Veckans läsning

Måndag 23 sept

Seminarie TV 6

(Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv svaren på frågorna i din studiedagbok

Tisdag 24 sept

Markus 1   Läs/lyssna   Elevbok 

 • v.1-4, 9-11: Med vilken händelse inledde Markus sin redogörelse?, v.21-22: Varför blev judarna förvånade över Frälsarens undervisning?, v.27-28: Hur reagerade folket när de hade sett Jesus driva ut den orena anden ur mannen?, Vad lär den här redogörelsen dig om Frälsarens makt?, Hur kan det hjälpa att känna till denna sanning när vi känner oss överväldigade av onda inflytanden och frestelser som finns runt omkring oss?

Onsdag 25 sept

Markus 2   Läs/lyssna   Elevbok 

Markus 3   Läs/lyssna   Elevbok 

 • Markus 2:16: Hur reagerade de skriftlärda och fariseerna när de såg att Frälsaren åt med publikaner?, Varför tror du att de kritiserade Jesus för att han åt med publikaner?, v.17: Hur svarade Frälsaren på kritiken från de skriftlärda och fariseerna?, Vilket ord använde Frälsaren för att beskriva sig själv?, Vilka sanningar lär vi oss om hur Frälsaren reagerar på våra synder?

 • Markus 3:1-6: Vad gjorde Frälsaren och hans lärjungar som fariseerna ansåg olagligt att göra på sabbaten?, Skriv ner minst 5 saker i din studiedagbok som du kan göra för att hålla sabbatsdagen helig.

Torsdag 26 sept

Markus 4   Läs/lyssna   Elevbok 

 • v.35-38: Vilket problem uppstod när Frälsaren och hans lärjungar korsade Galileiska sjön?,  Vilka tankar och känslor skulle du ha om du var i en båt under de här omständigheterna?, Vem sökte lärjungarna hjälp av i denna skrämmande situation? Vad bad de Jesus om?, Hur kan vi frestas att svara som Jesu lärjungar gjorde i våra egna stormar i livet?, v.39: Vad gjorde Frälsaren till följd av lärjungarnas bön om hjälp?, Vad kan Herren göra för oss om vi söker hans hjälp när vi har problem eller är rädda?

Fredag 27 sept

Markus 5   Läs/lyssna   Elevbok 

 

 • v.21-24: Varför sökte Jairus Herrens hjälp?, v.25-26: Vem mer behövde Frälsarens hjälp?, v.27-34: Hur visade kvinnan att hon hade tro på Jesus Kristus?, Vad kan vi lära oss av denna berättelse om vad vi måste göra om vi vill bli botade?, v.35: Om du varit i Jairus situation, vilka tankar och känslor skulle du haft just då?, v.36: Vad sa Frälsaren som kan ha stärkt Jairus tro?

Please reload

Vecka 39
 
23-27 sept 2016
MARKUS 1-5

Vem var Markus?

Även om Markus inte var en apostel verkade han som missionärskamrat till Paulus (se Apg 12:25). Han verkade också tillsammans med aposteln Petrus, troligen i Rom (se 1 Pet 5:13). Den information Markus skrev ner i sitt evangelium hämtade han huvudsakligen från Petrus. 

Vem skrev han till?

Till skillnad från Matteus gjorde Markus mycket få hänvisningar till skriftställen och tankar i Gamla testamentet. Han redogör också mera noggrant för judiskt språk och judiska sedvänjor (se Mark 5:41; 7:2–4, 34). Av dessa anledningar, och på grund av att Markus missionsresor gjorde att han fick kontakt med många hedningar, tycks hans evangelium huvudsakligen ha skrivits för hedningarna.

Viktiga händelser / undervisning i Markus 1-5

 • Johannes Döparen (1). Profeten predikar omvädelse och dop. Han döper också Jesus

 • Jesus frestas (1). Satan frestar Jesus och försöker få honom att överge sin jordiska mission.

