top of page
Läran och förbunden 88, 109-110
Vecka 39
 27 sep - 1 okt 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 27 sep

Seminarie TV 29: (Ses i klass eller med förälder)​

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 28 sep

 

L&F 88     Läs   Lyssna   Elevbok

  • ​L&F 88:7: Vilket begrepp används för sanningens ljus?, v.15: Vad kallade Herren föreningen mellan anden och kroppen?, v.14; 16-17: Vem gjorde det möjligt för våra själar att bli återlösta?, v.21-24: Vad bestämmer vilken grad av härlighet en person erhåller vid uppståndelsen?, v.46-47: Vad är det vi ser när vi ser även den minsta av Guds skapelser?, v.62-63: Vilken princip lär de här verserna oss om att närma sig Herren?

________________________

Onsdag 29 sep

L&F 109:1-46   Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • v.1.4: Vad var den första anledningen till att de heliga byggde templet i Kirtland?, v.5: Varför uppoffrade medlemmarna så mycket för att bygga templet?, v.12-13: Försök ge några exempel på varför templet är en helig plats., v.14-23: Vilka välsignelser lovade Herren dem som dyrkar Gud i templet?, v.22: Vad tror du det innebär att vara beväpnade med Herrens kraft?

_________________________

Torsdag 30 sep

 

L&F 109:47-80   Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • v.47-49: Vad gjorde profeten för de heliga i Missouri vid invigningen av templet i Kirtland?, När har du sett eller känt bönens kraft hjälpa någon som behövde det?, v.50: Vem mer bad profeten för?, v.53: Varför vänder vår himmelske Fader bort sin vrede från dem som omvänder sig?, v.54-58: Vilka människor bad Joseph Smith för, och vad bad han Herren att göra för de personerna?, v.68-69, 71-73, 78-80: Vad mer bad profeten om i invigningsbönen?, Vilken nytta skulle det göra om vi bad om sådant i våra böner?

________________________

Fredag 1 okt

L&F 110    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • L&F 110:4-5: Vad sa Frälsaren till Joseph Smith och Oliver Cowdery?, v.6-10: Varför sa Herren att alla de heliga kunde glädja sig?, v.11-16: Vilka tre personer visade sig för Joseph Smith och Oliver Cowdery?, Vilka prästadömsnycklar överlämnade dessa budbärare till Joseph och Oliver?, Vad styr dessa nycklar?

Sammanfattning

Kapitel 88 beskriver profeten Joseph som "olivbladet... Herrens budskap till oss om fred", på grund av att den innehåller många nycklar till hur man finner andlig frid  i livet.

Höjdpunkten i veckans läsning är invigningen av templet i Kirtland, Ohio. Invigningsbönen återfinns i hela kapitel 109. Kapitel 110 beskriver de syner som Joseph Smith och Oliver Cowdery beskådade. Frälsaren, Jesus Kristus visade sig och förlät deras synder. Sedan visade sig forna profeter och överlämnade  prästadömsnycklar, såsom nycklarna till Israels insamling och beseglingsmyndigheten. 

Veckans video

SeminarieTV 29:Läran och förbunden 109-110

Marcus Brändh tillsammans med institutelever  presenterar denna veckans läsning.

Kraften i templet

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Kirtland tempel invigs

En rolig, annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Skärmavbild 2021-09-24 kl. 19.30.57.png

Kristi ljus ger liv åt allting - även oss

Läran och förbunden 88:5-13

"Jesus Kristus... han som steg upp i höjden, på samma sätt som han också steg ned under allt, i det att han förstod allt, för att han skulle kunna vara i allting och genom allting, sanningens ljus, den sanning som lyser. Detta är Kristi ljus.... Detta ljus utgår från Guds närhet för att uppfylla den oändliga rymden, ljuset som finns i allting, som ger liv åt allting, som är lagen efter vilken allting styrs, ja, Guds kraft..."​

Läran och förbunden 88:49-50

"Ljuset lyser i mörkret, och mörkret förstår det inte. Dock skall dagen komma då ni skall förstå Gud själv, eftersom ni är levandegjorda i honom och genom honom. Då skall ni veta att ni har sett mig, att jag är och att jag är det sanna ljuset som är i er, och att ni är i mig. Annars kunde ni inte tillväxa."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning

Ande + kropp = människans själ

Läran och förbunden 88:15-17

"Och anden och kroppen utgör människans själ. Och uppståndelsen från de döda är själens återlösning. Och själens återlösning sker genom honom som levandegör allt..."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Håll celestial lag - få celestial härlighet

Läran och förbunden 88:22

"Ty den som inte kan hålla ett celestialt rikes lag kan inte uthärda en celestial härlighet."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Vi får den himmelska härlighet vi är "villiga att njuta av".

