top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 24 maj

Seminarie TV 20: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 25 maj

 

Nyckellära: Profeter och uppenbarelse

Läs texten i länken och sedan Läs L&F 1:37–38.

 • Vad tror ni det betyder att Herrens ord ”inte [skall] förgås utan skall alla uppfyllas”?

 • Varför tror ni det är viktigt att förstå att när en profet talar för Herren så är det samma sak som om Herren skulle ha talat?

 • Vilka ansträngningar tror ni krävs för att en profet ska kunna erhålla Herrens ord och förkunna det för folket?

_________________________

Onsdag 26 maj

 

L&F 58:1-33    Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • v. 2: Vad sa Herren till äldsterna som kan ha hjälpt dem att hantera de utmaningar de mötte?

 • v.3 Vad kan vi ofta inte se eller förstå när vi går igenom prövningar?

 • v.16-20: Vad är en biskops uppgift, enligt dessa verser?

 • v.26-28: Försök identifiera några viktiga sanningar (principer) som du lär dig i dessa verser. Varför är dessa viktiga?

_________________________​

Torsdag 27 maj

L&F 58    Läs   Lyssna   Elevbok​​

 • v. 42: Vad lovade Herren oss om vi omvänder oss från våra synder? Hur känns det att veta detta?

 • v. 43: Vad är två saker som vi måste göra för att fullständigt omvända oss från våra synder? Varför är detta viktigt.

 • v. 64: Vem måste evangeliet predikas för?

_________________________

Fredag 28 maj

L&F 59    Läs   Lyssna   Elevbok

 • v. 1: Vad tror du menas med att ha blicken endast fäst på Guds ära?

 • v. 5: Vad förväntar sig Herren av sina heliga?

 • v. 6-8: Vilka ytterligare bud gav Herren de heliga vid det här tillfället? Vilket tycker DU är viktigast? Förklara.

 • v. 9-14: Vad innebär det att helga sabbatsdagen?

 • v. 23-24: Vilka välsignelser lovar Herren dem som håller hans bud?

Läran och förbunden 58-59
Vecka 21
24-28 maj 2021
Veckans läsning

Seminarie TV 20: Läran och förbunden 58-59

Marcus Brändh och Louis Herrey presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Att leva helgelselagen

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Veckans video

Sammanfattning

När medlemmarna kommer till Jackson County, Missouri, får de i dessa uppenbarelser praktiska och andliga råd från Herren vad som krävs av dem för att leva i ett Sion. Viktiga principer: Håll dina förbund, ge åt de fattiga, prövningar föregår välsignelser, gör gott av egen fri vilja, Gud glömmer våra synder när vi omvänder oss, helga sabbaten, gör allt med tacksägelse.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 20-22:

Profeter och uppenbarelse

   Alla Nyckelläror

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Efter många prövningar kommer välsignelser

Läran och förbunden 58:3-4

"Ni kan inte just nu med era naturliga ögon se Guds avsikter angående det som skall komma härefter och den härlighet som skall följa på många prövningar. Ty efter många prövningar kommer välsignelserna. Därför kommer dagen då ni skall krönas med stor härlighet. Stunden har ännu inte kommit men är nära för handen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Lyd landets lagar

Läran och förbunden 58:21-22

"Låt ingen bryta landets lagar, ty den som håller Guds lagar behöver inte bryta landets lagar. Underordna er därför den överhet som finns, tills han regerar, vars rätt det är att regera..."​

Nyckellära:  Buden

Gör mycket gott av egen fri vilja

Läran och förbunden 58:26-27

"Ty se, det är inte lämpligt att jag skall befalla i allt, ty den som är tvingad till allt, han är en lat och oförståndig tjänare. Därför får han ingen lön. Sannerligen säger jag: Människorna skall verka med iver för en god sak och göra mycket av egen fri vilja och åstadkomma mycket rättfärdighet."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Vänta inte att göra något förrän du blir ombedd

