top of page
Läran och förbunden 111-114
Vecka 40
 3-7 okt 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 3 okt

Seminarie TV 29: (Ses i klass eller med förälder)​

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 4 okt

 

L&F 111    Läs   Lyssna   Elevbok​​​

  • v. 5-8: Vad ville Herren att Joseph Smith och hans kamrater skulle göra? 

  • v.8: Hur kan du tillämpa denna vers på ditt liv, när du möter bekymmer och utmaningar?

  • v.11: Vilket var det sista råd som  Herrens gav i denna  uppenbarelse?

________________________

Onsdag 5 okt

Nyckelstriftställen

  • Om onsdag är er enda dag för veckoträff, så känn er välkomna att byta med torsdagen och studera L&F 112 om ni hellre vill det.

_________________________

Torsdag 6 okt

 

L&F 112     Läs   Lyssna   Elevbok​​​

  • v. 1-3: Vilka varningar gav Herren president Thomas B. Marsh? Vilka positiva saker sa Herren att president Marsh hade gjort? 

  • v.10: Hur skulle du sammanfatta Herrens undervisning i denna vers med egna ord?

  • v.16-17: Vilka nycklar har presidenten för de tolv apostlarnas kvorum?

  • v.30-32: Vad lärde Herren Thomas B. Marsh om de prästadömsnycklar han innehade?​

________________________

Fredag 7 okt

L&F 113     Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 114     Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 113:1-2: Vem representerar Isais stam? v.6: Vilket syfte har rikets nycklar (prästadömets nycklar)? v.7-8: Vad bör vi klä oss i?

  • L&F 114:1: Hur många (inkl. David W Patten) kallades att verka som missionärer? v.2: Vad händer när människor inte fullgör sina ämbeten?

Sammanfattning

L&F 111: Kyrkan har finansiella utmaningar och hoppas att en skatt i Salem kommer att hjälpa till. Men Herren har en annan "skatt" förberedd.

L&F 112: Viktiga råd till Thomas B Marsh, president för de Tolvs kvorum, samt till hela kyrkan.

L&F 113: Svar på profetens frågor om vissa stycken i Jesajas bok som syftar på Kristus.

L&F 114: Uppenbarelse till David W Patten att vittna för världen om återställelsen.

Veckans video

SeminarieTV 30:Läran och förbunden 111-114

Marcus Brändh, Kittel Kittelsen och Louis Herrey   presenterar denna veckans läsning.

Dina synder är dig förlåtna

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Oväntade skatter

En rolig, annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

march.jpeg

Thomas B Marsh, kyrkans första President för de Tolv.

Om de inte förhärdar sina hjärtan

Om hur stoltheten hos apostlarna Lyman Johnson och Thomas B Marsh fick dem att lämna kyrkan.

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 39-41:

Förrättningar och förbund

   Alla Nyckelläror

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Herren är med den ödmjuke

Läran och förbunden 112:3, 10

"Men eftersom du har ödmjukat dig skall du bli upphöjd, därför är alla dina synder dig förlåtna... Var ödmjuk så skall Herren din Gud leda dig vid handen och besvara dina böner.​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Sprid evangeliet dag och natt

Läran och förbunden 112:5

"Kämpa därför morgon efter morgon och låt din varnande röst ljuda dag efter dag, och när natten kommer, låt då inte jordens invånare sova för ditt tals skull."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Låt din kärlek överflöda till alla människor

Läran och förbunden 112:11

"Jag känner ditt hjärta och har hört dina böner för dina bröder. Var inte partisk så att du älskar dem framför många andra, utan låt din kärlek till dem vara som till dig själv och låt din kärlek överflöda till alla människor och till dem som älskar mitt namn."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Gör inte uppror mot profeten

Läran och förbunden 112:15

"Upphöj inte er själva. Gör inte uppror mot min tjänare Joseph, ty sannerligen säger jag er: Jag är med honom och min hand skall vara över honom, och de nycklar som jag har givit honom och även er skall inte tas ifrån honom förrän jag kommer."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

"Vredens dag... ska börja över mitt hus."

Läran och förbunden 112:24-26

"Se, hämnden kommer raskt över jordens invånare, en vredens dag, en förbränningens dag, en ödeläggelsens dag, en gråtens, sorgens och klagans dag. Och som en virvelvind skall den komma över hela jordens yta, säger Herren. Och den skall börja över mitt hus, och från mitt hus skall den utgå, säger Herren, först bland dem av er, säger Herren, som har påstått sig känna mitt namn och inte har känt mig och har hädat mig mitt i mitt hus, säger Herren."​

De prövningar som slår världen i de sista dagarna kommer börja med att Herren prövar sitt folk. Detta gör han för att se om vi verkligen är trofasta mot honom. Men de medlemmar som "påstått sig känna [hans] namn" men som i sanning inte gjort det kommer inte bestå. Sålunda, när vi ser hur flertalet medlemmar förlorar sina vittnesbörd och lämnar förbundet, då ser vi ett av många bevis på att vi lever i den sista tiden.​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Tidshushållning

Rikets nycklar har givits till Första presidentskapet och de Tolv

Läran och förbunden 112:30-32

"ty åt er, de tolv, och åt dem, det första presidentskapet, som är utsedda åt er att vara era rådgivare och era ledare, är detta prästadömets makt given för de sista dagarna och för sista gången i det som utgör tidernas fullbordans utdelning. Denna makt har ni gemensamt med alla dem som vid något tillfälle från skapelsens början har tagit emot en tidsutdelning, ty sannerligen säger jag er: Nycklarna till den tidsutdelning som ni har tagit emot har överlämnats från fäderna och har till slut sänts ned från himlen till er."​

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar, Tidshushållning

bottom of page