top of page
HELAMAN 13-16
Vecka 36
31 aug - 4 sept 2020
Veckans läsning

Måndag 31 aug

Seminarie TV 24 (Ses i klass eller med förälder)

______________________________

Tisdag 1 sept

Nyckellära: Buden

Läs texten i länken ovan och leta efter uttalanden som beskriver vad alla  behöver förstå om Guds bud.

______________________________

Onsdag 2 sept

Helaman 13     Läs   Lyssna   Elevbok

______________________________

Torsdag 3 sept

Helaman 14    Läs   Lyssna   Elevbok

______________________________

Fredag 4 sept

Helaman 15     Läs   Lyssna   Elevbok

Helaman 16     Läs   Lyssna   Elevbok

​​

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Varför är Helamans bok viktig?

I boken - som är uppkallad efter dess författare Helaman, son till Helaman - ser vi uppkomsten av Gadiantons rövarband, den hemliga föreningen som spred ondskans verk bland Nephis folk framförallt. Lamanitena växer sig däremot andligt starka och blir mer rättfärdiga än lamaniterna. Vi lär oss med tydlig skärpa de svåra konsekvenser som drabbar människor då de ger efter för högmod och orättfärdighet - och hur fort avfallet kan ske om vi inte lever upp till våra förbund. Vi lär oss även tydligt hur tron på Kristus ger oss en trygg och stadig grund i livet. Några av boken hjältar är Nephi och Lehi, Helamans söner, samt lamaniten Samuel som kallar nephiterna till omvändelse och förutspår Jesu födelse.

Sammanfattning: Helaman 13-16

Lamaniten Samuel kommer till Zarahemla för att kalla folket till omvändelse samt ge dem tecknen på Jesu närliggande födelse och död. Endast några nephiter omvänder sig. Lamaniterna är däremot mer rättfärdiga.

Veckans filmer

Seminarie TV 24: Helaman 13-16

 (29:52) Louis Herrey och Marcus Brändh talar om profeten Samuels lärdomar och profetior.

Äldre STV: Helaman 9-16

Presenterat av Malmö seminarium, med Jeffrey Clark, budskap av Richard G Scott.

Samuel och tecknet

(6:26) Animerad sammanfattning av veckans kapitel från "Scripture Project".

Kom och följ mig - Helaman 13-16

(57:37) För den som vill fördjupa sig i veckans läsning. Från Book of Mormon Central.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 34-36:

Buden

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt

Lycka finns inte i att göra ont

Helaman 13:38

"Ja, för ni har i alla ert livs dagar sökt efter det som ni inte kan få, och ni har sökt lycka i att göra ont, vilket strider mot den rättfärdighetens natur som kännetecknar vårt stora och Eviga Överhuvud."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Kristi uppståndelse återlöser människosläktet

Helaman 14:15-17

"För se, han måste förvisso dö för att frälsning ska kunna åstadkommas, ja, det tillkommer honom och det är nödvändigt att han dör för att åstadkomma de dödas uppståndelse, så att människorna därigenom kan föras till Herrens närhet. Ja se, denna död åstadkommer uppståndelsen och återlöser hela människosläktet från den första döden – den andliga döden, för hela människosläktet, som genom Adams fall avskars från Herrens närhet, anses som dött, både vad timliga ting och andliga ting beträffar. Men se, Kristi uppståndelse  återlöser människosläktet, ja, hela människosläktet, och för dem tillbaka till Herrens närhet."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

 

Vi har handlingsfrihet - välj det goda och få gott återställt till dig

Helaman 14:30-31

"Och kom nu ihåg, kom ihåg, mina bröder, att var och en som förgås, förgås av sig själv, och var och en som gör ont gör det av sig själv, för se, ni är fria. Ni har tillåtelse att handla av er själva, för se, Gud har gett er  kunskap  och han har gjort er fria. Han har gett er att kunna skilja gott från ont, och han har gett er att kunna välja liv eller död. Och ni kan göra gott och bli återställda till det som är gott eller få det goda återställt till er, eller också kan ni göra ont och få det som är ont återställt till er."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Herren tuktar oss för att han älskar oss

Helaman 15:3

"För se, de har varit ett av Herren utvalt folk, ja, han har älskat Nephis folk och har även tuktat dem. Ja, under deras ondskas dagar har han tuktat dem därför att han älskar dem."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Hjärtats förändring leder till ståndaktighet i tron

Helaman 15:7-8

"Och se, ni vet själva, för ni har bevittnat det, att alla de som bringas till kunskap om sanningen, och till kännedom om sina fäders ogudaktiga och avskyvärda traditioner, och bringas till att tro de heliga skrifterna, ja, de heliga profeternas profetior, som är skrivna och som bringar dem till tro på Herren och till omvändelse, den tro och omvändelse som åstadkommer en hjärtats förändring i dem – ja, ni vet själva att alla de som har kommit fram till detta är fasta och ståndaktiga i tron och i det varmed de har gjorts fria."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse, Buden

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page