Matteus 16:6

Nyckelskriftställe... typ.

En variant av nyckelskriftstället

Matteus 22:36-39

finner vi i

Markus 12:28-31

"Vilket är det största av alla buden?" Jesus svarade: "Det största är detta:

 

"Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en", "och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft." 

 

Sedan kommer detta: "Du skall älska din nästa som dig själv." 

 

Inget annat bud är större än dessa."

MISSA INTE !

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Jesus intåg i Jerusalem

Markus 11:7-11

"De ledde åsnefölet till Jesus och lade sina mantlar på det, och han satt upp. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar av kvistar ute på fälten och strödde på vägen. Och de som gick före och de som följde efter ropade: 'Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden!' Så kom han in i Jerusalem..."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Templet - ett bönehus

Markus 11:17

"Är det inte skrivet: 'Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk?'  Men ni har gjort det till ett rövarnäste."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Please reload

bottom of page