top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 17 maj

Seminarie TV 19: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 18 maj

 

L&F 51    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 52    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 51:1-3: Vilka ansvar hade biskop Edward Partridge när det kom till att hjälpa medlemmar leva efter helgelselagen? v.9: Vad förklarade Herren att två avsedda resultat av att leva enligt helgelselagen var? v.13: Var skulle biskop Partridge förvara de överskottsvaror som inte behövdes för medlemmarnas nödvändiga behov? 

  • L&F 52:4: Vad kan hända när vi är trofasta mot Guds instruktioner? v.7-10: Vad instruerade Herren prästadömsbärarna att göra medan de reste till Missouri? v.14: Vad skulle Herren ge dessa äldster som hjälp? v.15-19: Vilka handlingar och egenskaper sa Herren skulle hjälpa hans folk undvika att bli bedragna av Satan? v.39-40: Vilka instruktioner gav Herren till de äldster som skulle stanna kvar i Ohio?

_________________________

Onsdag 19 maj

 

L&F 53    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 54    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 55    Läs   Lyssna   Elevbok

​​

  • L&F 53:1-5: Vilka instruktioner gav Herren Sidney Gilbert?, v.6: När skulle Herren ge Sidney resten (”de övriga”) av instruktionerna? Vilken princip kan vi lära oss av detta?

  • L&F 54:4-5: Vilka ord använde Herren för att beskriva det som händer när ett förbund bryts? v.6: Vilken välsignelse får vi när vi håller våra förbund och lyder Herrens befallningar? v.10: Vad tror du det betyder att "söka Herren tidigt"?

  • L&F 55:4: På vilka sätt skulle William W Phelps använda sina talanger, färdigheter och förmågor?

_________________________​

Torsdag 20 maj

L&F 56    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • L&F 56:1-2: Vad behöver vi göra för att bli frälsta? v.14-15: Vilka attityder eller handlingar hindrar våra synder från att bli förlåtna? Vad tror du det betyder att ”gå era egna vägar efter ert eget råd”? v.18-20: Vilka välsignelser lovar Herren dem som har ödmjuka hjärtan?

_________________________

Fredag 21 maj

L&F 57    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • L&F 57:3: Vad antydde Herren skulle ligga i Independence i Missouri, eller i Sions mittpunkt? v.7-13: Välj ut tre personer som fick i uppdrag av Herren att uppbygga Sion och identifiera vad/hur de skulle göra det? 

Läran och förbunden 51-57
Vecka 20
17-21 maj 2021
Veckans läsning

Seminarie TV 19: Läran och förbunden 51-57

Denna veckan kommer STV från Scripture Project.

Att leva helgelselagen

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Veckans video

Sammanfattning

Kyrkan växer i Ohio. Nya medlemmar anländer regelbundet och praktiska arrangemang görs för deras uppehälle. De är under förbund att leva efter helgelselagen, men vissa medlemmar bryter sitt förbund och konflikter uppstår. Senare reser Joseph Smith och några av kyrkans äldster till "Sion", i områdena runt Jackson County, Missouri. Där inviger de platsen för ett framtida tempel. Dessutom ges praktiska och andliga råd från Herren vad som krävs av medlemmarna för att leva i ett Sion. 

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 20-22:

Profeter och uppenbarelse

   Alla Nyckelläror

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Överge världen

Läran och förbunden 53:2

"Se jag, Herren, som blev korsfäst för världens synder, ger dig en befallning att du skall överge världen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Var tålmodig i prövningar

Läran och förbunden 54:10

"Och vidare: Var tålmodiga i prövningar tills jag kommer, och se, jag kommer snart och har min lön med mig, och de som har sökt mig tidigt skall finna vila för sina själar. Ske alltså. Amen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Bär ditt kors och följ Kristus

Läran och förbunden 56:2

"Och den som inte vill ta upp sitt kors och följa mig och hålla mina bud, han skall inte bli frälst."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Herren befaller, men kan återkalla om vi är orättfärdiga

Läran och förbunden 56:3-4

"Se jag, Herren, befaller, och den som inte vill lyda skall avskäras i min egen rätta tid, sedan jag har befallt och befallningen är överträdd. Därför befaller jag, Herren, och återkallar som det synes mig gott, och allt detta skall komma över de upproriskas huvuden, säger Herren."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Guds ord ska alla uppfyllas

Läran och förbunden 56:11 (1:37-38)

"Och om än himlen och jorden förgås, skall dessa ord inte förgås utan skall uppfyllas."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelser

Ve de rika - och de fattiga

Läran och förbunden 56:16-18

"Ve er ni rika människor som inte ger av era ägodelar åt de fattiga, ty era rikedomar skall fräta sönder era själar... Ve er ni fattiga människor, vars hjärtan inte är förkrossade, vars andar inte är botfärdiga och vars magar inte är tillfredsställda och vars händer inte hålls tillbaka från andra människors gods, vars ögon är fulla av girighet och som inte vill arbeta med era egna händer! Men välsignade är de fattiga som är rena i hjärtat, vars hjärtan är förkrossade och vars andar är botfärdiga, ty de skall se Guds rike komma med makt och stor härlighet till deras befrielse. Ty jordens fetma skall de få."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Sidney Rigdon invigde tempelområdet, som är beläget i Missouri, och profeten Joseph Smith invigde platsen för templet den 3 augusti 1831.

Skärmavbild 2018-11-04 kl. 20.02.20.png
Hemstudier detalj
bottom of page