top of page
Läran och förbunden 115-120
Vecka 41
 11-15 okt 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 11 okt

Seminarie TV 31: (Ses i klass eller med förälder)​

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 12 okt

 

L&F 115   Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 116   Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • L&F 115:4: Vilket namn gav Herren sin kyrka?, Vilka är några av de viktiga sanningar som kyrkans namn förmedlar?, v.5: Vad förväntar sig Herren av dem som tillhör hans kyrka?, v.6: Vilka välsignelser utlovas till dem som samlas i Sions stavar?, v.19: Vad är det som kvalificerar kyrkans president idag att leda Herrens verk på jorden?

 • L&F 116:1: Vad uppenbarade Herren om platsen Spring Hill i Missouri? (se Kartor över kyrkans historia, karta 5, ”Delar av delstaten Missouri, Illinois och Iowa i USA” och läs de skriftställen som finns vid punkt 4: Adam-ondi-Ahman. Se även Fotografier över kyrkans historia, foto 10 ”Dalen Adam-ondi-Ahman”)

________________________

Onsdag 13 okt

L&F 117   Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 118   Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • L&F 117:8: Vad tror du det betyder att ”ha begärelse till … en droppe och försumma det som är viktigare”?

 • L&F 118:3: Vilka ord och fraser beskriver hur Herren ville att apostlarna skulle predika evangeliet?

_________________________

Torsdag 14 okt

 

Nyckellära: Förrättningar och förbund

 • Läs igenom texten i länken ovan och svara på frågorna i din studiedagbok:

 • Vad är en förrättning?

 • Vad finns det för anledningar till att Gud har gett oss förrättningarna?

 • Vilka andliga sanningar undervisar dopets förrättning om symboliskt?

 • Varför kallas vissa förrättningar ”frälsande förrättningar”?

________________________

Fredag 15 okt

L&F 119   Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 120   Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • L&F 119: Läs kapitelöverskriften och se vad Joseph Smith frågade Herren., v.2: Vad används tiondemedel till?, v.4: Vad är tionde?, v.6-7: Försök att med egna ord sammanfatta vad som uppnås genom lydnad till tiondelagen?

 • L&F 120:1: Vem bestämmer hur tiondemedlen används?, Hur ska medlemmarna i detta råd besluta hur tiondemedel ska användas?

Sammanfattning

Samtliga kapitel  denna veckan är uppenbarelser som mottogs av profeten Joseph i Missouri 1838. L&F 115: Namnet på kyrkan tillkännages, kyrkan (Sion) ska vara till försvar för medlemmarna under svåra tider. L&F 116: Adam ska komma till Adam-ondi-Ahman i de sista dagarna. L&F 117: Vi ska inte ha begär till timliga ting. L&F 118: Herren kommer ta hand om de tolvs familjer; hörnstenen läggs för templet i Far West.  L&F 119-120: Tiondelagen introduceras.

Veckans video

SeminarieTV 31:Läran och förbunden 115-120

Marcus Brändh och Louis Herrey det är presenterar denna veckans läsning.

Dina synder är dig förlåtna

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Hej då, Missouri

En rolig, annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

farweststone.jpg
         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 39-41:

Förrättningar och förbund

   Alla Nyckelläror

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Herren ger kyrkan sitt namn

Läran och förbunden 115:4

"ty så skall min kyrka kallas i de sista dagarna, ja, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga."​

Nyckellära:  Tidshushållning

Stå upp och stråla - bygg upp och försvara Sion

Läran och förbunden 115:5-6

"Sannerligen säger jag er alla: Stå upp och stråla, så att ert ljus kan vara ett baner för nationerna, och så att insamlingen till Sions land och till hennes stavar kan bli till försvar och till en tillflykt undan stormen och undan vreden när den oblandad skall utgjutas över hela jorden."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Tidshushållning

Ägodelar betyder inget för Herren

Läran och förbunden 117:4

"Låt dem inför mig omvända sig från alla sina synder och från alla sina giriga begär, säger Herren, ty vad betyder ägodelar för mig? säger Herren."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Låt inte begär distrahera dig från det som är viktigare

Läran och förbunden 117:8

"Finns det inte tillräcklig plats på bergen i Adam-ondi-Ahman och på slätterna i Olaha Shinehah, det land där Adam bodde, utan att ni skall ha begärelse till det som endast är en droppe och försumma det som är viktigare?"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Herren har försorg om missionärernas familjer

Läran och förbunden 118:3

"Låt de övriga från den stunden fortsätta predika, och om de gör detta med ödmjukt hjärta, i saktmod och anspråkslöshet och långmodighet, så ger jag, Herren, dem det löftet att jag skall dra försorg om deras familjer, och en vid dörr skall härefter öppnas för dem."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Lagen om tionde ges

Läran och förbunden 119:4

"Och därefter skall de som på detta sätt har betalt tionde, årligen ge en tiondedel av all sin inkomst, och detta skall för evigt vara en gällande lag för dem, för mitt heliga prästadöme, säger Herren."​

Nyckellära: Prästadömet och prästadömsnycklar, Buden

bottom of page