top of page
Vecka 4
 
25-29 januari 2016

Nyckelskriftställe: Herren ser till hjärtat

1 Samuelsboken 16:7

"Men Herren sade till Samuel: "Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat." (Se 13:14 "Herren har sökt en man efter sitt hjärta")

Herren strider för sitt folk

1 Samuelsboken 14:6

"För ingenting hindrar Herren att ge seger genom få lika väl som genom många."

1 Samuelsboken 17:47

"Hela denna skara skall förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens, och han skall ge er i vår hand."

Fruktar vi Gud eller människa?

1 Samuelsboken 15:11, 19-24

(vers 24) "Saul sade till Samuel: 'Jag har syndat genom att inte lyda Herrens befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem.' "

Lydnad är bättre än offer

1 Samuelsboken 16:7

"Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar."

Musik ger lindring till själen

1 Samuelsboken 16:23

"... brukade David ta harpan och spela. Då kände Saul lindring och blev bättre, och den onde anden vek ifrån honom."

Hur David kunde besegra Goliat (Vilken "Goliat" kan vi besegra?)

1 Samuelsboken 17:45-47

"David svarade [Goliat]: "Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren skall denna dag överlämna dig i min hand... Och hela världen skall förstå att Israel har en Gud. Hela denna skara skall förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens, och han skall ge er i vår hand."

​Sann vänskap (mellan David och Jonatan, Sauls son)

1 Samuelsboken 18:1-3

(vers 3) "Jonatan slöt förbund med David eftersom han hade honom lika kär som sitt eget liv."

1 Samuelsboken 19:1

"Saul talade med sin son Jonatan och med alla sina tjänare om att döda David. Men Sauls son Jonatan hade David mycket kär. Därför berättade Jonatan detta för David."

1 Samuelsboken 20:17

"Av kärlek till David svor Jonatan på nytt sin ed till honom, ty han hade honom lika kär som sitt eget liv." 

1 Samuelsboken 20:41

"De kysste varandra och grät tillsammans, och David grät högt."

1 Samuelsboken 23:16

"Men Jonatan, Sauls son, gick till David i Hores och styrkte honom i Gud.

Respektera den som Gud kallar

1 Samuelsboken 24:7-8

"Han sade till sina män: 'Herren förbjude att jag... skulle räcka ut min hand mot honom. Han är ju Herrens smorde.' David höll tillbaka sina män med stränga ord och tillät dem inte att överfalla Saul." 

1 Samuelsboken 26:11

"Men Herren förbjude att jag skulle räcka ut handen mot Herrens smorde."

 

Trots att kung Saul försökte döda David ville inte David ta Sauls liv när möjligheten gavs. Vad säger det oss om att respektera den som Gud kallar? Följer vi våra prästadömsledare trots att de ibland är ofullkomliga?

Please reload

1 SAMUELSBOKEN 13-31
Viktiga lärdomar
Video

Seminarie TV 18: 1 Samuelsboken 13-31

Saul, Israels kung, vänder sig längre bort från Gud. Profeten Samuel smörjer David till framtida kung. David besegrar Goliat. Sauls avundsjuka tilltar. Saul och Samuel dör. Budskap: Är du redo när Herren kallar dig till en svår uppgift?   

Sanna vänner (1 Samuel 18-13)

(15:10) President Henry B Eyring talar om vänskap. "Alla kommer att erfara prövningar i livet. Alla kommer att behöva sanna vänner som älskar oss, lyssnar på oss, visar vägen för oss och vittnar om sanningen för oss."

Välj att vara ödmjuk (1 Samuel 15:10-35)

(1:18) President Hinckley uppmuntrar kyrkans medlemmar att välja att vara ödmjuka.

Vårt hjärtas mått (1 Samuel 16:1-13)

(1:08) Älste Marvin J Ashton förklarar på vilket sätt Herren mäter våra hjärtan.

Herren kommer att befria mig (1 Samuel 17)

(3:16) Äldste Dallin H Oaks återger berättelsen om David och Goliat

Please reload

Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Måndag 25 januari

Seminarie TV 19

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 26 januari

1 Samuel 13   Läs    Lyssna

1 Samuel 14   Läs    Lyssna

1 Samuel 15   Läs    Lyssna

Onsdag 27 januari

1 Samuel 16    Läs    Lyssna

1 Samuel 17    Läs    Lyssna

Torsdag 28 januari

1 Samuel 18    Läs    Lyssna

1 Samuel 19    Läs    Lyssna

1 Samuel 20    Läs    Lyssna

1 Samuel 21    Läs    Lyssna

1 Samuel 22    Läs    Lyssna

1 Samuel 23    Läs    Lyssna

1 Samuel 24    Läs    Lyssna

Fredag 29 januari

1 Samuel 25    Läs    Lyssna

1 Samuel 26    Läs    Lyssna

1 Samuel 27    Läs    Lyssna

1 Samuel 28    Läs    Lyssna

1 Samuel 29    Läs    Lyssna

1 Samuel 30    Läs    Lyssna

1 Samuel 31    Läs    Lyssna

Please reload

Se elevboken, s 93-96, för mer om 1 Sam 13-31.
bottom of page