top of page
Läran och förbunden 89-92
Vecka 33
 16-20 aug 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 16 aug

Sommarlov

_________________________

Tisdag 17 aug

Seminarie TV 23: (Ses i klass eller med förälder)​

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Onsdag 18 aug

L&F 89       Läs    Lyssna    Elevbok​​

  • v. 2-3: Varför gavs denna uppenbarelse om visdomsordet?

  • v. 10-17: Vi vet vad vi inte bör ta del av, men vad lär vi oss här om vad som är hälsosamt att ge våra kroppar? 

  • v. 18-19: Vilka välsignelser lovar Herren dem som håller Visdomsordet? Hur kan efterlevnad av Visdomsordet hjälpa oss att få visdom och kunskap?

_________________________

Torsdag 19 aug

L&F 90    Läs    Lyssna    Elevbok

  • v. 4-5: Vilken varning gav Herren de heliga? Vilken princip kan vi lära oss av den här varningen?

  • v. 24: Vilket råd i kan trösta personer som går igenom svårigheter? Vad tror ni menas med att allt ska samverka till vårt bästa? När har ni försökt vara trofasta i en svår tid och känt er välsignade av det?

​​

L&F 91    Läs     Lyssna     Elevbok

L&F 92    Läs     Lyssna     Elevbok

________________________

Fredag 20 aug

Nyckellära: Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Klicka på länken ovan och läs texten. Med dina egna ord, hur skulle du beskriva prästadömet?

  • Läs L&F 42:11. Varför måste Herrens representanter kallas av någon som har myndighet.?

  • Är det bara män som kan använda kraften i prästadömet? Förklara.

  • Hur har prästadömets kraft varit till välsignelse för dig eller för någon i din familj?

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 33-37:

Prästadmet och prästadömsnycklar

   Alla Nyckelläror

Nyckelskriftställen
images.jpeg

Läran och förbunden 89: 18-21

"Och alla heliga som kommer ihåg att hålla och handla enligt dess ord och vandrar i lydnad mot buden, skall få hälsa i naveln och märg i benen, och skall finna visdom och stora skatter av kunskap, ja, fördolda skatter, och skall springa och inte bli trötta och skall gå och inte bli matta. Och jag, Herren, ger dem ett löfte att mordängeln skall gå förbi dem som han gick förbi Israels barn, och inte dräpa dem. Amen."

Nyckellära: 

Buden

35970_all_21-01-Food.jpeg

Sammanfattning

Visdomsordet, Guds hälsolag, introduceras i kapitel 89. Där beskriver Herren sådant som vår kropp mår bra av samt det som är direkt skadligt för oss. Nyckelskriftstället (89:18-21) beskriver välsignelser av att leva efter visdomsordet.  I kapitel 90 kallas Sidney Rigdon och Frederick G Williams som rådgivare i första presidentskapet. Kapitel 91 ger en förklaring på de apokryfiska böckerna. Frederick G Williams ska upptas i den förenade orden i kapitel 92.

Veckans video

Seminarie TV 23: Läran och förbunden 89-92

Marcus Brändh och Louis Herrey presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Visdomsordet och apokryferna

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Wow! Visdomsordet

En rolig och annorlunda sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Bruka örter och kött med förstånd och tacksamhetet

Läran och förbunden 89:10-12

"Och sannerligen säger jag er vidare: Alla hälsosamma örter har Gud bestämt för människans uppbyggnad, natur och bruk, varje ört i dess tid, och varje frukt i dess tid, allt detta att brukas med förstånd och tacksägelse. Ja, även köttet av fyrfotadjur och fåglarna i luften har jag, Herren, bestämt till att brukas av människan med tacksägelse. Det ska dock nyttjas sparsamt."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Visdomsordets välsignelser

Läran och förbunden 89:18-21

"Och alla heliga som kommer ihåg att hålla och handla enligt dess ord och vandrar i lydnad mot buden, skall få hälsa i naveln och märg i benen, och skall finna visdom och stora skatter av kunskap, ja, fördolda skatter, och skall springa och inte bli trötta och skall gå och inte bli matta. Och jag, Herren, ger dem ett löfte att mordängeln skall gå förbi dem som han gick förbi Israels barn, och inte dräpa dem. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Var noga med hör du håller buden

Läran och förbunden 90:5

"Och låt alla dem som tar emot Guds ord vakta på hur de håller dem, så att de inte betraktar dem som obetydliga och därigenom kommer under fördömelse och snubblar och faller när stormarna kommer och vindarna blåser och regnet kommer och slår mot deras hus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Alla ska få höra evangeliet på sitt eget språk

Läran och förbunden 90:11

"För på den dagen ska det ske att var och en ska höra evangeliets fullhet på sitt eget tungomål och på sitt eget språk, genom dem som är ordinerade till denna kraft under inflytandet av Hjälparen, utgjuten över dem för att uppenbara Jesus Kristus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Återställelsen

Var inte lat eller oren

Läran och förbunden 90:18

"Ställ era hus i ordning. Håll lättja och orenlighet långt ifrån er."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Sök flitigt, be och tro

Läran och förbunden 90:24

"Sök flitigt, be alltid och ha tro, och allt ska samverka till ert bästa om ni vandrar rättrådigt och kommer ihåg det förbund varmed ni har förbundit er till varandra."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Herren kämpar för Sion

Läran och förbunden 90:36-37

"Men sannerligen säger jag er att jag, Herren, ska kämpa med Sion och vädja till hennes starka och tukta henne tills hon segrar och är ren inför mig. För hon ska inte flyttas bort från sin plats. Jag, Herren, har talat det. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Återställelsen

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

bottom of page