top of page
Veckans läsning

Måndag 16 jan

STV 2: Johannes 1; Förvärva andlig insikt

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 17 jan

Johannes 1:1-34     Läs/Lyssna     Elevbok

 • Läs verserna 1-34.

 • Vad hittar du för titlar om Jesus Kristus i verserna?

 • v. 1-2: Vilka sanningar om Jesus Kristus lär du dig i de här verserna?

 • v.3: Vad mer undervisade Johannes om Jesus Kristus?

 • v. 14-16: Hur är ”Ordet” ett passande namn för Jesus Kristus?

 • v. 29-33: Vad ville Johannes Döparen att folket skulle veta om Jesus Kristus? Varför tror ni att Johannes Döparen kallade Jesus för ”Guds Lamm”?

Onsdag 18 jan

Johannes 1:35-51     Läs/Lyssna     Elevbok

​​

 • Läs verserna 35-51.

 • Vad hittar du för titlar om Jesus Kristus i verserna?

 • Vad tror du menas med uttrycket "Kom och se!" ?

 • Vad var det Jesus såg hos Natanael? Hur skulle du känna om du fick höra dessa ord?

Torsdag 19 jan

Förvärva andlig insikt, del 1       Elevbok

​​

 • Läs stycke 1 i Förvärva andlig insikt. Vad är det hos Gud som gör att vi kan lita på honom när vi söker svar? • Varför är det viktigt för den som vill förvärva andlig insikt att först och främst förstå att Gud är all sannings källa?

 • Läs stycke 2. Hitta fyra saker vi måste göra för att följa det mönster Gud har gett oss för att hjälpa oss förvärva andlig insikt?

 • Läs stycke 3. Vad lär det här stycket om vilken betydelse det har att vi ställer frågor och söker efter svar i vår strävan att lära känna sanningen.

JOHANNES 1
Vecka 3
16-20 jan 2023
joh.jpeg

Varför skrev Johannes sitt evangelium?

Johannes evangelium  är mindre skriven som en berättelse om Jesus utan mer som ett vittnesbörd om Frälsaren. Johannes skrev för att alla människor skulle få lära känna Kristus som Johannes kände honom, för att läsaren ”skall tro att Jesus är Messias, Guds son” (Joh 20:31). Johannes evangelium kallas ibland för ”kärlekens evangelium”, eftersom Johannes så ofta talar om Guds kärlek i sin bok. De tre första evangelier, de "synoptiska", berättar till största delen vad Jesus uträttade i Galileen, men Johannesevangeliet innehåller berättelser som skiljer sig från dem och berättar mer om vad Jesus gjorde i Judeen och Jerusalem. 

Viktiga händelser i Johannes 1

 • Ordet blev människa. Jesus, "Ordet", är den förjordiske Kristus och Skaparen .

 • Johannes Döparens vittnesbörd. Döparen vittnar om att Jesus är Guds Son.

 • De första lärjungarna. Jesus kallar sina första lärjungar.

Vem var Johannes ?

 

Johannes, tillsammans med hans bror Jakob, var fiskare och två av Jesu tolv apostlar. Petrus, Jakob och Johannes var tillsammans med Jesus på förklaringsberget och i Getsemane. Johannes sägs ha stått nära Frälsaren och sa om sig själv vara ”den som Jesus älskade” (Joh 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20). Utöver sitt evangelium skrev Johannes också tre korta brev och samt Uppenbarelseboken i Nya testamentet. Johannes dog inte, utan förvandlades och tilläts leva kvar på jorden som en av Herrens tjänare tills Herren kommer en andra gång (se L&F 7). Johannes kom, tillsammans med Petrus och Jakob, till Joseph Smith och Oliver Cowdery och återställde melkisedekska prästadömet år 1830. 

"Kom och se!"  (1:46)
Skärmavbild 2023-01-14 kl. 22.34.49.png

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Veckans video

Seminarie TV 2: Johannes 1; Förvärva andlig insikt

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar.

Ordets kraft

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Översikt av Johannes 1-12

Detta är en bra sammanfattning om hur Johannes bok är uppbyggt. Av Bible Project, på svenska.

Viktiga verser du inte vill missa!

Kristus är Ordet = Ljuset, Skaparen, Gud

Johannes 1:1-4, 9-10, 14, 

(1-4) "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv..."

(9) "Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen."

(10) "Han var i världen och världen hade blivit till genom honom."

(14) "Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning."

(18) "Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd."

Tro på Kristus och föds på nytt som Guds barn

Johannes 1:12-13

"Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.  De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud."

Kristus är full av nåd och sanning. Fullheten han fick av Fadern kan också vi få.

Johannes 1:14, 16-17

"Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning... Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus."

Har ingen sett Gud?

Johannes 1:18

"Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd."

Denna vers används ofta av kyrkans motståndare för att bevisa att Joseph Smith inte kunde ha sett Fadern och Sonen. Problem är dock att versen är tagen ur sitt sammanhang. Versen kan inte betyda att ingen bokstavligen kan se Gud, eftersom det finns flera exempel på personer i Bibeln som sett Gud:

1 Mos 32:30 Jakob ser Gud ansikte mot ansikte.

2 Mos 24:10 Moses och Israels äldster ser Gud.
2 Mos 33:11 Moses talar med Gud ansikte mot ansikte.

Jes 6:5 Jesaja ser Jesus Kristus.

Så det är inte omöjligt att se Gud, men det krävs att man uppfyller följande krav:

Joh 6:46 Den som är från Gud har sett Fadern.

Det finns också ett annat sett att tolka versen: att när vi ser Kristus så "ser" vi också Fadern, eftersom Kristus är en fullkomlig spegelbild av sin Fader:
Joh 14:7-9 Har vi sett Jesus har vi sett Fadern.

Till sist, i Joseph Smiths översättning av Bibeln finns ett viktigt tillägg: "Ingen har någonsin sett Gud utom när han burit vittne om Sonen; ty utom genom honom kan ingen bli frälst."

Johannes Döparen vittnar om Kristus

Johannes 1:29, 34

"Nästa dag såg [Johannes Döparen] Jesus komma, och han sade: 'Se Guds lamm, som tar bort världens synd... Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds Son."

Forna profeter har vittnat om Kristus

Johannes 1:45

" Filippus fann Natanael och sade till honom: 'Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.' "

Kom och se!

Johannes 1:46

"Natanael sade till honom: 'Kan något gott komma från Nasaret?' Filippus svarade: 'Kom och se!' "

Ibland möter vi skepsis från andra angående kyrkan eller vår tro, och vi har då en tendens att vilja försvara oss. Men oftast är en enkel inbjudan det bästa: Kom och se för er själva; kom och se vilken glädje evangeliet ger. 

Inget svek i Natanael

Johannes 1:47

När Jesus såg Natanael komma sade han om honom: 'Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek.' "

Johannes 1

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Johannes

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

bottom of page