Veckans läsning

Måndag 26 aug

Seminarie TV 2

(Att ses med klass eller förälder)

 • Skriv ner svaren på frågorna i din studiedagbok

Tisdag 27 aug

Matteus 6     Läs/lyssna     Elevbok 

 • Matteus 6:1-4: Varför tror du att Herren vill att hans lärjungar ska tjäna ”i det fördolda”?, Vad lovade Herren dem som utförde rättfärdiga gärningar av rätt anledning?, v.5-6, 16-18: Vad lär du dig om bön och fasta från dessa verser?, v.19-21: Vad sa Frälsaren att skillnaden var mellan skatter samlade på jorden och skatter samlade i himlen?, v.24: Vad tror du Jesus menade med att "ingen kan tjäna två herrar"?, v.31-34: Vad lärde Frälsaren sina lärjungar att söka efter först?, 

Onsdag 28 aug

Matteus 7     Läs/lyssna     Elevbok 

 • Matteus 7:2: Vad händer om vi dömer andra rättfärdigt?, v.3-5: Vilken princip kan vi lära oss av de här verserna som kan hjälpa oss att undvika att döma andra orättfärdigt?, v.7: Hur kan vi bättre förstå helig kunskap från Gud?, Vad antyder orden be, sök och bulta att vi behöver göra för att ta emot personlig uppenbarelse?, v.12: Varför tror du att denna vers kallas "den gyllene regeln"?, v.16-20: Hur kan vi urskilja om någon är en falsk profet eller falsk lärare?, v.24-27: Vilka principer om att handla enligt Herrens lärdomar kan vi lära oss av den här liknelserna?

Torsdag 29 sept

Matteus 8     Läs/lyssna     Elevbok 

Matteus 9     Läs/lyssna     Elevbok 

 • Läs följande skriftställen och leta efter olika sorters underverk som Jesus utförde: Matteus 8:1–4; 5–13; 14–15; 23–27; 28–32; 
  Matteus 9:1–8; 18–19, 23–26; 20–22; 27–31; 32–33. Vilken sanning om Jesus Kristus kan vi lära oss av berättelserna om de här underverken?
  Om du visste att Frälsaren skulle besöka din hemstad i dag, vem skulle du då föra fram till honom? Varför?

Fredag 30 aug

Matteus 10     Läs/lyssna     Elevbok 

 • Matteus 10:1-4: Vad är namnen på de tolv lärjungar som Jesus ordinerade och sände ut?, Vad betyder ordet apostel? (se Handledning för skriftstudier), v.5-8: Vad kallade Jesus Kristus apostlar att göra?, v.16-20: Vilka utmaningar sa Jesus att hans apostlar skulle ställas inför när de gick ut för att predika evangeliet?, Hur skulle apostlarna veta vad de skulle säga i de här svåra situationerna?, v.39: Vad tror du det innebär att vi kommer att finna våra liv om vi mister dem för hans skull?

Please reload

Vecka 35
 
26-30 aug 2019
MATTEUS 6-10

Bakgrund

 

Jesus fortsatte sin bergspredikan. Han lärde att rättfärdiga, hängivna gärningar skulle göras av rätt anledning och betonade att de skulle göras för att glädja vår himmelske Fader. Han lärde även sina lärjungar att först söka efter att och bygga upp Guds rike.

Undervisning / händelser i Matteus 6-10

 • Rätt utförande av buden (6). Vi ska inte tjäna, be och fasta för att få beröm av andra.

 • Herrens bön (6:9-15). I dessa berömda verser lär oss Jesus hur vi bör be till himmelske Fader.

 • Skatter i himlen (6). Vi bör söka Guds rike först och inte fästa våra hjärtan vid materiella ting. 

 • Inte döma andra (7). Med samma mått som vi dömer kommer vi själva bli dömda med.

 • Den gyllene regeln (7). Det vi vill att människor ska göra mot oss, det ska vi göra mot dem.

 • Falska profeter (7). Av deras frukt (gärningar) kan vi känna om profeter är falska eller inte.

 • Bygga på klippan (7). Vi ska bygga bygga vårt hus på klippan (Kristus) och inte på sanden.

 • Jesus botar sjuka (8). Spetälska, besatta och andra botas av Jesus.

 • Jesus stillar stormen (8). Lärjungarna häpnar när till och med vindarna och sjön lyder Jesus.

 • Jesus botar en lam man (9). Den lame botas och får även syndernas förlåtelse av Jesus. 

 • Matteus kallas (9). Publikanen (tullindrivaren) Matteus kallas av vara en av Jesu lärjungar.

 • Jesus uppväcker en död (9). Många botas, inklusive Jairus dotter, som uppväcks från de döda.

 • De Tolv sänds ut (10). Jesus sänder ut sina apostlar för att undervisa samt bota sjuka.

 • Guds omsorg (10). Himmelske Fader ser allt vi går igenom och säger vi är värdefulla.

 • Att finna sitt liv (10). Mister vi vårt liv för Kristus (genom tjänande) ska vi finna det.