Läran och förbunden 58:28-29

"Ty inom dem finns kraften varigenom de kan handla av sig själva. Och i den mån som människor gör gott skall de på intet sätt mista sin lön. Men den som inte gör något förrän han blir befalld och tar emot en befallning med tveksamt hjärta och utför den med lättja, han är fördömd."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Omvändelse är att bekänna och överge synden

Läran och förbunden 58:42-43

"Se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. Härigenom kan ni veta om en människa omvänder sig från sina synder: Se, hon bekänner dem och överger dem."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Välsignelser och uppenbarelser för de trofasta

Läran och förbunden 59:3-4

"Ja, välsignade är de vilkas fötter står i Sions land, vilka har åtlytt mitt evangelium, ty de skall få jordens goda som lön, och den skall ge avkastning av hela sin kraft. Och de skall även krönas med välsignelser ovanifrån, ja, och med inte så få befallningar, och med uppenbarelser i deras rätta tid – de som är trofasta och flitiga inför mig."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Älska Gud och andra viktiga bud

Läran och förbunden 59:5-8

"Därför ger jag dem ett bud och säger så: Du skall älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, med all din förmåga, allt ditt förstånd och all din styrka, och i Jesu Kristi namn skall du tjäna honom. Du skall älska din nästa som dig själv. Du skall inte stjäla, inte heller begå äktenskapsbrott eller dräpa eller göra något som är detta likt. Du skall tacka Herren din Gud för allting. Du skall frambära ett offer åt Herren din Gud i rättfärdighet, ja, ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Äktenskap och familj, Buden

Hur sabbaten kan bli mer glädjefull

Läran och förbunden 59:9-14

"Och för att du mera fullständigt skall kunna hålla dig obefläckad av världen skall du gå till bönehuset och offra dina sakrament på min heliga dag. Ty sannerligen, detta är en dag bestämd åt dig till att vila från ditt arbete och ägna den Allrahögste din andakt... Men kom ihåg att på denna Herrens dag skall du frambära dina offer och sakrament åt den Allrahögste och bekänna dina synder för dina bröder och inför Herren. Och på denna dag skall du inte göra något annat förutom att låta tillreda din föda i hjärtats enkelhet så att din fasta kan bli fullkomlig, eller med andra ord så att din glädje kan bli fullkomlig. Sannerligen, detta är fasta och bön, eller med andra ord glädje och bön."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förättningar och förbund, Buden

Allt på jorden är skapat för människans nytta och glädje

Läran och förbunden 59:15-19

"Och i den mån som ni gör detta med tacksägelse... är jordens fullhet er, djuren på marken och fåglarna i luften och allt som klättrar i träden och går på marken. Ja, örterna och det goda som kommer ur jorden, antingen till föda eller till kläder, eller till hus eller till lador, eller till fruktträdgårdar eller till trädgårdar eller till vingårdar, ja, allt som kommer ur jorden i sin tid är skapat för människans nytta och användning, både för att behaga ögat och glädja hjärtat, ja, till föda och till kläder, till smak och till doft, för att stärka kroppen och uppliva själen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Allt ges till oss - men var måttlig

Läran och förbunden 59:20

"Och det behagar Gud att han har givit allt detta åt människan, ty för detta ändamål skapades det för att brukas med omdöme, inte omåttligt, inte heller genom rofferi."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Erkänn Guds hand i allt

Läran och förbunden 59:21

"Och i intet förtörnar människan Gud, eller mot ingen är hans vrede upptänd, utom mot dem som inte erkänner hans hand i allt och inte lyder hans befallningar."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Buden

Den rättfärdige får frid nu och evigt liv sedan

Läran och förbunden 59:23

"utan lär att den som gör rättfärdighetens gärningar skall få sin lön, ja, frid i den här världen och evigt liv i den kommande världen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Skärmavbild 2021-05-23 kl. 10.05.56.png

Verka ivrigt för en god sak

En rolig och annorlunda sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Nyckelskriftställen
True-repentance-800x534.jpg

Läran och förbunden 58:42-43

"Se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. Härigenom kan ni veta om en människa omvänder sig från sina synder: Se, hon bekänner dem och överger dem."

Nyckellära: 

Jesu Kristi försoning

Hemstudier detalj
bottom of page