top of page

MISSA INTE !

Veckans läsning

Måndag 9 sept

Seminarie TV 4

(Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv svaren på frågorna i din studiedagbok

Tisdag 10 sept

Matteus 17     Läs/lyssna     Elevbok 

Matteus 18     Läs/lyssna     Elevbok 

 • Matteus 17:1-2: Vart tog Jesus Petrus, Jakob och Johannes?, Vad hände med Frälsaren på berget?, Vad innebär det att bli förvandlad, eller förklarad?, v.3: Vilka visade sig för Jesus och apostlarna på berget?, Varför tror du att Petrus, Jakob oc Johannes behövde prästadömets nycklar?

 • Matteus 18:22: Hur många gånger sa Frälsaren att vi ska förlåta dem som försyndar sig mot oss?, Vad innebär det att förlåta andra?, v.23-35: Varför bör vi förlåta varandra enligt liknelsen om den obarmhärtige tjänaren? 

 

Onsdag 11 sept

Matteus 19     Läs/lyssna     Elevbok 

Matteus 20     Läs/lyssna     Elevbok 

 • Matteus 19:4-6: Vilka sanningar undervisade Frälsaren om äktenskap och skilsmässa?, v.29: Vad kommer alla som försakar allt för att följa Frälsaren att få ärva?, 

 • Matteus 20:1-6: Om lönen i liknelsen om vingårdsarbetarnas lön symboliserar evigt liv, vad kan då arbetet symbolisera?, Varför tror ni det är viktigt för oss att veta att Gud ger evigt liv till alla människor som väljer att ingå och hålla heliga förbund med honom oavsett när det sker?, v.15.16: Hur svarade vingårdens herre dem som klagade på hans godhet mot de arbetare som inte hade arbetat i vingården lika länge?.

Torsdag 12 sept

Matteus 21     Läs/lyssna     Elevbok 

 • v.1-5: Vad bad Jesus två av sina lärjungar att göra?, v.6-8: Vad gjorde den stora folkskaran när Jesus red in i Jerusalem?, v.9: Vilket ord upprepade folket?, Vad betyder det ordet? (se Handledning för skriftstudier), v.18-22: Vad gjorde Frälsaren med fikonträdet?, Med tanke på vad du har lärt dig om de judiska ledarna på Frälsarens tid, hur påminde många av dem om fikonträdet som beskrivs i den här berättelsen?, v.28-30: Vilken av sönerna påminde om de judiska ledarna? På vilket sätt?, v.43: Vad har vi ansvaret att göra som medlemmar i Jesu Kristi kyrka?

Fredag 13 sept

Matteus 22     Läs/lyssna     Elevbok 

Matteus 23     Läs/lyssna     Elevbok 

 • Matteus 22:21: Vad tror du att orden ”ge då kejsaren det som tillhör kejsaren” betyder?, Varför tror du det är viktigt för oss som Jesu Kristi lärjungar att vara goda medborgare och lyda landets lagar? , v.37-40: Varför tror du de här buden anses vara de största buden?, Vad betyder det att ”på dessa två bud hänger hela lagen och profeterna”?

 • Matteus 23:11-12: De skriftlärda och fariseerna trodde att ställning och status skulle göra dem stora, men vem sa Frälsaren att han kommer anse vara stor i Guds rike?, v.12: Vad händer om vi, liksom fariseerna, försöker ”upphöja” (eller lyfta) oss själva över andra?, Vad händer om vi (istället) är ödmjuka och tjänar andra?, Vad innebär det för dig att vara ödmjuk?, v.37-39: Hur är Frälsaren som en höna som samlar sina kycklingar?Vad innebär det att samlas in av Frälsaren?

Please reload

Vecka 37
 
9-13 sept 2019
MATTEUS 17-23

Bakgrund

 

Förra veckans läsning slutade med att Petrus blev lovad himmelrikets nycklar (Matteus 16:19). Nu läser vi att detta sker på förklaringsberget (Matteus 17). Jesus fortsätter sedan bota de sjuka och undervisa i liknelser som tidigare. Samtidigt förbereder han sig för resan till Jerusalem, där han till slut kommer ge sitt liv för mänskligheten.

Viktiga händelser / undervisning i Matteus 17-23

 • På förklaringsberget (17). Petrus, Jakob och Johannes får myndighet av Mose och Elia.

 • Fasta och bön (17). Jesu lärjungar kan inte bota en pojke för de glömmer att fasta och be.

 • Tempelskatten (17). I en fisk hittar lärjungarna ett silvermynt som de betalar tempelskatt med.

 • Barn (18, 19). Vi måste omvända oss och bli som barn för att ärva himmelriket.

 • Liknelsen om det återfunna fåret (18). Vikten av att hjälpa den person som gått förlorat/vilse.

 • Liknelsenom den obarmhärtige tjänaren (18). Vi måste förlåta andra som Herren förlåter oss.

 • Äktenskapet (19) Jesus undervisar om åktenskapets helighet.