Läran och förbunden 88:29, 32

"Ni som levandegörs genom en del av den celestiala härlighetenskall då ta emot densamma i dess fullhet... Och de övriga skall också levandegöras, men de skall återvända till sin egen plats för att njuta av det som de är villiga att ta emot, eftersom de inte var villiga att njuta av det som de kunde ha tagit emot."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Håller vi oss till det goda får vi det tillbaks

Läran och förbunden 88:40

"Ty intelligens håller sig till intelligens, visdom tar emot visdom, sanning omfattar sanning, dygd älskar dygd, ljus håller sig till ljus, barmhärtighet har medlidande med barmhärtighet och gör anspråk på sina egna, rättvisa fortsätter sin gång och gör anspråk på sina egna..."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Närma dig Kristus så närmar han sig dig

Läran och förbunden 88:63-64

"Närma er mig och jag skall närma mig er, sök mig flitigt och ni skall finna mig, be och ni skall få, bulta och det skall öppnas för er. Och vad ni än ber Fadern om i mitt namn som är lämpligt för er, skall bli er givet."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Få ljus och kunskap om vi fäster blicken på Guds ära

Läran och förbunden 88:67-68

"Och om ni har blicken fäst endast på min ära skall hela er kropp vara fylld med ljus och det skall inte finnas något mörker i er, och den kropp som är fylld med ljus förstår allting. Heliggör er därför så att ni har endast Gud i sinnet, och de dagar skall komma då ni skall se honom..."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Undervisa varandra - för att bli förberedd på Guds kallelse

Läran och förbunden 88:77-80

"Och jag ger er en befallning att ni skall undervisa varandra om rikets lära. Undervisa flitigt och min nåd skall vara med er, så att ni kan bli mera fullkomligt undervisade i teori, i princip, i lära, i evangeliets lag, i allting som rör Guds rike, som är viktigt för er att förstå, både om det som är i himlen och på jorden... så att ni kan vara förberedda på allting när jag åter skall sända er att ära det kall vartill jag har kallat er, och det uppdrag varmed jag har bemyndigat er."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Den som blivit varnad måste varna (vittna för) sin nästa

Läran och förbunden 88:81

"Se, jag sände ut er att vittna för och varna folket, och det tillkommer var och en som har blivit varnad att varna sin nästa."​

Vad är det vi ska varna för? Det står i vers 85: "...så att deras själar kan undgå Guds vrede, förödelsens styggelse, som väntar de ogudaktiga både i den här världen och i den kommande världen."​

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Buden

Vid Herrens återkomst ska de heliga bli jämlika med honom

Läran och förbunden 88:81

"Och då skall änglarna krönas med hans makts härlighet, och de heliga skall fyllas med hans härlighet och ta emot sin arvedeloch göras honom jämlika."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Sök lärdom genom studier och tro

Läran och förbunden 88:118

"Och eftersom inte alla har tro så sök flitigt och lär varandra visdomsord, ja, sök i de bästa böcker efter visdomsord. Sök lärdom, ja, genom studier och även genom tro."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Templet - ett Guds hus för bön, fasta, tro, lärdom, härlighet och ordning

Läran och förbunden 88:119

"Organisera er, förbered allt som behövs och upprätta ett hus, ja, ett hus för bön, ett hus för fasta, ett hus för tro, ett hus för lärdom, ett hus för härlighet, ett ordningens hus, ett Guds hus,"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Upphör med lättsinthet och lustiga begär

Läran och förbunden 88:121

"Upphör därför med allt ert lättsinniga tal, med allt skratt, med alla era vällustiga begär, med allt ert högmod och lättsinne och med alla era ogudaktiga gärningar."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Sunda livsregler

Läran och förbunden 88:124

"Upphör att vara lata. Upphör att vara orena. Upphör att finna fel med varandra. Upphör att sova längre än nödvändigt. Gå till sängs tidigt så att ni inte blir trötta. Stig upp tidigt så att era kroppar och era sinnen kan bli styrkta."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Sök lärdom genom studier och tro

Läran och förbunden 109:6-7 (88:118)

"Och som du har sagt i en uppenbarelse... och eftersom inte alla har tro så sök flitigt och lär varandra visdomsord, ja, sök i de bästa böcker efter visdomsord. Sök lärdom, ja, genom studier och även genom tro."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Templet - ett ordningens hus

