top of page
Veckans läsning

Måndag 15 maj

STV 18: Matteus 21-23; Markus 11; Lukas 19-20; Johannes 12

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 16 maj

Matteus 21      Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 1-5: Vad bad Jesus två av sina lärjungar att göra?

 • v. 6-8: Vad gjorde den stora folkskaran när Jesus red in i Jerusalem? 

 • v. 9: Vilket ord upprepade folket? Vad betyder det ordet? (se Handledning för skriftstudier) 

 • v. 18-22: Vad gjorde Frälsaren med fikonträdet? Med tanke på vad du har lärt dig om de judiska ledarna på Frälsarens tid, hur påminde många av dem om fikonträdet som beskrivs i den här berättelsen?

 • v. 28-30: Vilken av sönerna påminde om de judiska ledarna? På vilket sätt?

 • v. 43: Vad har vi ansvaret att göra som medlemmar i Jesu Kristi kyrka?

Onsdag 17 maj

Matteus 22-23      Läs/Lyssna        Elevbok

 • Matteus 22:21: Vad tror du att orden ”ge då kejsaren det som tillhör kejsaren” betyder?, Varför tror du det är viktigt för oss som Jesu Kristi lärjungar att vara goda medborgare och lyda landets lagar?

 • v. 37-40: Varför tror du de här buden anses vara de största buden?, Vad betyder det att ”på dessa två bud hänger hela lagen och profeterna”?

 • Matteus 23:11-12: De skriftlärda och fariseerna trodde att ställning och status skulle göra dem stora, men vem sa Frälsaren att han kommer anse vara stor i Guds rike?

 • v. 12: Vad händer om vi, liksom fariseerna, försöker ”upphöja” (eller lyfta) oss själva över andra?, Vad händer om vi (istället) är ödmjuka och tjänar andra? Vad innebär det för dig att vara ödmjuk?

 • v. 37-39: Hur är Frälsaren som en höna som samlar sina kycklingar?, Vad innebär det att samlas in av Frälsaren?

Torsdag 18 maj

Ledigt: Kristi himmelsfärd

Fredag 19 maj

Ledigt: Kristi himmelsfärd

Matteus 21-23; Markus 11
Lukas 19-20; Johannes 12
Vecka 20
 15-19 maj 2023
Christ-entering-Jerusalem-on-a-donkey_01.jpeg

Sammanfattning

 • Publikanen Sackeus (Luk 19). Jesus äter hos en tulltjänsteman och ger frälsning åt hans hem.

 • Intåget till Jerusalem (Matt 21, Mark 11, Luk 19). Jesus rider in i Jerusalem på en åsna, rensar templet på köpmän, använder fikonträd för att undervisa om tro, talar om sin fullmakt, i liknelser fördömmer judarnas ledare.

 • Skatt till kejsaren (Matt 22, Luk 20). Jesus vill att vi är ärliga och ger till både Gud och samhälle.

 • Viktigaste budet (Matt 22). Älska Herren din Gud och din nästa såsom dig själv.

 • Folkets onda ledare (Matt 23) Jesus varnar för fariseernas och de skriftlärdas hyckleri.

 • Klagan över Jerusalem (Matt 23) Jesus sörjer över staden som förföljer profeterna. 

 • Tro (Mark 11) Det vi ber om det får vi - om vi ber i tro,

 • Liknelsen om punden (Luk 19). Vikten av att förvalta sina gåvor och talanger.

 • Jesu fullmakt (Luk 20). De skriftlärda argumenterar med Jesus om hans myndighet.

 • Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna (Luk 20). Riktad till judarnas ledare som vill döda Jesus.

 • Om uppståndelsen (Luk 20). Alla som nu finns eller har funnits på jorden är levande för Gud. 

Nyckelskriftställe

Matteus 22:36-39

" 'Mästare, vilket är det största budet i lagen?'

Han svarade: 'Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 

 

Detta är det största och främsta budet. 

 

Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.' "

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Veckans video

Seminarie TV 18: Veckans läsning

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Goda välsignelser för alla

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Jesu intåg i Jerusalem

En vecka innan sin korsfästelse rider Jesus in i triumf  på en åsna, enligt GT profetia.

Bible videos: Jesu myndighet ifrågasätts

De skriftlärda och fariseerna söker tillfälle att anklaga Jesus.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

För lärare: Jesus undervisar om evigt äktenskap

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

Kristusprofetia uppfylld - Jesus rider in i Jerusalem på en åsna

Matteus 21:5-9 (Markus 11:7-11; Johannes 12:12-15)

"Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: 'Säg till Sions dotter: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl'... De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: 'Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!' 

Denna händelse är det profeterat i Jesaja 62:11 och Sakarja 9:9.

 

Templet - ett bönens hus

Matteus 21:5-9 (Markus 11:17)

"Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste."

 

Tro kan flytta berg

Matteus 21:21-22

"Om ni har tro och inte tvivlar, skall ni... också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske. Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror."

Var ärlig mot samhället och Gud

Matteus 22:17-21

"Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren... Jesus märkte deras ondska och frågade: 'Varför försöker ni snärja mig, ni hycklare? Visa mig det mynt som man betalar skatten med... Vems bild och inskrift är detta?' De svarade: 'Kejsarens'. Då sade han till dem: 'Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud.'

 

Allt är levande för Gud - även de döda

Matteus 22:31-32

"Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda utan för levande." 

 

Viktigaste budet

Matteus 22:35-40

"En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: 'Mästare, vilket är det största budet i lagen?' Han svarade: 'Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.' "

 

Upphöj dig inte! Tjäna andra.

Matteus 23:11-12

"Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd."

Ska vi hata vårt liv?

Johannes 12:25-26

"Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom. "​

Ska vi hata vårt liv? Detta är bara ett talesätt. Jesus menar att vi ska förlora oss själva i tjänandet av Gud och våra medmänniskor och inte sätta oss själva först.

Fadern förhärligar Sonens namn

Johannes 12:27-28

"Nu är min själ i djup ångest. Vad skall jag säga? Fader, fräls mig från denna stund? Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn." Då kom en röst från himlen: "Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt."​

Detta måste ha varit en oerhörd tröst för Jesus att höra: att Jesus i denna svåra stund kände sin Faders kärlek och fulla förtroende. Dessutom, denna vers är ännu ett bevis som talar emot Treenighetsläran. Hur kan Faders röst höras från himlen om han är samma person som Jesus?  Detta kunde bara ske om Fadern och Sonen var två åtskilda personer.

Vandra i ljuset - Kristi ljus

Johannes 12:35-36

"Jesus sade till dem: "Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.  Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn."

bottom of page