 • Den rike mannen (19). En rik man fäst vid sina ägodelar kunde inte bli en sann Jesu lärjunge.

 • Vingårdsarbetarna (20). All arbetare i Herrens vingård som gör sin del får samma lön.

 • Om Jesu död (20). Jesus talar för tredje gången om sin död och uppståndelse.

 • Den störste (20). Den som vill vara störst i himmelriket måste minst (de andras tjänare).

 • Jerusalem (21). Jesus rider in i Jerusalem på en åsna, rensar templet på köpmän, använder fikonträd för att undervisa om tro, talar om sin fullmakt, i liknelser fördömmer judarnas ledare.

 • Skatt till kejsaren (22). Jesus vill att vi är ärliga och ger till både Gud och samhälle.

 • Viktigaste budet (22). Älska Herren din Gud och din nästa såsom dig själv.

 • Folkets onda ledare (23) Jesus varnar för fariseernas och de skriftlärdas hyckleri.

 • Klagan över Jerusalem (23) Jesus sörjer över staden som förföljer profeterna. 

Nyckelpersoner

 • Petrus, Jakob och Johannes. Jesu närmsta lärjungar som följer Herren till förklaringsberget.

 • Mose och Elia. Forna profeter som på förklaringsberget ger prästadömsmyndighet till Petrus, Jakob och Johannes.

 • Barnen. Flera gången låter Jesus barnen komma till honom. Han jämför dem med himmelriket.

 • Fariseer och skriftlärda. Folkets ledare som Jesus anklagar för hyckleri.

Nyckelskriftställe

Matteus 22:36-39

" 'Mästare, vilket är det största budet i lagen?'

Han svarade: 'Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 

 

Detta är det största och främsta budet. 

 

Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.' "

Video

Seminarie TV 4: Matteus 17-23

(18:10) Marcus Brändh berättar om veckans läsning: Jesus på förklaringsberget; liknelser om omvändelse och förlåtelse; Jesus rensar templet; han lär oss vara ansvarfulla samhällsmedborgare; kärleksbudet förklaras.  Äldste Jeffrey R Hollands budskap: Det är aldrig för sent att vända om till Herren. Karins Lindén, f d seminarielärare, tala om skrifternas välsignelse.

Bli som ett barn

(Matteus 18:1-11; Mark 9:38-42) Jesus undervisar att den störste i himmelriket är den som blir ödmjuk som ett barn (3:06).

Hur ofta ska man förlåta andra?

(Matteus 18:21-35) Jesus lär sina lärjungar om förlåelsens princip genom liknelsen om den obarmhärtige tjänaren (3:24).

Jesus och den rike unge mannen

(Matteus 19:16-26) Den unge rike mannen kan inte helt följa Kristus för han härta är fäst mer vid sina rikedomar (2:26).

Jesus rider in i Jerusalem

(Matteus 21:1-11) I en uppfyllelse av en profetia rider Jesus in i Jerusalem på en åsna. (1:09).

Kristi fullmakt ifrågasätts

(Matteus 21:23-32) Jesus försvarar sin fullmakt av Fadern genom att berätta två liknelser. (2:37).

Please reload

Nyckelläror

Alla evangeliets nyckelläror är viktiga, men kan du denna veckan hitta verser som har med gudomen att göra?

 • förvärva andlig insikt

 • gudomen

 • frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • återställelsen

 • profeter och uppenbarelse

 • prästadömet och prästadömsnycklar

 • förrättningar och förbund

 • äktenskap och familj

 • buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du fler exempel.

"Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt."
Matteus 19:6

"Så är det inte heller er himmelske Faders vilja att någon enda av dessa små skall gå förlorad."

Matteus 18:14

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Prästadömets makt överförs på förklaringsberget

Matteus 17:1-5

"Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom... Och en röst ur molnet sade: 'Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!' "

Petrus blev lovad (i Matteus 16:19) att prästadömets nycklar skulle ges honom. Det är detta som nu sker. Moses, som innehöll myndighet till Israels insamling (missionärsarbete), och Elia som hade myndighet till beseglingsmakten (att se till att prästadömsförättningar även är giltiga i nästa liv, t ex celestialt äktenskap) kom och överlämnade dessa prästadömets nycklar till Petrus, Jakob och Johannes.

Nyckellära: gudomen, profeter och uppenbarelse, prästadömet och prästadömsnycklar

Fadern vittnar om Sonen

Matteus 17:5

"Och en röst ur molnet sade: 'Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!' "

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, gudomen

Underverk genom fasta och bön

Matteus 17:19-21

"Då lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus, gick de fram och frågade: 'Varför kunde inte vi driva [den onda anden]?' Han svarade: 'Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er. Men detta slag går endast ut genom bön och fasta.' "

Den sista meningen "Men detta slag går endast ut genom bön och fasta" finner vi i fotnoten.

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, prästadömet och prästadömsnycklar

Jesus förutsäger sin död och uppståndelse

Matteus 17:22-23

"När de var samlade i Galileen, sade Jesus till dem: 'Människosonen skall utlämnas i människors händer, och de skall döda honom, men på tredje dagen skall han uppstå. Då blev de mycket bedrövade.