Jesu tolv apostlar

I Matteus 10:2-4 lär vi oss namnen på Jesu ursprungliga tolv apostlar. Kan du lära dig namnen utantill?

 1. Petrus - Också kallad Simon. Fiskare. Bror till Andreas.

 2. Andreas - Fiskare. Bror till Petrus.

 3. Jakob - Fiskare. Bror till Johannes.

 4. Johannes - Fiskare. Bror till Jakob. Skrev ett evangelium, tre brev och Uppenbarelseboken.

 5. Filippus - Närvarade vid Jesu dop. Förde Bartolomeus till Jesus.

 6. Bartolomeus - Också kallad Natanael. Följeslagare med Filippus.

 7. Tomas - Ibland kallad "tvivlaren" då han inte kunde tro att Jesu hade uppstått.

 8. Matteus - Publikan (tullindrivare). Skrev ett evangelium.

 9. Jakob - Alfeus son.

 10. Judas Taddeus - Författare till Judas brev.

 11. Simon - Också kallad "ivraren" eftersom han tillhörde seloterna, ett anti-romerskt parti.

 12. Judas Iskariot - Förådde Jesus för 30 silvermynt.

 

Bergspredikan
Spetälsk botas
Stormen stillas
Jairus dotter uppväcks
De Tolv kallas

MISSA INTE !

DEN GYLLENE REGELN
"Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem."
Matteus 7:12

 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matteus 6:33 

FADER VÅR
"Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag. Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet, amen."
Matteus 6:9-13

När du läser veckans kapitel, kan du finna verser som hjälper dig att bättre förstå dessa nyckelläror i evangeliet?

 • förvärva andlig insikt

 • gudomen

 • frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • återställelsen

 • profeter och uppenbarelse

 • prästadömet och prästadömsnycklar

 • förrättningar och förbund

 • äktenskap och familj

 • buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Nyckelläror
Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Rätt givande

Matteus 6:1

"Akta er för att utföra goda gärningar för att andra människor skall se er. Därför får ni ingen lön hos er Fader i himlen."

När vi tjänar andra eller håller buden så bör vi göra det med rätt motiv - av kärlek till Gud och medmänniskor - inte för att visa hur duktiga vi är. För då är vi som hycklarna (Matt 6:3).

Nyckellära: buden

Rätt bön

Matteus 6:5-8

"När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att... synas av människor... Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det."

Nyckellära: förvärva andlig insikt, gudomen, buden

Herrens bön

Matteus 6:9-13

Så här lärde Jesus sina lärjungar att be (1917 års version).

"Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag. Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet, amen."

Nyckellära: förvärva andlig insikt, gudomen, frälsningsplanen, buden

Rätt fasta

Matteus 6:16-18

"När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte, så att människor inte ser att du fastar, utan endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Nyckellära: förvärva andlig insikt, buden

Skatter i himlen / Sök Guds rike

Matteus 6:19-21; 7:25-33

"Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara...

Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?... Så lite tro ni har! ... er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.  Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Nyckellära: frälsningsplanen

Du kan inte tjäna två herrar

Matteus 6:24

"Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."

Vi måste välja om vi vill följa Gud eller världens fåfängligheter.

Nyckellära: frälsningsplanen, förättningar och förbund, buden

Döm inte

Matteus 7:1-5

"Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?... Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga."

Om vi inte vill att Gud ska visa oss barmhärtighet och inte döma oss för våra svagheter, hur kan vi då själva göra det mot andra?

Nyckellära: Jesu Kristi försoning, buden

Bed och ni ska få

Matteus 7:7-8, 11

"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.  Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas... hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning.

Det gyllene regeln: gör gott mot andra

Matteus 7:12

"Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna."

Nyckellära: buden.

Hur man känner igen en falsk profet

Matteus 7:15-20

"Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.  På deras frukt skall ni känna igen dem... Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt...  Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt."

De falska profeternas frukt är allt sådant som vänder våra hjärtan från Gud och den sanna evangeliet. Sanna profeter vittnar om Kristus och inbjuder oss att alltid göra gott.

Nyckellära: profeter och uppenbarelse

Gör Guds vilja - kom in i himmelriket

Matteus 7:21-23

"Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!"

Guds nåd är verklig, men det räcker inte att "ropa" Herrens namn. Det krävs god gärningar också, dvs att vi visar Gud vår tro genom det vi gör. Vi kan inte bara låta heliga. Vi måste leva som heliga också.

Nyckellära: buden

Bygg ditt hus på klippan

Matteus 7:24-27

"Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort."

Jesus Kristus är klippan. Att bygga sitt hus på klippan är att vara fast rotad i vittnesbördet om Frälsaren samt att hålla hans bud. Då kan inget få oss att falla (se Helaman 5:12).

Nyckellära: Jesu Kristi försoning, buden

Jesus undervisade med auktoritet

Matteus 7:28-29

"När Jesus hade avslutat detta tal, var människorna mycket förvånade över hans undervisning, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda."

Nyckellära: prästadömet och prästadömsnycklar

Det blir som du tror

Matteus 8:13

"Till officeren sade Jesus: 'Gå, som du tror skall det ske dig.' Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk."

