Jesaja, som levde ca 700 f Kr, profeterade mycket om Messias ankomst, verksamhet och försoning.

1 Nephi 5:21  Mässingsplåtarna, med Jesajas ord, är av stort värde. De hjälper oss bevara Herrens befallningar åt våra barn.

1 Nephi 19:23  Nephi stärker sin familjs tro på Återlösaren genom att läsa Jesaja ord för dem (Jesaja vittnar om Kristus). Nephi tillämpade all helig skrift på sig.

2 Nephi 6:4-5  Jesaja talar om de ting som är och som skall komma. Mycket av det han säger kan tillämpas av oss.

2 Nephi 11:2-3, 8  Nephi gläds åt Jesajas ord. De kan tillämpas på alla människor. Nephi, Jakob och Jesaja känner Kristus väl - för de har sett honom.

2 Nephi 25:3-7  Jesajas ord är tydliga och ska gå i uppfyllelse, så att vi ska förstå Guds straffdomar när vi inte håller hans bud.

2 Nephi 25:8  Jesajas ord är av stort värde för människobarnen i de sista dagarna. Nephi skriver dem för vårt bästa.

3 Nephi 23:1  Jesus säger att Jesajas ord är stora.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 38-41:

Gudomen

   Alla Nyckelläror

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

STV 6: 2 Nephi 17-25

(27:27) Detta är ett helt avsnitt på engelska (för alla klasser i Europa) Elise Murphy leder programmet. Louis Herrey förklarar om Jesajas profetior. Jens Andersen berättar hur studier av Mormons bok kan bli mer meningsfulla. John and Kim Bytheway ger sina tankar om Kristus, Mormons bok och seminariet. Dessutom bär flera elever vittnesbörd och delar med sig av tankar om nyckelskriftställen.

2 NEPHI 17-25
Vecka 39
25-29 sep 2017
Please reload

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)
Please reload

Varför är 2 Nephi en viktig bok?

Boken, som skrevs av Nephi ca 570 f Kr, 30 år efter hans familj lämnade  Jerusalem, hjälper dig att förstå evangeliets grundsatser som Adams och Evas fall, Jesu Kristi försoning och handlingsfrihet. Boken är också fylld med profetior av Nephi, Jakob och Jesaja, som var särskilda vittnen om Frälsaren. De vittnar kraftfullt om Kristi mission  samt profeterar om evangeliets återställelse i de sista dagarna, om att Guds förbundsfolk skulle  och om Jesu Kristi andra ankomst och om tusenårsriket. 

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Seminarie TV
Veckans läsning
         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt

Sammanfattning 2 Nephi 17-25

Nephi citerar Jesaja för att undervisa sitt folk om de straffdomar som drabbar Israels folk när de väljer bort Herren i sina liv. Jesaja tydliggör också behovet av en Frälsare. Detta ser vi i veckans kapitel som handlar mycket om forna Israels ondska och beroende av världslig styrka, hellre än den styrka som kommer genom Messias, den sanne kungen.

Viktigt att förstå när du läser: Varför citeras profeten Jesaja så mycket?
2 Nephi 25:23

Genom nåd blir vi frälsta

"Ty vi arbetar flitigt med att skriva för att förmå våra barn, och likaså våra bröder, att tro på Kristus och att förlikas med Gud. Ty vi vet att det är genom nåd vi blir frälsta, sedan vi har gjort allt vi kan göra."

2 Nephi 25:26

Vi talar om Kristus

"Och vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus, och vi skriver i enlighet med våra profetior så att våra barn skall kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder."

Please reload

 

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Norrlands distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215