Matteus 20:18-19

"Se, vi går nu upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som skall håna och gissla och korsfästa honom. Och på tredje dagen skall han uppstå."

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

Vem är den "störste" i himmelriket?

Den som blir som ett barn: Matteus 17:22-23

"I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: 'Vem är störst i himmelriket?'... 'Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig."

Den som tjänar andra: Matteus 20:25-28

"Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk.. Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare... Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, buden, Jesu Kristi försoning

Tankar om barn

Matteus 17:22-23

"Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig."

Matteus 18:6, 10

"Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup... Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte."

Matteus 19:14-15

"Då sade Jesus: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana." 15 Och han lade händerna på dem..."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, äktenskap och familj, buden

Sök det förlorade fåret

Matteus 18:12-14

"Om någon har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de nittionio i bergen och går ut och letar efter det som gått vilse? Och om han finner det, amen säger jag er: Han gläder sig mer över det fåret än över de nittionio som inte har gått vilse. Så är det inte heller er himmelske Faders vilja att någon enda av dessa små skall gå förlorad."

Nyckellära: frälsningsplanen, prästadömet och prästadömsnycklar

Bundet på jorden = bundet i himlen

Matteus 18:18

"Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen."

Nyckellära: prästadömet och prästadömsnycklar

Styrkan vi får när vi samlas

Matteus 18:20

"Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."

Nyckellära: gudomen, buden

Om förlåtelse

Hur ofta ska vi förlåta? Matteus 18:21-22

" 'Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?' Jesus sade till honom: 'Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju.' "

Med andra ord: alltid.

Vad händer om vi inte förlåter? Matteus 18:34-35

"Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder."

Detta hör ihop med liknelsen om den obarmhärtige tjänaren, han som själv önskade förlåtelse men som inte ville förlåta andra. Läs Matt 18: 21-35

Nyckellära: Jesu Kristi försoning, buden

Äktenskapets helighet

Hur ofta ska vi förlåta? Matteus 18:21-22

"Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt."

Nyckellära: frälsningsplanen, äktenskap och familj

Svårt att nå himmelriket med kärlek till pengar

Matteus 19:21-24

"Jesus svarade: 'Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.' När den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. Jesus sade till sina lärjungar: 'Amen säger jag er: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.' "

Nyckellära: buden

För Gud är allt möjligt

Matteus 19:25-26

"När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: 'Vem kan då bli frälst?' Jesus såg på dem och sade: 'För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.' "

Nyckellära: gudomen, Jesu Kristi försoning

Som Jesus tjänar andra ska vi vi också tjäna

Matteus 20:25-28

"Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk.. Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare... Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, buden

Jesus öppnar våra ögon

Matteus 20:30-34

"Två blinda satt där vid vägen... 'Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!' Folket uppmanade dem strängt att tiga. Men de ropade ännu högre: 'Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!' ... 'Vad vill ni att jag skall göra för er?' De svarade honom: 'Herre, öppna våra ögon!'  Då förbarmade sig Jesus över dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom."

Viktiga lärdomar: 1) De blinda gjorde allt för att få hjälp av Kristus. Hur ivriga är vi? 2) Jesus frågade vad de ville. Gud vet redan vad vi behöver, så han frågar inte får hans skull, utan för vår skull, så vi kan lära oss kommunicera med honom. 3) Efter att Jesus hade helat dem sprang de inte hem. De följde honom, dvs gjorde ett förbund om att vara hans lärjunge.

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, förrättningar och förbund, buden

Kristusprofetia uppfylld - Jesus rider in i Jerusalem på en åsna

Matteus 21:5-9

"Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: 'Säg till Sions dotter: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl'... De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: 'Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!' 

Denna händelse är det profeterat i Jesaja 62:11 och Sakarja 9:9.

Nyckellära: Jesu Kristi försoning, profeter och uppenbarelse

Templet - ett bönens hus

Matteus 21:5-9

"Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Tro kan flytta berg

Matteus 21:21-22

""Om ni har tro och inte tvivlar, skall ni... också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske. Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Var ärlig mot samhället och Gud

Matteus 22:17-21

"Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren... Jesus märkte deras ondska och frågade: 'Varför försöker ni snärja mig, ni hycklare? Visa mig det mynt som man betalar skatten med... Vems bild och inskrift är detta?' De svarade: 'Kejsarens'. Då sade han till dem: 'Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud.'

Nyckellära: buden

Allt är levande för Gud - även de döda

Matteus 22:31-32

"Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande." 

Nyckellära: gudomen, frälsningplanen, Jesu Kristi försoning

Viktigaste budet

Matteus 22:35-40

"En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: 'Mästare, vilket är det största budet i lagen?' Han svarade: 'Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.' "

Nyckellära: buden

Upphöj dig inte! Tjäna andra.

Matteus 23:11-12

"Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd."

Nyckellära: förvärva andlig insikt, buden

Please reload

bottom of page