Nyckellära: förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Kristus profetia: Han bar våra sjukdomar

Matteus 8:16-17

"Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han."

Nyckellära: Jesu Kristi försoning, profeter och uppenbarelse, prästadömet och prästadömsnycklar

Jesus stillar stormen

Matteus 8:26-27

"Han sade: 'Varför är ni rädda? Så lite tro ni har!' Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. Männen häpnade och sade: 'Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom.' "

Nyckellära: gudomen, prästadömet och prästadömsnycklar

Jesus förlåter synder

Matteus 9:2-6

"Där förde de till honom en lam man, som låg på en bädd. Och då han såg deras tro, sade han till den lame: 'Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna.' Några skriftlärda tänkte: 'Han hädar.' Jesus såg deras tankar och sade: 'Varför tänker ni så ont i era hjärtan? Vilket är lättast att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp och gå? Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Sedan sade han till den lame: 'Stig upp, ta din bädd och gå hem!'

Två saker är viktiga i dessa verser: 1) Jesus har alla makt att förlåta våra synder; 2) Vi ser en fin symbol när flera människor förde en lam man till Jesus för att bli botad. Vi kan fråga oss: vad är det för vänner jag omger mig med? Är de sådana som för mig till Jesus? Och är jag en sådan vän eller familjemedlem, att jag för andra omkring mig till Kristus?

Nyckellära: gudomen, Jesu Kristi försoning, prästadömet och prästadömsnycklar, äktenskap och familj

De sjuka behöver ingen läkare

Matteus 9:11-13

"Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: 'Varför äter er mästare med publikaner och syndare?' Jesus hörde det och sade: 'Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka... Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.' "

Ibland får vi den felaktiga bilden av att man bara kan gå till kyrkan om man känner sig värdig. Som någon har sagt: kyrkan är inte en intern club för de rättfärdiga, utan ett sjukhus för syndare.

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

Din tro har frälst dig

Matteus 9:20-22

"Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Hon tänkte: 'Om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk.' Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han: 'Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig.'

Nyckellära: Jesu Kristi försoning, prästadömet och prästadömsnycklar

Jesus uppväcker Jairus dotter

Matteus 9:18

"Medan Jesus talade till dem, kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: 'Min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen'.... Men så snart folket hade visats ut, gick han in och tog flickans hand, och hon steg upp.

Nyckellära: Jesu Kristi försoning, prästadömet och prästadömsnycklar

De tolv sänds ut

Matteus 10:1-4

"Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de tolv apostlarna: först Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas, vidare Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, Filippus och Bartolomeus, Thomas och Matteus, publikanen, Jakob, Alfeus son, och Taddeus, Simon ivraren och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom.

Nyckellära: prästadömet och prästadömsnycklar

Anden talar genom oss

Matteus 10:19-20

"Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er."

Nyckellära: förvärva andlig insikt, gudomen, prästadömet och prästadömsnycklar

Människans värde är stort

Matteus 10:28

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar."

"Alla hårstrån räknade" innebär att Gud känner varje detalj hos oss: Han vet vem vi är, vårt namn och våra behov; Han har omsorg om oss var och en personligen. 

Nyckellära: gudomen, frälsningsplanen

Den som mister sitt liv ska finna det

Matteus 10:39

"Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det."

Jesus Kristus gav sitt liv för oss. För att få del av försoningens alla välsignelser behöver vi också ge vårt liv till Kristus genom att följa hans evangelium. Då kommer vi "finna" vårt liv. Med andra ord, våra liv kommer inte enbart få större mening, men vi kommer även få ärva evigt liv. 

Nyckellära: gudomen, frälsningsplanen

Den som tar emot profeterna tar emot Kristus

Matteus 10:40

"Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig."

Den myndighet som Kristus har, har han förlänat sin profeter och apostlar.När vi följer deras råd följer vi Kristus.

Nyckellära: profeter och uppenbarelse, prästadömet och prästadömsnycklar

Please reload

Video

Seminarie TV 2: Matteus 6-10

Vi lär oss mer om Jesu undervisning från Bergspredikan och de tolv apostlars kallelse. Budskap från Louis Herrey, Hans Henretta och Marcus Brändh. OBS! Uppgift 1 (memorera Matt 6:24) behövs inte. Detta är inte längre ett nyckelskriftställe. (16:29)

Bergspredikan: Herrens bön

(Matteus 6:1-13) Jesus lär sina lärjungar rätt sätt att be genom "Herrens bön". (2:17)

Bergspredikan: Skatter i himlen

(Matteus 6:19-21; 7:1-27) Jesus lär att vi samlar skatter i himlen när vi behandlar andra väl. (4:32)

Matteus kallelse

(Matteus 9:9-13) Kraftfull och känsloladdad händelse när Jesus kallar Matteus till lärjunge. Visar hur Guds kärlek sträcker sig ut till alla människor och hur beroende vi är av Guds nåd. (3:05)

Jesus kallar tolv apostlar

(Matteus 10:1-5) De tolv apostlarna ges myndighet att gå ut och predika omvändelse samt bota alla slags sjukdomar. (1:30)

Please reload