top of page
Veckans läsning

Måndag 2 sep

Seminarie TV 3

(Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv ner svaren på frågorna i din studiedagbok

Tisdag 3 sep

Matteus 11     Läs/lyssna     Elevbok 

Matteus 12     Läs/lyssna     Elevbok 

 • Matteus 11:1-3: Varför tror du att Johannes Döparen skickade sina lärjungar för att ta reda på om Jesus var Messias när Johannes redan visste vem Jesus var?, v.4-5: Vad bad Jesus Johannes Döparens lärjungar att göra i stället för att bara bekräfta att han var Messias?, Hur kan Jesus svar ha hjälpt Johannes lärjungar få ett starkare vittnesbörd om Frälsaren än om han bara hade berättat för dem vem han var?, v.28-30: Vad ber Herren oss att göra?, Vad lovar han oss i gengäld? 

 • Matteus 12: , v.30: Vad behöver vi göra om vi vill vara en del av Guds rike?, v.43-45: Vad tror du är budskapet i denna liknelse?, Vad var det mannen missade att göra efter att anden drivits ut, som tillät den onde anden att komma tillbaka igen?

Onsdag 4 sep

Matteus 13     Läs/lyssna     Elevbok 

 • Profeten Joseph Smith sa följande: ”Inget annat som finns nedtecknat i Bibeln ger oss större klarhet i det viktiga ämnet insamlingen, som Frälsarens ord som de återfinns i det trettonde kapitlet i Matteus evangelium” (i History of the Church,2:264).

  När du läser liknelserna i Matteus 13 (Liknelserna om Såningsmannen, Ogräset, Senapskornet, Surdegen, Skatten och Pärlan & Fisknoten) , begrunda och skriv ner i din studiedagbok vad du tror de lär ut om Israels insamling och om Frälsarens kyrkas tillväxt från hans verksamhets dagar på jorden till hans andra ankomst. 

Torsdag 5 sep

Matteus 14     Läs/lyssna     Elevbok 

Matteus 15     Läs/lyssna     Elevbok 

 • Matteus 14:12-13: Vad gjorde Jesus när han fick höra om Johannes död?, v.14: Vilket exempel visade Frälsaren oss som vi kan följa när vi upplever sorg?, v.28: Vad ville Petrus göra när han hörde Herrens röst?, v.29-30: Varför började Petrus sjunka?, Vad kan vi lära oss av Petrus upplevelse om hur vi kan undvika att övervinnas av rädsla eller tvivel?, v. 30-32: Vad gjorde Petrus när han insåg att han höll på att sjunka?, Vad kan vi lära oss av den här berättelsen om vad Herren gör om vi söker hans hjälp när vår tro sviktar?

 • Matteus 15:10-11: Vad sa Frälsaren gör oss orena?, v.17-20: Vad menade Frälsaren när han sa: ”Det som går ut ur munnen, det orenar henne”?, Varför är det så viktigt att inte underhålla onda eller olämpliga tankar och önskningar?

Fredag 6 sep

Matteus 16     Läs/lyssna     Elevbok 

 • Matteus 16:1: Vad tror du menas med att fariseerna och sadduceerna vill ”snärja” Jesus när de bad om ett tecken?, v.2-4: Varför tror du det är "ont och trolöst" att begära tecken?, v.13-14: Vad frågade Jesus sina lärjungar? Hur svarade de?, v.15-17: Vilken var den andra frågan Frälsaren ställde? Vad svarade Petrus?, Hur visste Petrus att Jesus Kristus är Guds son?, Hur kan du förbereda dig för för att ta emot uppenbarelse från Gud?, v.18-20: Vad tror du Frälsaren menade när han sa att han skulle bygga sin kyrka ”på denna klippa”?, Vad lovade Frälsaren att ge till Petrus?, Varför är det viktigt att Herren ger prästadömets nycklar till sina profeter och apostlar?

Vecka 36
 
2-6 sept 2016
MATTEUS 11-16

Bakgrund

 

Efter det att Jesus har undervisat (Bergspredikan), kallat och gett myndighet till tolv apostlar, stillat stormen, botad sjuka och till och med uppväckt döda börjar ryktet spridas om honom runt om i Galiléen. I veckans text tar Jesus vara på tillfällen som bjuds att fortsätta sin undervisning, denna gången i form av liknelser. Flera underverk utförs även, bland annat mättandet av fem tusen samt fyra tusen män, botandet av sjuka och när Jesus går på vattnet. Vi läser vi även om Herodes avrättning av Johannes Döparen, en profet som Jesus älskade högt. Dessutom får vi höra Petrus vackra bekännelse om Jesus Kristus som Messias, Guds son.

Viktiga händelser / undervisning i Matteus 11-16

Kap. 11 - Jesus vittnar om Johannes Döparens storhet; inbjuder alla att komma till honom.

Kap. 12 - Jesus är sabbatens Herre; en besatt blir botad; vi känner trädet genom dess frukt.

Kap. 13 - Jesus undervisar i liknelser, bl a om såningsmannen; Jesus blir avvisad från Nasaret.

Kap. 14 - Johannes döparen dör; Jesus mättar fem tusen; Jesus går på vattnet.

Kap. 15 - Renhet kommer inifrån; Jesus botar; Jesus mättar fyra tusen män.

Kap. 16 - Jesus ger tecknet om sin död (Jona och valen); Petrus bekänner Jesus, Guds son.

Huvudpersoner

 • Johannes döparen - "Mer än en profet", den "Elia" som förberedde vägen för Messias (11:9-14). Herodes avrättade Johannes genom halshuggning (14:10).

 • Fariseer och sadduceer - Två olika grupper av skriftlärda som Jesus varnade för därför att han ansåg dem vara hycklare, med "surdeg" i deras lära (16:5-12).

 • Petrus - Går på vattnet mot Jesus , men sjunker pga otro (25:33). Bekänner Jesus som Guds son (16:15-19).

Sabbatens Herre
Fem tusen mättas
Jesus går på vattnet
Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Evangeliets budskap helar och tröstar

Matteus 11:5

"Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.

Nyckellära: frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe - Kom till Kristus

Matteus 11:28-30

"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Nyckellära: förvärva andlig insikt, frälsningsplanen, Jesus Kristi försoning

Nyckelskriftställe

Matteus 11:28-30

"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Nyckelskriftställe

Matteus 16:15-19

"Han sade till dem: 'Och ni, vem säger ni att jag är?'   Simon Petrus svarade: 'Du är Messias, den levande Gudens Son.' Jesus sade till honom: 'Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.' "

Video
bottom of page