Veckans läsning
Please reload

Vecka 38
 
16-20 sept 2019
MATTEUS 24-28

Bakgrund

 

Jesus har varit i Jerusalem med sina lärjungar i snart en vecka nu och förbereder sig för de sista dagarna i hans liv då han ska utföra sitt försoningsverk.

Viktiga händelser / undervisning i Matteus 24-28

 • Sista tidens tecken (24). Jesus beskriver de sista dagarnas tillstånd: laglöshet, kärlek som svalnar, falska profeter träder fram, naturkatastrofer, etc.

 • Kristi andra ankomst (24). Människosonens ankomst kommer som en tjuv om natten.

 • Liknelsen om de tio junfrurna (25). Vikten av att vara förberedd när Kristus återkommer.

 • Liknelsen om talenterna (25). Vikten av att ta vara på det man får samt utveckla sina talanger.

 • Människosonens dom (25). Jesus domer oss på hur vi har behandlat vår nästa.

 • Påskmåltiden/sakramentet (26). Jesu sista måltid med lärjungarna. Han instiftar sakramentet.

 • Jesus i Getsemane (26). Frälsaren börjar sitt lidande med att ta på sig världens synder.

 • Jesus fängslas (26). Jesus förråds av Judas och fänglas och misshandlas av judarnas stora råd.

 • Petrus förnekar Jesus (26). När Petrus utpekas att vara Jesu lärjunge förnekar han sin Mästare.

 • Jesus inför Pilatus (27). Den romerska ståthållaren förhör Jesus, som sedan hånas och misshandlas av soldaterna.

 • Korsfästelsen (27). Jesus korsfästs och dör på Golgatas kulle. Förlåten i templet brister och många uppstår ur sina gravar.

 • Jesus begravs (27). Josef av Arimatea begraver Frälsaren. Pilatus sätter ut en vaktstyrka.

 • Uppståndelsen (28). På den tredje dagen rullar änglar bort gravstenen och förkunnar för kvinnorna att Jesus har uppstått.

 • Missionsbefallning (28). Den uppståndne Jesus sista ord till lärjungarna: att predika evangeliet. 

Nyckelpersoner

 • Judas.  Lärjungen som förråder Jesus för trettio silvermynt. Tar sedan sitt eget liv.

 • Petrus.  Lärjungen som förnekar Jesus tre gånger (men som senare omvänder sig).

 • Kajfas.  Judarnas överstepräst som förhör Jesus och uppviglar till hans korsfästelse.

 • Pontus Pilatus.  Romersk ståthållare över Judeen som lämnar Jesus till judarna för att dödas.

 • Josef av Arimatea.  Medlem i judarnas stora råd som ömmar för Jesus och begraver honom.

OLJA

I DIN LAMPA?

Matteus 25:1-13

Video
Please reload

Nyckelläror

Alla evangeliets nyckelläror är viktiga, men kan du denna veckan hitta verser som har med gudomen att göra?

 • förvärva andlig insikt

 • gudomen

 • frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • återställelsen

 • profeter och uppenbarelse

 • prästadömet och prästadömsnycklar

 • förrättningar och förbund

 • äktenskap och familj

 • buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Matteus 25:40

Kall att missionera - 

då som nu.

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!

 

Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 

 

och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Matteus 28:19-20

HAN ÄR INTE HÄR.

HAN HAR UPPSTÅTT.

 

Matteus 28:6

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)
Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215