top of page
Veckans läsning

Måndag 30 sep

Seminarie TV 7

(Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv svaren på frågorna i din studiedagbok

Tisdag 1 okt

Markus 6   Läs/lyssna   Elevbok 

 • v.1-16: Varför utförde Jesus inga underverk i sin hemstad Nasaret?, Vem trodde Herodes det var som gjorde de underverk som Jesus utförde?, v.17-29: Vad hade Herodes gjort med Johannes Döparen?, Vilken princip kan Herodes val lära oss om vad som händer när vi försöker vara andra till lags i stället för att göra det som är rätt?, Vad kan hjälpa dig att välja det rätta framför att vara andra till lags?, v.34: Vad tror du menas med att ”de var som får utan herde”?, 

Onsdag 2 okt

Markus 7   Läs/lyssna   Elevbok 

Markus 8   Läs/lyssna   Elevbok 

 • Matteus 7:31-37: Hur visade Frälsaren medlidande med en man i Dekapolis?, Vilket tillstånd ville mannen bli botad från?Vad gjorde Frälsaren innan han botade mannen?Vad kan Frälsarens gärningar i den här situationen lära oss om hans karaktär?

 • Matteus 8:22-26: Hur botade Frälsaren den blinde mannen?, Vad hände när Frälsaren hade lagt händerna på den blinde mannen första gången?, Vad hände när Frälsaren hade lagt händerna på mannen den andra gången?, Hur kan ett gradvis botande ge någon större tro på Jesus Kristus?Varför är det viktigt att förstå att några välsignelser, som att få ett vittnesbörd om evangeliet eller ta emot fysisk eller andlig helbrägdagörelse, ofta kommer gradvis eller stegvis, hellre än omedelbart eller allt på en gång?

Torsdag 3 okt

Markus 9   Läs/lyssna   Elevbok 

 • v.14-29: Vad ville fadern att Frälsarens lärjungar skulle göra?, Vilken princip undervisade Frälsaren denne far?, Vad gjorde Frälsaren som svar på faderns vädjan?, Varför tror du att lärjungarna inte kunde bota pojken?, v.30-50: Försök att hitta några sanningar i detta skriftblock som kan hjälpa dig att tänka på det inflytande du har på andras försök att följa Frälsaren såväl som andras inflytande på dig., v.42: Vad kan vi lära oss av Frälsarens varning i denna vers?

Fredag 4 okt

Markus 10   Läs/lyssna   Elevbok 

 • v.13-14: Hur reagerade lärjungarna när människorna bar fram små barn till Frälsaren?Hur reagerade Frälsaren mot lärjungarna?, v.15-16: Vad tror du menas med att ta emot evangeliet ”som ett barn”?, Vilken princip kan vi lära oss ur dessa verser om vad som händer när vi tar emot evangeliet som små barn?, v.28: Vad lovade Frälsaren dem som är villiga att ge upp allting för att följa honom?, v.42-45: Vad undervisade Frälsaren sina lärjungar om storhet?, Varför kan någon som tjänar och hjälper andra (som Frälsaren) anses vara verkligt stor?

Please reload

Vecka 40
 
30 sep - 4 okt 2016
MARKUS 6-10

Bakgrund

I Markus 1-5 lärde vi oss om hur Jesus döptes, hur han fastade och sedan frestades av Satan, att han kallade tolv apostlar, att han började undervisa i liknelser. Dessutom botade han många sjuka och till och med uppväckte döda. I veckans text ser vi hur Jesus fortsätter sin undervisning och utförande av underverk. Än så länge sker allt detta i Galiléen. Bland annat mättas fem tusen och sedan fyra tusen, Jesus går på vattnet, han botar sjuka och besatta, talar om äktenskapet och välsignar barnen.

Viktiga händelser / undervisning i Markus 6-10

 • Förkastas i Nasaret (6) - I Jesu hemstad är det få som tror att "snickaren" kan vara profet.

 • De Tolvs mission (6) - Apostlarna sänds ut att predika omvändelse och bota sjuka och besatta.

 • Johannes Döparens död (6) - Herodes låter avrätta Johannes genom halshuggning.

 • Stora underverk (6) - Jesus mättar fem tusen, går på vattnet och botar alla som rör vid honom.

 • Renhet (7) - Fariséerna får veta hur viktigt det är att vara ren på insidan inte bara på utsidan.

 • Fler botas (7) - Jesus driver ut en ond ande och botar en dövstum.

 • Mer underverk (8) - Fyra tusen män mättas och en blind botas.

 • Farlig surdeg (8) - Jesus varnar för fariséernas surdeg, som till skillnad från Jesu "bröd" inte mättar och snabbt kan ruttna.

 • Petrus bekännelse (8) - Petrus vittnar till Jesus och de andra lärjungarna att Jesus är Messias.