 • De första lärjungarna kallas (1). Petrus, Andreas, Jakob och Johannes följer Jesus.

 • Jesus undervisar och botar (1). Jesus undervisar i Kaparnaum. Han botar febrig samt spetälsk.

 • Jesus förlåter synder (2). Jesus botar en lam man och förlåter hans synder. Fariséerna ilskas.

 • Syndare följer Frälsaren (2). Jesus spenderar tid med syndare och publikaner för att hjälpa dem.

 • Sabbatens Herre (2). Jesus förklarar att sabbaten är gjord för människan, inte tvärtom.

 • Jesus botar, många följer honom (3). Ryktet sprids om Jesus. Han botar flera. Många följer.

 • De Tolv kallas (3). De Tolv apostlarna kallas att predika och driva ut onda andar.

 • Jesus eller Satan (3). Jesus anklagas för att gå Satans ärende. Han bevisar motsatsen.

 • Viktiga liknelser (4). Liknelsen om såningsmannen och senapskornet.

 • Jesus stillar stormen (4). Till och med vindarna och vågorna lyder Jesus.

 • En besatt botas (5). Många onda andar drivs ut ur en man och in i en svinhjord.

 • Jairus dotter uppväcks (5). Den första personen Jesus uppväcker från det döda.

Nyckelpersoner

 • Johannes Döparen - Profeten som förberedde vägen för Frälsaren samt döpte  honom.

 • Petrus, Andreas, Jakob, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Judas Taddeus, Simon ivraren och Judas Iskariot, - Jesu 12 apostlar.

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig." Matteus 25:40

Kan du namnen på Jesu tolv apostlar?

 

Petrus, Andreas, Jakob, Johannes, Filippus, 

Bartolomeus, Tomas, Matteus, Jakob, 

Judas Taddeus, Simon och Judas Iskariot 

Video

Seminarie TV 6: Markus 1-5

(22:56) Bröderna Kärn presenterar veckans avsnitt där de tillsammans med Marcus Brändh hjälper oss att lära känna evangelisten Markus bättre. Patricia Esponoza, seminarielärare i Jakobsberg, ger ett budskap om bön. Elever från Stockholm stav presenterar veckans läsning, budskap från Joseph B Withlin och ett filmklipp från Bible Videos.

Jesus botar en man med en oren ande

(Markus 1:23-26) (1:48)

Jesus förlåter synder

(Markus 2:1-12) (2:57)

Jesus stillar stormen

(Markus 4:37-40) (2:17)

Jesus uppväcker Jairus dotter

(Markus 5:22-24, 35-43) (3:26)

Jesus botar en trofast kvinna

(Markus 5:22-43) (1:40)

Please reload

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Johannes döper i vatten, Kristus döper i helig Ande

Markus 1:4-8

"Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse... Han förkunnade: 'Efter mig kommer den som är starkare än jag... Jag döper er med vatten, men han skall döpa er i den helige Ande.' "

Nyckellära:  Gudomen, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Fadern har sin glädje i Sonen

Markus 1:10-11

"Och se, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen: 'Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.' "

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen

Tro och omvändelse - evangeliets grundpelare

Markus 1:15

"Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Undervisar med myndighet

Markus 1:22

"Folket häpnade över hans lära, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda."

Nyckellära:  Gudomen, Prästadömet och prästadömsnycklar

Kristus har makt över onda andar - de vet vem han är

Markus 1:23-27, 34

"... en man som hade en oren ande, och han skrek: 'Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.'  Men Jesus sade strängt till anden: 'Tig och far ut ur honom!'  Den orene anden ryckte i mannen och skrek och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: 'Vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.' "

"... och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Jesus vill göra oss rena - om vi själva vill

Markus 1:40-42

"En spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad: 'Om du vill, så kan du göra mig ren.' Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sade: 'Jag vill. Bli ren!' Genast försvann spetälskan och han blev ren.

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Please reload