top of page
Läran och förbunden 63
Vecka 23
 7-11 juni 2021
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 7 juni

Seminarie TV 22: (Ses i klass eller med förälder)​

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 8 juni

L&F 63:1-21    Läs  Lyssna  Elevbok

  • v. 1: Vad kan skillnaden vara mellan att kalla oss själva för Herrens folk, och att vara Herrens folk? Vad vill Herren att vi ska göra som hans folk?

  • v. 7-9: Vad lär vi oss i de här verserna om tecken och tro?

  • v. 10-12: Vilka ytterligare sanningar om tecken och tro lär du dig i dessa verser? 

  • v. 15-17 Varför är 

________________________

Onsdag 9 juni

L&F 63:22-66    Läs  Lyssna  Elevbok

  • v. 47: Vilket löfte gav Herren sitt folk? Hur kan Herren hjälpa oss att ”övervinna världen”?

  • v. 59-64: Vilka ord och uttryck hjälper dig förstå hur Herren vill att vi ska använda hans namn och hur han vill att vi ska tala om allt som är heligt?

_________________________

Torsdag 10 juni

Kunskapsutvärdering

________________________

Fredag 11 juni

Kunskapsutvärdering

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 19-23:

Profeter och uppenbarelse

   Alla Nyckelläror

         Nyckelläror
57869.jpg

Sammanfattning

Efter ankomsten till Kirtland var medlemmarna ivriga att få mer av Guds ord: Tecken ges till dem som tror; Begå inte äktenskapsbrott i ditt hjärta; De trofasta ska få ärva jorden; Detta är en varningens dag; Missbruka inte Herrens namn.

Veckans video

Seminarie TV 22: Läran och förbunden 63

Marcus Brändh och Louis Herrey presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Stå med Gud

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Tillrättavisad av Herren

En rolig och annorlunda sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Tecken ges till dem som tror

Läran och förbunden 63:8-12

"Det finns några bland er som söker efter tecken... men se, tro kommer inte av tecken, utan tecken följer dem som tror. Ja, tecken kommer av tro och inte enligt människors vilja, inte heller som det behagar dem, utan enligt Guds vilja. Ja, tecken kommer av tro som leder till kraftgärningar, ty utan tro kan ingen människa behaga Gud... Därför finner jag, Herren, inte behag i dem bland er som har sökt efter tecken och under för att kunna tro, och inte till förmån för människorna och till min ära."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Herren ser allvarligt på äktenskapsbrott - även i tanke

Läran och förbunden 63:14-16

"Det fanns äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor bland er... Låt sådana akta sig och raskt omvända sig, så att inte domen kommer över dem som en snara, och deras dårskap uppenbaras och deras gärningar följer dem inför alla människors ögon. Och sannerligen säger jag er, som jag förut har sagt: Den som ser på en kvinna med begär efter henne, eller om någon begår äktenskapsbrott i sitt hjärta, skall de inte ha Anden utan skall förneka tron och skall frukta."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Äktenskap och familj, Buden

Rikets hemligheter ges den som håller buden

Läran och förbunden 63:23

"Men åt den som lyder mina befallningar skall jag ge mitt rikes hemligheter, och dessa skall i honom bli en källa av levande vatten som väller upp till evigt liv."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Vi måste varna jordens invånare

Läran och förbunden 63:37, 58 (88:81, 85)

"... var och en skall ta rättfärdigheten i sina händer och trofastheten om sina höfter samt höja en varningens röst till jordens invånare, och både med ord och med flykt förkunna att ödeläggelse [i den sista tiden] skall komma över de ogudaktiga... Detta är en varningens dag och inte en dag för många ord."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Tidsutdelning

Välsignade är de som lever och dör i Herren

Läran och förbunden 63:49-50

"Ja, och välsignade är de döda som härefter dör i Herren. När Herren kommer, och det gamla förgås och allt blir nytt, då skall de uppstå från de döda och skall därefter inte dö, och de skall få en arvedel inför Herren i den heliga staden. Och välsignad är den som lever när Herren kommer och som har bevarat tron."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Tidsutdelning

Kristus är Gud, Alpha och Omega

Läran och förbunden 63:59-60

"Se, jag är ovanifrån och min makt breder ut sig nedantill. Jag är över allt och i allt och genom allt och utforskar allt, och den dag kommer då allt skall underställas mig. Se, jag är Alfa och Omega, ja, Jesus Kristus."​

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Missbruka inte Guds namn

Läran och förbunden 63:61-64

"Låt därför alla människor ge akt på hur de tar mitt namn på sina läppar – ty se, sannerligen säger jag, att det finns många som är under denna fördömelse, som brukar Herrens namn och missbrukar det, eftersom de inte har myndighet därtill. Låt därför kyrkan omvända sig från sina synder och jag, Herren, skall kännas vid dem, annars skall de avskäras. Kom ihåg att det som kommer ovanifrån är heligt och måste talas med försiktighetoch så som Anden håller er tillbaka"​

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Buden

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

bottom of page