top of page
Vecka 3
 
18-22 januari 2016

Att "överlämna" sina barn åt Herren

1 Samuelsboken 1:11, 24-28

I tacksamhet att Herren har välsignat henne med en son bestämmer sig Hanna för att överlämna barnet, Samuel, i Guds tjänst. Från tidig ålder får han lära sig att älska och tjäna Herren. Föräldrar, ger vi våra barn samma möjlighet?

"Så länge [Samuel] lever skall han tillhöra Herren."

Strid inte mot Gud

1 Samuelsboken 2:10

"De som strider mot Herren blir krossade,mot dem dundrar han i himlen."

Missköter eller ärar vi prästadömet?

1 Samuelsboken 2:27-30

Prästen Elis söner var avskilda till att tjäna folket vid tabernaklet, men istället "göder [sig] själva med det bästa av varje offergåva från mitt folk Israel." Detta säger Gud om dem som bär hans myndighet: "Jag skall ära dem som ärar mig, men de som föraktar mig skall komma på skam.

När Herren kallar, hur svarar vi?

1 Samuelsboken 3:10

"Herren... ropade som förut: "Samuel! Samuel!" Samuel svarade: "Tala, din tjänare hör."

Vänd hjärtat till Gud - bli räddad.

1 Samuelsboken 7:3

"Om ni av hela ert hjärta vill vända om till Herren, så skaffa bort ifrån er de främmande gudarna och astarterna och vänd era hjärtan till Herren och tjäna endast honom, så skall han rädda er från filisteernas hand."

Vilka är de "främmande gudarna" idag som vi ska avskaffa?

Den Helige Anden förändrar hjärtat

1 Samuelsboken 10:6, 9

"Herrens Ande skall komma över dig, och du skall profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa - - - förvandlade Gud hans hjärta."

Herren är vår sanne konung

1 Samuelsboken 12:12

Israels folk begärde en kung av profeten Samuel. Herren godkänner önskemålet och låter Samuel smörja Saul, men profeten påminner: "Och ändå är det Herren, er Gud, som är er konung."

Please reload

1 SAMUELSBOKEN 1-12
Viktiga lärdomar
Video

Seminarie TV 18: 1 Samuelsboken 1-12

Hanna visar tecken på tro och hängivenhet. Hennes son Samuel blir Israels sista domare. Han kallas som profet genom uppenbarelse. Samuel smörjer Saul att bli Israels första kung.

Hannas tro

För detta barn bad jag

Samuel och Eli

Please reload

Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Måndag 18 januari

Seminarie TV 18

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 19 januari

1 Samuel 1   Läs   Lyssna

1 Samuel 2   Läs   Lyssna

1 Samuel 3   Läs   Lyssna

1 Samuel 4   Läs   Lyssna

1 Samuel 5   Läs   Lyssna

1 Samuel 6   Läs   Lyssna

Onsdag 20 januari

1 Samuel 7    Läs   Lyssna

1 Samuel 8    Läs   Lyssna

1 Samuel 9    Läs   Lyssna

1 Samuel 10  Läs   Lyssna

1 Samuel 11  Läs   Lyssna

1 Samuel 12  Läs   Lyssna

Torsdag 21 januari

Kunskapsutvärdering

(prov)

Fredag 22 januari

Kunskapsutvärdering

(prov)

Please reload

OBS! Denna veckan har alla klasser kunskapsutvärdering (prov) på läsningen från 1 Mosebok till Ruts bok. Detta är schemalagt förslagsvis på torsdag eller fredag. Men varje klass anpassar provet till vilken dag som passar dem bäst.

Se elevboken, s 88-92, för mer om 1 Sam 1-12.
bottom of page