Läran och förbunden 109:8 (88:119)

"Organisera er, förbered allt som behövs och upprätta ett hus, ja, ett hus för bön, ett hus för fasta, ett hus för tro, ett hus för lärdom, ett hus för härlighet, ett hus för ordning, ett Guds hus,"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Templet - en plats att hämta kraft och få änglabetjäning

Läran och förbunden 109:12-13

"... invigas till att vara heligt och så att din heliga närvaro ständigt kan vara i detta hus, och så att alla människor som träder över tröskeln till Herrens hus kan känna din kraft..."​

Läran och förbunden 109:22

"Och vi ber dig, helige Fader, att dina tjänare skall kunna gå ut från detta hus beväpnade med din kraft och att ditt namn må vara över dem och din härlighet runtomkring dem och att dina änglar får befallning om dem,"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Andens utgjutande likt pingstdagen vid templets invigning

Läran och förbunden 109:35-37

"Låt dina tjänares smörjelse beseglas på dem med kraft från höjden. Låt det uppfyllas för dem, som det gjorde på pingstdagen, låt tungomålsgåvan utgjutas över ditt folk, ja, kluvna tungor så som av eld, och uttydningen därav. Och låt ditt hus fyllas med din härlighet som med en stormande, mäktig vind."​

Detta är precis vad som skedde vid invigningen av Kirtland tempel.​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Kristus uppenbarar sig i Kirtland tempel

Läran och förbunden 110:2-4

"Vi såg Herren stående på talarstolens bröstvärn framför oss... Hans ögon var som en eldslåga, håret på hans huvud var vitt som ren snö, hans ansikte lyste klarare än solen, och hans röst var som ljudet av väldiga vattens brus, ja, Jehovas röst, som sade: Jag är den förste och den siste. Jag är den som lever. Jag är den som blev dödad. Jag är er förespråkare inför Fadern."​

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Kristus ska uppenbara sig för oss i templet

Läran och förbunden 110:7-10

"Ty se, jag har godtagit detta hus och mitt namn skall vara här, och jag skall i barmhärtighet uppenbara mig för mitt folk i detta hus. Ja, jag skall visa mig för mina tjänare och tala till dem med min egen röst om mitt folk håller mina bud och inte vanhelgar detta heliga hus. Ja, tusendens och tio tusendens hjärtan skall storligen glädja sig till följd av de välsignelser som skall utgjutas och den begåvning varmed mina tjänare har blivit begåvade i detta hus. Och ryktet om detta hus skall sprida sig till främmande länder, och detta är början på välsignelsen som skall utgjutas över mitt folks huvuden. Ske alltså. Amen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Mose överlämnar nycklarna till Israels insamling

Läran och förbunden 110:11

"Sedan denna syn var förbi öppnades himlarna åter för oss och Mose visade sig för oss och överlämnade åt oss nycklarna till Israels insamling från jordens fyra hörn och till att föra de tio stammarna från landet i norr."​

Nyckellära:  Tidsutdelning, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Elia överlämnar nycklarna till beseglingsmakten

Läran och förbunden 110:13-16

"... profeten Elia som togs upp till himlen utan att smaka döden stod framför oss och sade: Se, tiden är till fullo kommen om vilken Malakis mun talade, han som vittnade att han [Elia] skulle sändas innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer för att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens till fäderna, så inte hela jorden slås med en förbannelse. Därför har denna tidsutdelnings nycklar överlämnats i era händer, och härigenom kan ni veta att Herrens stora och fruktansvärda dag är nära, ja, står vid dörren."​

Nyckellära:  Tidsutdelning, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 39-41:

Förrättningar och förbund

   Alla Nyckelläror

Kirtland tempel, det första templet i denna tidshushållning, invigdes 27 mars 1836.

Nyckelskriftställen
neweralp.nfo-o-140b.jpg

Läran och förbunden 88:124

"Upphör att vara lata. Upphör att vara orena. Upphör att finna fel med varandra. Upphör att sova längre än nödvändigt. Gå till sängs tidigt så att ni inte blir trötta. Stig upp tidigt så att era kroppar och era sinnen kan bli styrkta."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställen
IMG_9450-fx-480.jpg

Läran och förbunden 88:118

"Och eftersom inte alla har tro så sök flitigt och lär varandra visdomsord, ja, sök i de bästa böcker efter visdomsord. Sök lärdom, ja, genom studier och även genom tro."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

bottom of page