top of page
JESAJA 58-66
Vecka 40
  3-7 okt 2022
Veckans läsning

Måndag 3 okt

Seminarie TV 29

Svaret på frågan ställd i avsnittet skriver du ner i 'Justcoach' appen.

Klicka här för info om nedladdning.

_________________________

Tisdag 4 okt

Jesaja 58    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs nyckelskriftstället i Jesaja 58:6-7. Vad har du för erfarenhet av fasta? Vad är svårt med den? Hur skulle du kunna göra fastan mer meningsfull? Vad har du haft för positiva erfarenheter av den?

________________________

Onsdag 5 okt

 

Nyckelskriftställe: Jesaja 58:6-7

  • Dessa verser visar att fastan är så mycket mer än att avstå från mat. Vad tror du syftet med fastan är?

  • Läs Jesaja 58:9-12. Vad är välsignelserna med att fasta?

_________________________

Torsdag 6 okt

 

Nyckelskriftställe: Jesaja 58:13-14

  • I Jesaja 58:13–14 gav Herren oss principer som hjälper oss att veta hur vi kan helga hans sabbatsdag. Lista dessa principer.

  • Läs Läran och förbunden 59:9–14 och utöka din lista med ytterligare principer.

________________________

Fredag 7 okt

Jesaja 59-66    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs Jesaja 60:19-20. Vad betyder det för dig att Herren är ditt ljus?

  • Läs Jesaja 61: 1-3. Dessa ord yttrade Jesus i Nasarets synagoga då han började sin jordiska mission. I dina egna ord, vad tror du Jesus försöker säga?

  • Läs Jesaja 64:8-9. Som en konstnär formar något vackert av leran, hur har Herren 'format' dig?

jesaja 2_edited.png

Bakgrund

 

Efter att Jesaja lyft fram den "lidande tjänaren", Jesus Kristus, som den centrala delen av Guds frälsningsplan (se Jesaja 50-57), talar Jesaja nu om Sions framtida härlighet och om Kristi återkomst. Om vi verkligen ska kunna bygga ett Sion, menar profeten, så måste vi förstå och leva efter två viktiga bud: fastan och sabbatsbuden. Om dessa bud handlar veckans två nyckelskriftställen om: Jesaja 58:6-7 och 58:13-14.

För övrigt lär vi oss om hur Herren troget håller sina förbund och samlar Sion återigen. Dessutom lyfter Jesaja som vanligt fram profetior om den kommande Messias, hans jordiska mission såväl som hans andra återkomst.

I Juda och Israels kungahistoria finner vi Jesaja här, ca 740-701 f Kr. 

Veckans video

Jesaja 58:6-7

"Nej, detta är den fasta jag vill ha:  Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok!

Dela ditt bröd med den hungrige, ge de fattiga och hemlösa en boning, klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod."

Jesaja 58:13-14

"Om du hindrar din fot på sabbaten  från att sköta dina sysslor på min heliga dag, om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och ärad, om du ärar den genom att inte gå egna vägar  och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord,

då ska du få fröjda dig i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder  och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat."

Seminarie TV 29

Louis Herrey och Marcus Brändh presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Lejonet kommer

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Fasta och sabbaten

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Jesaja 40-66 förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. 

Ladda ner JUSTCOACH appen

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

Rätt fasta

Jesaja 58:6-7

"Nej, detta är den fasta jag vill ha:  Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok! Dela ditt bröd med den hungrige, ge de fattiga och hemlösa en boning, klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod."

Välsignelser av att fasta

Jesaja 58:8-11

"Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar, ska han säga: "Här är jag." Om du gör dig av med alla ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig av vad du har åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig, han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp.Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar."

Välsignelser av att helga sabbaten

Jesaja 58:13-14

"Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag, om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och ärad, om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord, då ska du få fröjda dig i Herren, och jag ska föra dig framöver landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat."

Missgärningar skiljer oss från Gud

Jesaja 59:1-2

"Se, Herrens hand är inte för kort för att frälsa, hans öra är inte för dövt för att höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud, era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er."

Kristus klädd i rättfärdighetens pansar

Jesaja 59:15-17

"Detta såg Herren, och han var missnöjd med att det inte fanns någon rättvisa. Han såg att ingen steg fram, han var förundrad över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet stödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som klädsel och svepte sig i lidelse som en mantel."

Guds förbund: hans Ande och ord är med oss

Jesaja 59:21

"Detta är mitt förbund med dem, säger Herren: Min Ande som är över dig och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun, från nu och till evig tid, säger Herren."

Sions härliga insamling

Jesaja 60:1-4

"Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp, hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hednafolk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft din blick och se dig omkring: Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer från fjärran, dina döttrar bärs fram på armen."

Herren ska vara vårt eviga ljus

Jesaja 60:19-20

"Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen, månen ska inte lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska inte mer gå ner, din måne inte mer avta, för Herren ska vara ditt eviga ljus och dina sorgedagar ska vara slut."

Ett nådens år från Herren - effekten av Kristi försoning

Jesaja 61:1-3

"Herren Guds Ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan, att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna, att förkunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla sörjande, att ge de sörjande i Sion huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, lovsångsdräkt i stället för en modfälld ande."

Dessa verser läste Jesus i Nasarets synagoga i början av sin jordiska verksamhet och sa efteråt att detta var en profetia som nu såg sin uppfyllelse i honom som Messias, den smorde (se Lukas 4:18-22)

Gud klär dig i frälsningens klädnad

Jesaja 61:10-11

"Jag gläder mig stort i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud, för han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, som när brudgummen sätter turbanen på sitt huvud, som när bruden pryder sig med sina smycken. För liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård låter sin sådd växa upp, så ska Herren Gud låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla folk."

Profetia om Kristus: Han har "trampat vinpressen själv"

Jesaja 63:1-3

"Vem är han som kommer... i högröda kläder, så ståtlig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? 'Det är jag som talar i rättfärdighet, som är mäktig att frälsa.' Varför är din dräkt så röd, varför liknar dina kläder en vintrampares? 'Jag har trampat vinpressen själv, ingen bland folken hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min harm. Deras blod stänkte på mina kläder, och jag fick hela min dräkt fläckad.' "

Gud formar oss. Vi är leran i hans händer.

Jesaja 64:8-9

"Men Herre, du är vår Far. Vi är leran, och du är den som format oss, vi är alla verk av din hand. Var då inte så oerhört vred, Herre, tänk inte för alltid på vår missgärning. Tänk på att vi alla är ditt folk."

Det nya Jerusalem och förhållanden under tusenårsriket

Jesaja 65:17-18, 25

"Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte mer minnas det förgångna eller tänka på det. Nej, fröjda er och jubla för evigt över det som jag skapar! För se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd.

Vargar ska beta med lamm, lejon ska äta halm som oxar, och stoft ska vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg ska de göra något ont eller skadligt, säger Herren."

bottom of page