 • Mista sitt liv (8) - Den som vill rädda sitt liv måste mista det för Kristus först.

 • På Förklaringsberget (9) - Petrus, Jakob och Johannes tar emot prästadömsnycklar av Jesus samt Mose och Elia (som upptogs till himlen utan att smaka döden).

 • Bön och fasta (9) - genom bön och fasta botar Jesus en pojke med en stum och döv ande.

 • Den största (9) - Den största i Guds rike är den minsta, dvs den som tjänar, ödmjuk som ett barn.

 • Äktenskapet (10) - Jesus undervisar om allvaret i äktenskap och skilsmässa. 

 • Jesus och barnen (10) - Barnen kom ofta till Jesus. Som ett barn (ödmjukt) tar vi emot Guds rike.

 • Den rike mannen (10) - En rik ung man vill inte överge sina rikedomar och följa Jesus.

 • En blind botas (10) - Den blinde Bartimeus gör allt han kan för att bli botad av Jesus.  

Nyckelpersoner

 • Johannes Döparen. Blir halshuggen av Herodes.

 • Petrus, Jakob och Johannes. Jesu närmsta lärjungar som följer Herren till förklaringsberget.

 • Mose och Elia. Forna profeter som på förklaringsberget ger prästadömsnycklar till Petrus, Jakob och Johannes.

 • Barnen. Flera gången låter Jesus barnen komma till honom. Han jämför dem med himmelriket.

 • Fariseer och skriftlärda. Folkets ledare som Jesus anklagar för hyckleri.

Seminarie TV 7: Markus 6-10

(18:39) Louis och Clara Herrey presenterar veckans läsning. (Du uppmanas i detta avsnitt att flera gånger pausa och diskuterar utvalda verser.) Christoffer Rönndahl ger ett budskap om äktenskap. Åsa Dahlström ger ett budskap om att sätta Gud först i vårt liv. Louis talar till slut om hur viktig vår tro på Kristus är. 

Jesus förklarar att han är Mesisah

(Markus 6:1-13) (3:25)

Jesus matar de 5000

(Markus 6:35-44) (2:53)

Jesus går på vattnet

(Markus 6:45-56) (2:06)

Jesus undervisar att vi ska vara som små barn

(Markus 9:38-42) (3:06)

Arbetare i vingården

(Markus 10) (3:00)

Please reload

Allt är möjligt för den som tror.

Markus 9:23

Nyckelläror

Alla evangeliets nyckelläror är viktiga, men kan du denna veckan hitta verser som har med frälsningsplanen att göra?

 • förvärva andlig insikt

 • gudomen

 • frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • återställelsen

 • profeter och uppenbarelse

 • prästadömet och prästadömsnycklar

 • förrättningar och förbund

 • äktenskap och familj

 • buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

"Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt." Markus 10:9

Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det.

Markus 8:34-35

"Jesus, Davids Son, förbarma dig över mig!"

Markus 10:47

Video
Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Svårt att bli profet i sin egen hemstad

Markus 6:4-6

"Men Jesus sade till dem: 'En profet föraktas alltid i sin hemstad, bland sina släktingar och i sin egen familj.' Och han kunde inte göra någon kraftgärning där. Bara några få sjuka botade han genom att lägga händerna på dem. Och han förundrade sig över deras otro."

Folk i Nasaret, Jesu hemstad, hade svårt att tro att "snickaren, Marias son" kunde vara profet, än mindre Guds Son. Därför kunde han inte bota många där, därför att deras tro var så svag.

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse.

Apostlarna kallas att missionera och bota

Markus 6:7, 12-13

"Och han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna... De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Fåren får nogrann undervisning

Markus 6:34

"När Jesus steg ur båten, fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningplanen, Jesu Kristi försoning

Alla kan mättas av Jesus

Markus 6:41-44

"Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud och bröt bröden och gav åt sina lärjungar, för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut de två fiskarna så att alla fick. Och alla åt och blev mätta. Sedan plockade lärjungarna upp brödstyckena och det som blev över av fiskarna, tolv korgar fulla. Det var fem tusen män som hade ätit.

Att Jesus mättar så många människor visar på hans gudomlighet, att han är "livets bröd", att alla som kommer till honom "skall aldrig hungra" (Joh 6:35). Mormons bok lär oss också att vi ska "mätta oss med Kristi ord" (2 Nephi 32:3)

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Ivriga att bli botade av Jesus

Markus 6:55-56

"Och folk skyndade ut i hela den trakten och förde de sjuka på bårar till den plats där de hörde att han var. Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar, lade man de sjuka på de öppna platserna och bad att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska.

Hur ivriga är vi att komma till Kristus och bli botade?

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Det som är inom oss orenar oss

Markus 7:15, 21-22

"Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne."... "Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

Nyckellära:  Buden

Please reload

bottom of page